دسته‌بندی نشده

کلمات سخت و مهم املایی فارسی هشتم

لغات مهم تمام دروس پایه هشتم

املا کلمات سخت و مهم فارسی هشتم برای تقویت املای شما و موفقیت در آزمون های کلاسی و نهایی را برای شما قرار داده ایم . تا انتها با ما همراه باشید .

کلمات املایی ستایش:

خطابخش ـ پوزش پذیر ـ متفق ـ الهیتش ـ کُنه ـ ماهیتش ـ ماورای جلالش ـ بَصَر ـ مُنتهای جمالش ـ تأمل ـ صفایی ـ به تدریج ـ حاصل ـ‌ مُحال ـ مصطفی

کلمات سخت فارسی هشتم pdf - کلمات سخت فارسی هفتم برای املا - کلمات مهم املایی فارسی هشتم گاما - کلمات مهم املایی فارسی هشتم درس ۱ تا ۸ - کلمات سخت درس ۱ تا ۹ فارسی هشتم - کلمات سخت درس ۳ فارسی هشتم - کلمات سخت درس ۹ فارسی هشتم - کلمات سخت درس دهم فارسی هشتم

کلمات املایی درس اول: پیش از این ها

قصر ـ قصه هاـ الماس ـ بُرجَش ـ عاج و بلور ـ رعد و برق ـ طنین ـ سیل و طوفان ـ نعرۀ توفنده اش ـ حضور ـ پرس و جو ـ تصویر ـ قصد ـ خلوت ـ وضویی ـ بی کینه ـ بوریا

separator line

کلمات املایی درس دوم: خوب جهان را ببین

دلایل ـ خالق بی همتا ـ اسرار پیچیدۀ حکیمانه ـ خفّاشان ـ چونان چراغی ـ پرتو ـ اصلی ـ حدقه ـ متناسب ـ پای داس مانند ـ قدرت ـ دفع ـ جثه ـ طاووس ـ خزان دیده ـ زَرناب ـ جلوۀ خاصی

کلمات سخت فارسی هشتم pdf - کلمات سخت فارسی هفتم برای املا - کلمات مهم املایی فارسی هشتم گاما - کلمات مهم املایی فارسی هشتم درس ۱ تا ۸ - کلمات سخت درس ۱ تا ۹ فارسی هشتم - کلمات سخت درس ۳ فارسی هشتم - کلمات سخت درس ۹ فارسی هشتم - کلمات سخت درس دهم فارسی هشتم

کلمات املایی شعر: صورتگر ماهر

حیران ـ خاک تاریک نژند ـ نغز کتمکار ـ کاین ـ تصاویر ـ قاه قاه ـ هجر ـ زار زار ـ صورتگر ماهر ـ بی تقلید غیر ـ صحفۀ هستی

separator line

کلمات املایی درس سوم: ارمغان ایران

کهن ـ درازنا ـ سپند فرو فروغ و فرزاتنگی و فرهیختگی ـ تیره رأی ـ خیره روی ـ ارمغان ـ خامه ـ پیراسته از هر آلایش ـ پلشتی ـ ددی و بدی ـ والایی ـ میهن شکوهمند ـ خاستگاه ـ گرد ـ یلان پردل ـ همگنان ـ تبار ـ نژاده وازاده ـ نستوه ـ بسنده ـ بدان سان ـ ستبر و ستوار ـ هرآینه ـ دریغ نورزد ـ هان وهان ـ خوار ـ مدار ـ سپاس بگزار ـ بی گزند.

separator line

کلمات املایی درس چهارم: سفرشکفتن

حکیمی ـ وضع بهتری ـ الآن ـ آه بلند ـ فرصت ها ـ ثانیه شمار ـ گذر ـ مسخره ـ بهتره ـ حتّی ـ تصوّری ـ تصویر رویایی ـ موفّق ـ درآمدی عالی ـ نصیب ـ اعتبار ـ کسب کرده اید ـ بی عاطفه ـ آرمانی ـ منطقی ـ انسانیّت ـ اصول ـ عدّه ـ پرفراز ونشیب ـ دائمی ـ مهارت ها ـ ابزار ـ مراسم مذهبی ـ جماعت ـ آداب خاص ـ حسّ و حال ـ آراسته ـ مشقّت ـ استعدادها و ضعف ها ـ ارتباط مؤثر ـ تصمیم گیری ـ تدبیر ـ مناسب ـ چیرگی ـ احساسات و هیجانات ـ مهر ـ جست و جو ـ طراوت .

separator line

کلمات املایی درس پنجم : راه نیک بختی

زین ـ سعادت ـ سحرخیز ـ سحرگهان ـ خرسند ـ تمیز ـ چابکی ـ زنهار ـ ضرر ـ جامه ـ تأمّل.

separator line

کلمات املایی درس ششم : آداب نیکان

جُنید بغدادی ـ عارفان قرن سوم هجری ـ مُریدان ـ احوال ـ بُهلول ـ طلب ـ صحرایی ـ ارشاد ـ عرض کرد ـ طعام خوردن ـ بسمالله ـ لقمه ـ برخاست ـ مُرشد خلق ـ هنوز ـ به قدر ـ بی موقع ـ فهم مستمعان ـ آداب ـ خواست برخیزد ـ از بهر خدا ـ دعوی ـ معترف ـ فرع ـ اصل ـ حلال ـ حرام ـ صد ارزاین گونه ـ رضا ـ بُغض و کینه و حسد ـ ذکرحق.

separator line

کلمات املایی درس : اخلاق رایانه ای

دست آورد های جدید علمی ـ چگونگی زیست انسان ـ استعداد خدادادی ـ بیفزاید ـ چُرتکه ـ چاپار ـ اُسطُرلاب ـ جامعه و محیط زندگی اجتماعی ـ عصر چیرگی ـ رایانه ـ به طور کُل ـ تسلّط ـ فنّاوری ـ تار و پود ـ آداب و هنجارهای فرهنگی ـ سنّت های اعتقادی ـ خاصّی ـ داد وستد ها ـ حریم ـ اهل ـ معیرها ـ تربیت ـ حرمت ـ امنیّت ـ فضا ـ آسیب های جدّی ـ امکانات ـ هویّت اصلی ـ ره آورد تمدّن ـ علم زدۀ غرب ـ اینترنت ـ مظاهر ـ ضعیف ـ سمت وسو ـ منظره ـ روح انگیز ـ جلوۀ جمال ـ وارونه ـ طوفان خیز ـ گِل ولای ـ مسیرکمال ـ خلاق متعالی ـ سبب غفلت واسارت ـ پوچی ـ فضایل ـ پای بند ـ رعایت حقوق.

separator line

کلمات املایی درس هفتم : آزادگی

دلق ـ خار ـ همی بُرد ـ لنگ لنگان ـ کای فرازنده ـ نوازنده ـ نَژَند ـ جیب ـ عزّت ـ حدِّ من ـ ثنا ـ عطا ـ سُفتن ـ شکر گزاری ـ خِرف گشته ـ خواری ـ خارکشی ـ زین به ـ فلان ـ خسی ـ عزّ آزادی و آزادگی ام .

separator line

کلمات املایی درس هشتم : نوجوان باهوش

میرزاابوالقاسم فراهانی ـ حفظ اشعار و مطالب ـ به طور کامل ـ نوه اش ـ مجالس شُعرا ـ معرّفی کرد ـ قصیده ـ غزل ـ لحظه ای مکث کرد ـ حلاوت ـ زهر ـ شاهد ـ ساقی ـ ارادت لحجۀ خاصّی ـ فوق العاده ـ فلسفه ـ استعداد بی نظیری ـ قائم مقام ـ سیاست ـ هیاهو ـ قلک ذهنش ـ طراوت ـ تعارف کرد ـ کاشف الکل ـ خیره ـ تأسف بار ـ اسحاق ـ بگذار لیاقت را ثابت کنم ـ زکریای رازی ـ رمیده ـ انیس ومونس ـ هلهله ـ مقام صدرالعظمی ـ لقب ـ منشأ خدمات.

separator line

کلمات املایی درس نهم : قلم سحر آمیز

چالدران ـ مقاومت دلیرانه ـ کمال الدّین بهراد ـ تصوّر مرغی ـ سقف غار ـ هدهد صبا ـ سبا ـ حیف ـ طایر ـ قلم سحر آمیز ـ طبیب ـ استانبول ـ استعمار و بیدادگری ـ مرجع تقلید ـ شیعیان ـ تنباکو ـ تحریم کند ـ فتوا ـ در حکم محاربه ـ توطئه.

separator line

کلمات املایی درس دهم : پرچم داران

پیکره ـ ستم ها و گزندها ـ عزّت و اراده ـ دفاع مقدّس ـ گستاخی ها ـ جنگ تحمیلی ـ خیل عظیم ـ سدّی ـ نفوذ ناپذیر ـ هجوم وحشیانه ـ حامیان ـ جنب و جوش ـ آزاده و زنده دل ـ تازش ـ حماسه های شگفت انگیز ـ تخصّص و تعهّد ـ سرزنده و پاک آیین ـ مایۀ عزّت ـ افتخار نسل ـ سینما ـ زیور و شکوه خلاقیّت ـ عرصه ها ـ آزاد منش ـ مأوا ـ مسکن ـ اهریمن ـ ناموس ـ حبّ وطن.

separator line

کلمات املایی درس یازدهم : شیر حق

اخلاص عمل ـ مُنزّه ـ دَغَل ـ خَدو ـ مأمور ـ شیرهوا ـ شهوت ـ بادِ آز ـ سزا.

separator line

کلمات املایی درس دوازدهم : ادبیات انقلاب

معاصر ـ جلوه ای ویژه ـ فروپاشی نظام شاهنشاهی ـ شورانگیز ـ برجسته ـ برپایۀ اصل ولایت فقیه ـ اعتقاد ـ مذهبی ـ اصلی ترین عامل ـ سبب استواری ـ حقیقت ـ از میان برخاست ـ بنیان گذار ـ تعالیم الهی ـ اعلام کردند ـ سرچشمۀ زایا ـ ابزارها و عوامل گوناگون ـ انسجام ـ مقصود ـ همۀ اثار نظم و نثر ـ جامعه ـ مثنوی مولوی ـ منش اجتماعی اشخاص ـ اصولا ـ واقعۀ عظیم ـ معیارهای ارزشی ـ جلوه گر ـ شرافت ـ تعهّد ـ ستم ستیزی ـ فضلیت ـ صفا ـ ایثار ـ محتوای آثار ـ آرمان ها .

separator line

کلمات املایی درس سیزدهم : یاد حسین

تف ـ سخنور ـ دوات ـ خامه ـ آه و افسوس ـ غُرقۀ بحر بلا ـ می تپیدی ـ عطشان ـ نسل حیدر ـ اصغر ـ شط ـ کوثر ـفرات ـ صف مَحشر ـ کِلک ـ رقم ـ مکرّر.

separator line

کلمات املایی درس شانزدهم : پرندۀ آزادی

چونان پرنده اژی بیمناک ـ دوزخ ـ توفان ـ تفنگ صیّادی سنگدل ـ فلسطین ـ بی غلط تلفّظ کند ـ بعثت ـ صعود کن ـ سدرة المنتهی ـ خیره کردند ـ چونان مشعل ـ بشارت ـ آه ـ خیانت ها و مزدوری ها ـ هرقدر ـ غزّه ـ حماسه ـ بتازید ـ استوار ـ گستره ـ زیتون ـ مهیّا ـ افقی ـ چهرۀ قدس ـ رخسارۀ پرفروغ .

separator line

کلمات املایی درس هفدهم: راه خوشبختی

شکسپیر ـ ساحل مقصود ـ جزرومد ـ فرصت ـ غنیمت بشمارید ـ بسا اشخاص ـ نتیجۀ غفلت ـ گذرعمر ـ اعماق ـ تاب وتحمّل ـ شروع ـ اصلا ـ از فرط غرور ـ تلف ـ صرفه جویی ـ مسرور ـ صبر ـ توکّل ـ اعمال وافعال ـ اوقات ـ عجول ـ تفکر و تأمل ـ اقدام تصمیم ـ بلافاصله ـ تعلّل ـ مرتّب ـ معیّنی ـ نشاط و شتاب و اضطراب ـ منحرف ـ متنت ـ شعار ـ راه پر خوف ـ سلسلۀ کائنات ـ مخصوص ـ صرف کنیم ـ نظام آفرینش ـ مرتکب ـ ندامت ـ حسرت ـ ثمر ـ محال .

separator line

حتماً بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا