جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
چرا قهوه از قهوه ساز خارج نمی شود ؟_657757c06ae49.webp
چرا قهوه از قهوه ساز خارج نمی شود ؟_657757c06ae49.webp

چرا قهوه از قهوه ساز خارج نمی شود ؟

سرفصل های این مقاله

خارج نشدن قهوه از قهوه ساز و تعمیر آن

یکی از رایج ترین مشکلات قهوه ساز عدم خروج قهوه از قهوه ساز با وجود روشن بودن پمپ است ، در این بخش به بررسی علت خارج نشدن قهوه از قهوه ساز با وجود روشن بودن پمپ می پردازیم.

  • پر نبودن مخزن آب دستگاه
  • رسوب قهوه در پمپ قهوه ساز
  • سختی آب و رسوب یون های موجود در آب
  • باز نبودن شیر آب ورودی دستگاه

 قهوه نیامدن از اسپرسوساز

در این بخش به بررسی پر نبودن مخزن آب دستگاه و خارج نشدن قهوه می پردازیم:

خالی بودن مخزن قهوه ساز

اگر قهوه ساز روشن است و پمپ آن نیز فعال است، اما قهوه خارج نمی شود، باید ابتدا مخزن دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.
همچنین ممکن است آب کافی درون مخزن نباشد و یا آب آن بخار شده باشد.
در صورتی که درون مخزن، آب نداشته باشد آنگاه قهوه از دستگاه خارج نمی شود.

بررسی مخزن دستگاه برای حل مشکل خارج نشدن قهوه از قهوه ساز

مخزن دستگاه را از آب پر کنید.
در صورتی که مشکل حل شد، پس قطعات دیگر قهوه ساز سالم هستند اما اگر با پر کردن مخزن و روشن بودن پمپ باز هم قهوه خارج نشد ممکن است مشکل مربوط به چیز دیگری باشد.

علت خارج نشدن قهوه از قهوه ساز

باز نبودن شیر ورودی آب علت خارج نشدن قهوه از قهوه ساز

اگر قهوه ساز به صورت مستقیم به منبع شیر آب اتصال پیدا کرده باشد، به منظور پر شدن مخزن قهوه ساز باید شیر ورودی آب باز باشد. اگر پمپ قهوه ساز روشن بوده اما قهوه از قهوه ساز خارج نمی شود و شیر آب ورودی به صورت مستقیم به مخزن دستگاه متصل شده است، باید پیش از هر کاری از باز بودن شیر آب اطمینان خاطر کسب کنید.

رسوب قهوه در قهوه ساز

اگر از آخرین زمان استفاده از قهوه ساز، زمان طولانی گذشته باشد، آنگاه ممکن است قهوه در پمپ قهوه ساز رسوب کرده باشد.
در نتیجه رسوب قهوه، دیگر قهوه نمی تواند از قهوه ساز خارج شود.

حتماً بخوانید:

بررسی پمپ قهوه برای تعمیر ایراد قهوه ساز

باید پمپ را از نظر وجود رسوبات قهوه مورد بررسی قرار دهید.
اگر رسوب قهوه در پمپ باشد، اقدام به تمیز کردن آن نمایید.

رسوب یون های آب

در صورتی که آب منطقه سختی بالایی داشته باشد، یعنی میزان یون های کلسیم و منیزیم که سبب سختی آب می شوند، بالا باشد، آنگاه به صورت لایه سفید رنگ آهکی در مخزن رسوب می کنند.

استفاده از آب تصفیه شده برای حل مشکل خارج نشدن قهوه

با توجه به میزان سختی آب شهر خود باید، از سختی آن بکاهید. یکی از این راهکارها استفاده از آب تصفیه شده است.

بیرون نیامدن آب و قهوه

در این بخش به بررسی استفاده بیش از حد از قهوه ساز و خارج نشدن قهوه می پردازیم:

اگر در هر بار استفاده از مقدار زیادی قهوه استفاده کنید، آنگاه ممکن است قهوه رسوب کند.
بهره مندی از دستورالعمل استفاده از دستگاه برای حل مشکل عدم خروج قهوه از قهوه ساز
با توجه به راهنمای استفاده از قهوه ساز باید میزان مناسبی قهوه در دستگاه ریخت.
اگر میزان قهوه بیش از حد شود، ممکن است رسوب کند و مانع خروج قهوه از قهوه ساز شود.

منبع : هوم خانه

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: