دسته‌بندی نشده

گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

جواب تمرینات درس اول عربی نهم

نام درس : درس 1 | موضوع : معنی متن | پایه نهم

گام به گام درس 1 عربی نهم

گام به گام عربی نهم

گزارشدرس اول

 

معنی صفحه 2 عربی نهم

معنی صفحه 2 عربی نهم 

 

معنی صفحه 2 عربی نهم 

پاسخ سال تحصیلی جدید شروع می‌شود. دانش‌آموزان پسر و دختر با شادمانی به مدرسه می‌روند. آنها کیف‌هایشان را برمی‌دارند؛ خیابان‌ها پر از پسران و دختران است. فصل تحصیل و خواندن و نوشتن و فصل دوستی بین دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

 

معنی صفحه 3 عربی نهم

معنی صفحه 3 عربی نهم 

برای بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید!

 

همیار

ترجمه درس اول عربی نهم

جواب صفحه 4 عربی نهم

جواب صفحه 4 عربی نهم 

ترجمهٔ احادیث زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 4 عربی نهم 

پاسخ1- بهترین مردم کسی است که به مردم سود رساند.
2- قطعاً خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
3- هر کس دانشی را پنهان کند؛ پس مثل اینکه او نادان است.
4- هیچ خیری در سخنی نیست مگر با عمل.
5- بیشتر گناهانِ آدمی زاد در زبان اوست.

 

جواب صفحه 4 عربی نهم

جواب صفحه 4 عربی نهم 

احادیث زیر را بخوانید سپس ترجمهٔ درست را انتخاب کنید.
1- «إِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْحَسَناتِ کَما تَأْکُلُ النّار الحَطَبَ.»
الف) به راستی که حسادت نیکی را از بین می‌بَرد؛ مانند آتش که محصول را از بین می‌بَرد.
ب) قطعاً حسادت خوبی‌ها را می‌خورَد، همان‌گونه که آتش، هیزم را می‌خورَد.

جواب صفحه 5 عربی نهم

2- «أَعْلَمُ النّاسِ، مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إِلَی عِلْمِهِ.»
الف) داناترین مردم، کسی است که دانشِ مردم را به دانشِ خودش بیفزاید.
ب) عالم‌ترین مردم، کسی است که علمِ خودش را از علمِ مردم کمتر بداند.
3- «اَلْکَلامُ کَالدَّواءِ. قَلیلُهُ یَنْفَعُ و کَثیرُهُ قاتِلٌ.»
الف) سخن مثل درمان است؛ اندک آن سریع شِفا می‌دهد و بسیارِ آن می‌کُشد.
ب) سخن مانند داروست؛ اندکش سود می‌رسانَد و بسیارش کُشنده است.
4- «إِنَّ حوائِجَ النّاسِ إِلَیْکُم نِعمَهٌ مِنَ اللهِ.»
الف) قطعاً نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است.
ب) حتماً رفع نیاز مردم از نعمت‌های خداوند است.
5- «اَلغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ.»
الف) غریب کسی است که دوستی ندارد.
ب) غریب آن کسی است که با دوستش رابطهٔ خوبی ندارد

 

جواب صفحه 5 عربی نهم 

به فارسی ترجمه کنید.

جواب صفحه 5 عربی نهم 

پاسخ1.آنچه در آسمان‌ها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان است برای او سجده می‌کنند.

جواب صفحه 6 عربی نهم

جواب صفحه 5 عربی نهم 

پاسخ2-من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم. آنها را دیدم برای من سجده می‌کنند.
پاسخ3- همانا خداوند چیزی را به مردم ظلم نمی‌کند اما مردم خودشان ظلم می‌کنند.
پاسخ4- دانش بهتر از ثروت است. دانش از تو نگهداری می‌کند و تو ثروت را حفظ می‌کنی.
پاسخ5-برای هر چیزی راهی است و راه بهشت دانش است.

 

جواب صفحه 6 عربی نهم

جواب صفحه 6 عربی نهم 

فعل‌های ماضی و مضارع را در آیات زیر معلوم کنید.

جواب صفحه 6 عربی نهم 

 

جواب صفحه 7 عربی نهم

جواب صفحه 7 عربی نهم 

ترجمۀ ناقص را کامل کنید.

جواب صفحه 7 عربی نهم 

جواب صفحه 7 عربی نهم 

کدام فعل از نظر زمان با بقیّهٔ فعل‌ها «ناهماهنگ» است؟

جواب صفحه 7 عربی نهم 

 

جواب صفحه 8 عربی نهم

جواب صفحه 8 عربی نهم 

کدام فعل مناسب ضمیر داده شده است؟

جواب صفحه 8 عربی نهم 

جواب صفحه 8 عربی نهم 

 

فعل‌های زیر را ترجمه کنید.

ما جَلَسَ ننشست لا یَجْلِسُ نمی‌نشیند سَیَجْلِسُ خواهد نشست
ذَهَبْتُم رفتید تَذْهَبونَ می‌روید سَوفَ تَذْهَبونَ خواهید رفت
سَمِعْنَ شنیدید سَمِعْتُنَّ شنیدید ما سَمِعْنا نشنیدیم
یَنْظُرُ نگاه می‌کند نَنْظُرُ نگاه می‌کنیم أَنْظُرُ نگاه می‌کنم
صَدَقَتْ راست گفت صَدَقْتَ راست گفتی صَدَقْتُ راست گفتم
یَعْرِفونَ می‌شناسند تَعْرِفونَ می‌شناسید تَعْرِفینَ می‌شناسی

جواب صفحه 9 عربی نهم

جواب صفحه 9 عربی نهم 

جواب صفحه 9 عربی نهم  جواب صفحه 9 عربی نهم  جواب صفحه 9 عربی نهم 

جواب صفحه 10 عربی نهم

جواب صفحه 10 عربی نهم

جواب صفحه 10 عربی نهم

در جای خالی کلمهٔ مناسب بنویسید.

1- واحِد / اِثْنانِ / ثلاثه / أَربَعَه / خمسه / سِتَّه / سَبعه / ثَمانیَه/ تِسعَه / عَشَرَه / أحَدَ عَشَرَ / اِثْناعَشَرَ
2- الْأوَّل / الثّانی / الثّالِث / الرّابع / الْخامِس / السّادِس / السّابِع / الثّامِن / التّاسِع / الْعاشِر / الحادی عَشَر / الثّانیََ عَشَرَ
3- یَومُ السَّبْت / الْأحَد / الأثنَین / الثُّلاثاء / الأَربَعاء الْخَمیسْ / الْجُمُعَه
4- الرَّبیع / الصَّیف / الْخَریف / الشِّتاء
5- الْفَطور فِی الصَّباحِ / الْغَداءُ فِی الظُّهْرِ / العِشاءَ  فِی اللَّیْلِ

جواب صفحه 11 عربی نهم

جواب صفحه 11 عربی نهم

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

1- مَنْ أَنتَِ؟ أنا کاتبٌ
تو کیستی؟ من یک نویسنده هستم.

2- کَیْفَ حالُکَِ؟ أنا بخیرٍ
حالت چطور است؟ من خوبم.

3- مِنْ أَینَ أَنتَِ؟ أنا مِن إیران
تو اهل کجا هستی؟ من ایرانی هستم.

4- فی أَیِّ صَفٍّ أَنتَِ؟ أنا فی الصَّف التاسِع
تو در کدام کلاس هستی؟ من در کلاس نهم هستم.

5- مَتَی یَبدَأُ الْعامُ الدِّراسیُّ فی إیران؟ فی فصلِ الخَریف
چه موقع سال تحصیلی در ایران شروع می‌شود؟ در فصل پاییز

جواب صفحه 11 عربی نهم

برای فعل‌های زیر، ضمیر مناسب انتخاب سپس هر جمله را ترجمه کنید.

1- (هُم – نَحنُ) نَجَحْنا ما پیروز شدیم
2- (هُم – أنتُما) یَنْصُرونَ آن‌ها یاری می‌کنند
3- (أنتَ – أنتما) لاتَکْذِبُ تو دروغ نمی‌گویی
4- (هُنّ – أنتُم) وَصَلْتُم شما رسیدید
5- (أنتُما – هُنَّ) یَقْدِرْنَ آن‌ها می‌توانند
6- (هیَ – أنتِ) قَرُبَتْ او نزدیک شد

 

جواب صفحه 12 عربی نهم

جواب صفحه 12 عربی نهم

کدام کلمه از نظر معنایی با بقیّهٔ کلمات «ناهماهنگ» است؟

جواب صفحه 12 عربی نهم

 

جواب صفحه 12 عربی نهم

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «یک کلمه اضافه است.»

 

جواب صفحه 12 عربی نهم

 

جواب صفحه 13 عربی نهم

جواب صفحه 13 عربی نهم

1- أَدَبُ الْمَرْءِ، خَیْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ
ادب آدمی بهتر از طلای اوست.

2- اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ، کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ
علم در کودکی همانند نقاشی در سنگ است.

3- نِعْمَتانِ مَجْهولَتانِ؛ الصِّحَّهُ وَ الْأَمانُ
دو نعمت نامعلوم هستند؛ سلامتی و امنیت

4- اَلدَّهْرُ یَومانِ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ
روزگار دو روز است؛ روزی برای تو و روزی علیه تو.

5- عَداوَهُ الْعاقِلِ، خَیْرٌ مِنْ صَداقَهِ الْجاهِلِ
دشمنی عاقل بهتر از دوستی نادان است.

جواب صفحه 13 عربی نهم

متضاد کلمه‌های داخل جدول را در کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.
کَثیر/ لَیْل / نِهایَه / قَریب / جَمیل / صَداقَه / یَمین / غالیَه / شِراء/ فَرِحَ / کَذَبَ/ حارّ

جواب صفحه 13 عربی نهم

 

جواب صفحه 14 عربی نهم

جواب صفحه 14 عربی نهم

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.
أَوراق / فَلّاحانِ / شَجَرَه / ریاضیّونَ / سَیِّدات / مُدَرِّسَتانِ

جواب صفحه 14 عربی نهم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا