دسته‌بندی نشده

گام به گام درس چهارم عربی نهم

گام به گام درس چهارم عربی نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم

گام به گام درس چهارم عربی نهم

نام درس : درس چهارم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس 4 عربی نهم

گام به گام عربی نهم

گزارشدرس چهارم

ترجمه صفحه 40 عربی نهم

ترجمه صفحه 40 عربی نهم

 

پاسخاین حکایت چهل سال پیش در کشوری اتفاق افتاده است، دوازده دانشجو از دانشجویان دانشگاه همراه استاد شان برای تهیه پژوهش های درباره ماهی ها به سفری علمی رفتند. آب های دریا آرام بود، ناگهان ابری در آسمان آشکار شد پس باد شدیدی وزید و دریا مواج شد.

ترجمه صفحه 41 عربی نهم

پاسخپس کشتی آنها به صخره‌ای برخورد کرد؛ پس ترسیدند؛ کشتی اندکی تَرَک برداشت اما غرق نشد. هنگامی که به یک جزیرۀ ناشناخته رسیدند، بسیار خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آنجا پیاده شدند.

پاسخدو روز گذشت و کسی را در جزیره پیدا نکردند و کسی برای نجاتشان نیامد، استادشان به آنها گفت:

«یا شَبابُ، عَلَیکُم بِالْمُحاوَلَهِ. اِسْمَعوا کَلامی وَ اعْمَلوا بِهِ کَأَنَّهُ ما حَدَثَ شَیءٌ. عَلَیْکُم بِمُواصَلَهِ أَبْحاثِکُم.»
پاسخ«ای جوانان، شما باید تلاش کنید. سخنم را گوش کنید و به آن عمل کنید؛ مثل این که چیزی نشده است، باید پژوهش‌هایتان را ادامه دهید.»

ثُمَّ قَسَّمَهُم إلَی أَربَعَهِ أَفْرِقَهٍ وَ قالَ لِلْفَریقِ الْأَوَّلِ: «یا طُلّابُ، اِبْحَثوا عَنْ صَیْدٍ وَ اجْمَعوا الْحَطَبَ.»
پاسخسپس آنها را به چهار گروه تقسیم کرد و به گروه اول گفت: «ای دانشجویان، دنبال صیدی بگردید و هیزم جمع کنید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّانی: «یا طالِبانِ، اِجْلِبا بَعْضَ الْأَشیاءِ الضَّروریَّهِ مِنَ السَّفینَهِ.»
پاسخو به گروه دوم گفت: «ای دو دانشجو (پسر) بعضی از چیزهای ضروری را از کشتی بیاورید.»

وَ قالَ لِلْفَریقِ الثّالِثِ: «یا طالِباتُ، اُطْبُخْنَ طَعاماً.»
پاسخو به گروه سوم گفت: «ای دختران دانشجو، غذایی برایمان بپزید.»

همیار

وَ قالَ لِلْفَریقِ الرّابِعِ: «یا طالِبَتانِ، اِبْحَثا عَنْ مَوادَّ غِذائیَّهٍ.»
پاسخو به گروه چهارم گفت: «شما دو دانشجوی دختر، دنبال مواد غذایی بگردید.»

ثُمَّ قالَ لِلْجَمیعِ: «اِصْبرِوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّابِرینَ» مَضَی أُسْبوعٌ. فی یوَمٍ مِنَ الْأَیّامِ نَزَلَ مَطَرٌ شَدیدٌ وَ أَصابَتْ صاعِقَهٌ سَفینَتَهُم فَاحْتَرَقَت.
پاسخسپس به همگی گفت: «صبر کنید، زیرا خدا با صبر کنندگان است». یک هفته گذشت. در روزی از روزها باران شدیدی بارید و رعد و برق به کشتی آنها برخورد کرد و کشتی سوخت.

قالَ الطُّلّابُ: «لا رَجاءَ لِنَجاتِنا.» فَقَرَأَ الْأُستاذُ هذِەِ الْآیهَ «یا أَیُّهَا الّذینََ آمَنوا اصْبِروا».
پاسخدانشجویان گفتند: «هیچ امیدی به نجات ما نیست.» پس استاد این آیه را خواند: «ای کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید.»

حَزِنَ الطُّلّابُ وَ قالوا: «فَقَدْنا سَفینَتَنا.»
پاسخدانشجویان ناراحت شدند و گفتند: «کشتیمان را از دست دادیم.»

وَ بَعْدَ أَداءِ الصَّلاهِ وَ الدُّعاءِ صَرَخَ أَحَدُهُم بَغْتَهً: «اُنظُروا یا زُمَلائی. اُنظُرْنَ یا زَمیلاتی. تِلْکَ سَفینَهٌ حَربیهٌَّ تَقتَرِبُ مِنّا.»
پاسخو بعد از به جا آوردن نماز و دعا یکی از آنها ناگهان فریاد زد: «ای همکلاسی‌های من (پسر) نگاه کنید. ای هم کلاسی‌های من (دختر) نگاه کنید. آن کشتی جنگی به ما نزدیک می‌شود»

السَّفینَهُ الْحَربیَّهُ اقتَرَبَتْ مِنْهُم وَ نَزَلَ مِنها جُنودٌ. فَرِحَ الطُّلّابُ وَ سَأَلوا الْجُنودَ:
پاسخکشتی جنگی به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پیاده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و از سربازان پرسیدند:

«کَیفَ وَجَدْتُم مَکانَنا؟»
پاسخ«چگونه جای ما را پیدا کردید؟»

أَجابَ الْجُنودُ: «رَأَیْنا دُخاناً مِنْ بَعیدٍ. فَأَتَیْنا وَ شاهَدْناکُم.»
پاسخسربازان جواب دادند: «دودی را از دور دیدیم. پس آمدیم و شما را مشاهده کردیم.»

