دسته‌بندی نشده

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هشتم

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

نام درس : آداب نیکان | موضوع : معنی شعر | پایه هشتم

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هشتم

معنی شعر های فارسی هشتم

گزارشدرس هشتم:: آزادگی

معنی درس ازادگی هشتم

معنی درس ازادگی هشتم

1- شخص پیری لباس پشمی خشنی پوشیده بود و کوله باری از خار را با خود حمل می کرد .
2- آن پیرمرد باهر قدمی که برمی داشت خدا را شکر می کرد
3-ای خدایی که این روزگار و آسمان را برافراشته ای و ای کسی که آرامش دهنده ی دلهای غمگین هستی
4-وقتی که از سر تا پای خود را نگاه می کنم می بینم که همه نوع بزرگواری در حقم کرده ای

معنی درس ازادگی هشتم

5- خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده ای و ارجمندی و بزرگی رامانند تاج بر سر من نهادی
6-من در حدی نیستم که بتوانم از عهده ی شکرگزاری و سپاس های تو برآیم
7-نوجوانی در حالی که اسب غرور را می راند به پیر نزدیک شد
8-جوان ستایش پیرمرد را شنید و به او گفت : ای پیر کودن خاموش شو
9-تو خار بر پشت نهاده ای و به سختی راه می روی ! بخت و اقبال و عزتت کدام است ؟

معنی درس ازادگی هشتم

10-تو عمرت را در خارکشی به سربرده ی و هنوز تفاوت خواری و سربلندی را نمی دانی ( زندگی را تلف کرده ای و بیهوده گذرانده ای)
11- پیر گفت چه سربلندی از این بهتر که محتاج به کسی چون تو نیستم
12-که ای فلانی به من صبحانه یا شام بده و یا نان و آبی که بخورم
13-خدا را شکر می گویم که مرا خوار و ذلیل نساخت و به شخصی پستی چون تو گرفتار نکرد
14-با وجود فقر و نداری خداوند به من آزادی و آزادگی بخشید ( آزادی : در گذشته به معنی : شکرگزاری و آسودگی )

 

 

درس هشتم:آزادگی صفحه 59
خارکش: حمال خار، خارکن
دلق:نوعی لباس پشمی زبر که فقیران می پوشند
درشت: زبر،خشن
پشته: توده
فرازنده:برپا کننده
نوازنده:نوازش کننده
رُخَم:صورتم
بگشادی: باز کردی
عزت:ارجمندی، مقام
حد:مرز،لیاقت، شایستگی
ثنا: ستایش کردن
سفتن:سوراخ کردن
مغرور:خود بینی
شکرگزاریش: تشکر کردن او
خِرِف:کم عقل
بالین: بالش
زین سان: این چنین،
دولت: اقبال، خوشبختی
خواری:پستی
زین: از این
فلان: بهمان، اشاره به شخص نامعلوم
خس: شخص پست و فرومایه
پشته: توده
چاشت:یک قسمت از چهار قسمت روز که در آن چیزی بخورند
افتادگی: ناتوانی
عز: سربلندی، عزت
نژند: غمگین
آزادگی: جوانمردی

همیار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا