اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
جواب درس 3 فارسی هفتم_6081856053498.jpeg
جواب درس 3 فارسی هفتم_6081856053498.jpeg

جواب درس 3 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3

نام درس : نسل آینده ساز | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

 

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم

گام به گام هفتم درس فارسی

گزارشدرس ۳ :: نسل آینده ساز

خود ارزیابی صفحه ۳۴ فارسی هفتم

۱- امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.
جواب: انسان پرکاری می‌باشد، پارسا و رستگار هست. ایمان قوی دارد، پاکدامن و پر تلاش و با اراده هست. دلی پاک و هوشی بالا دارد. فرصت‌های خوب زندگی را از دست نمی‌دهد و همواره در صحنه‌های مختلف حاضرند.

۲- منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی‌شود» چیست؟
جواب: یعنی ما نباید فقط درباره‌ی آینده مان حرف بزنیم، باید به آن عمل کنیم تا بتوانیم در آینده، موفق شویم. یعنی کار کنیم، آن هم به فرموده رهبر «هوشمند و مؤمنانه» کار کنیم.

۳- شما ویژگی‌های برجستهٔ جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی می‌دانید؟
جواب: دارای ایمان و تقوا، همت و غیرت، صداقت و پاکی و شور فراوان

کارگروهی صفحه ۳۵ فارسی هفتم

۱- شکفتن گل و دورهٔ نوجوانی را مقایسه کنید.
جواب: یکی از مباحث مهم دوره‌ی نوجوانی حفاظت نوجوان در برابر معضلات موجود در یک جامعه می‌باشد. هدایت و رسیدگی یک نوجوان تا مرحله به مانند سمپاشی و رسیدگی به گل برای شکوفا شدن می‌باشد.

۲- شعری دربارهٔ نوجوانی و جوانی بیابید و در کلاس بخوانید.
به عهدهٔ دانش‌آموز

نوشتن صفحه ۳۵ فارسی هفتم

۱- در بند چهارم درس «فعل»ها را مشخّص کنید و بنویسید.
جواب: باز پس گرفته بودند / بود / آمد / گفت / تفاوت کرده است / می‌گفت / باور نمی‌کرد / بتوانند / درست کرده بودند / پس بگیرند.

۲- با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

الف) اینها چرا……… و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی‌بینند؟
(سلاح، صلاح)

همیار

ب) بحمداللهّ برخورداری از میلیون‌ها جوان دختر و پسر ………افتخار برای ملتّ ماست.
(مایع، مایه)

۳- برای هر یک از واژه‌های زیر، یک هم خانواده بنویسید.
مقتدر ← اقتدار،قادر
متعال ← تعالی، اعلا،عالی
نظام ← ناظم، نظم، منظوم
متخصّص ← تخصص، اختصاص

» معنی شعر توفیق ادب

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.