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

با توجّه به متن درس گزینهٔ درست و نادرست را معلوم کنید.

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

پاسخ1- دانشجویان برای تهیه پژوهش درباره گیاهان به این سفر رفتند.
2- دانشجویان انسانی غیر از خودشان در جزیره نیافتند.
3-ده دانشجو در سفر علمی بودند.
4- در ابتدا آب دریا آرام بود.
5- این حکایت دو سال قبل اتفاق افتاد.

ترجمه صفحه 42 عربی نهم

 

ترجمه صفحه 43 عربی نهم

 

اِقْبَلِ الْکَلامَ الْحَقَّ. سخن حق را بپذیر اُرْسُمی صورَهَ الشَّهیدِ. عکس شهید را رسم کن
اِغْسِلا أَیدیَکُما قَبْلَ الْغَداءِ. دستانتان را قبل از غذا بشویید اُسْجُدا لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ. برای خداوند، پروردگار جهانیان سجده کنید
«اُذْکُروا نِعْمَهَ اللهِ عَلَیکُم» نعمت خدا را بر خود یاد کنید اُهْرُبْنَ مِنْ جَلیساتِ السّوءِ. از همنشینان بد دوری کنید

 

تمرینات

جواب صفحه 44 عربی نهم

جواب صفحه 44 عربی نهم

توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

1- بِلادٌ کَبیرَهٌ جِدّاً فی شَرقِ آسیا. (الصین)
کشور بسیار بزرگ در شرق آسیا (چین)

2- إِدامَهُ الْعَمَلِ وَ ا لاِسْتِمرارُعَلَیهِ. (مَواصلَه)
ادامه کار و استمرار آن (ادامه دادن)

3- شَیءٌ ضَروریٌّ لِلْحَیاهِ، نَشْرَبُهُ وَ لا لَونَ لَهُ. (ماء)
برای زندگی ضروری است و هیچ رنگی ندارد. (آب)

4- یُدَرِّسُ فیهَا الْأُسُتاذُ وَ یَتَخَرَّجُ مِنهَا الطُّلّابُ. (جامعه)
استاد در آنجا درس م‌یدهد و دانشجویان از آن فارغ التحصیل می‌شوند. (دانشگاه)

5- اَلَّذینَ وَصَلوا إِلَی سِنِّ الْبُلوغِ وَ لَیسوا أَطفالاً. (شَباب)
کسانی که به سن بلوغ رسیدند و بچه نیستند. (جوانان)

6- مَجموعَهٌ مِنَ الرّیاضیّینَ أَوْ جَماعَهٌ مِنَ الزُّمَلاءِ فِی الْعَمَلِ. (فَریق)
مجموعه ای از ورزشکاران یا مجموعه ای از هم کلاسی ها در کار. (تیم)

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 44 عربی نهم

پاسخای دوستانم، لطفاً از کلاس خارج شوید.

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

پاسخای دوستان، این میز را ببرید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

جواب صفحه 44 عربی نهم

پاسخای دوستانم لطفاً از کتابخانه خارج شوید.

 

جواب صفحه 44 عربی نهم

پاسخای دوستان جواب این دو سوال را بنویسید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

 

آیات شریفهٔ زیر را ترجمه سپس فعل‌های امر را معلوم کنید.

جواب صفحه 45 عربی نهم

جواب صفحه 46 عربی نهم

جواب صفحه 46 عربی نهم

جملهٔ عربی ترجمهٔ فارسی چرا ترجمه یکی است؟
یا طُلّابُ، اُنْظُروا إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
یا طالِباتُ، اُنْظُرْنَ إلَی نُزولِ الْمَطَرِ.
دانش آموزان ، ببینید باران می بارد.
دانش آموزان ، به باران نگاه کنید.
یا طالِبانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
یا طالِبَتانِ، اِلْبَسا مَلابِسَ مُناسِبَهً.
دانش آموزان ، لباس مناسب بپوشید.
دو دانش آموز ، لباس مناسب می پوشند.

جواب ردیف اخر را در بخش نظرات برای ما ارسال نمایید.

پویا جواب صفحه 46 چرا ترجمه یکی است میشه:در فارسی،مثنی و جمع و مذکر و مؤنث برابر است.

 

جواب صفحه 46 عربی نهم

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است»

هر کلمه را به توضیح مناسب آ

 

ترجمه صفحه 47 عربی نهم

بخوانید و ترجمه کنید.
1- لا عَمَلَ کَالتَّحْقیقِ.
پاسخهیچ کاری مانند تحقیق نیست.

2- اَلْعِلْمُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ الْجَهلُ أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ.
پاسخدانش ریشهٔ هر خوبی و نادانی ریشه هر بدی است.

3- اُطْلُبوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّینِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَریضَهٌ.
پاسخدانش را جستجو کنید گرچه در چین باشد؛ زیرا جستن دانش واجب است.

4- خَیْرُ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ مَعَ الْجَهلِ.
پاسخخیر دنیا و آخرت همراه دانش و بدی دنیا و آخرت همراه نادانی است.

5- لَیْسَ الْعاقِلُ مَن یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَلکِنَّ الْعاقِلَ مَن یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّرَّینِ.
پاسخدانا کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد بلکه دانا کسی است که بهترین را از میان دو بد بشناسد.

 

تحقیق صفحه 46 عربی نهم

با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب «اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لِألفاظِ الْقُرآنِ» سه آیه را که حروف اصلی فعل‌های آنها «س م ع»، «خ ر ج» و «ذ ه ب» است بیابید.
پاسخسوره بقره = آیات 75 – 17 – 23

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا