معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)_6080356e63d0b.jpeg
معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)_6080356e63d0b.jpeg

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

سرفصل های این مقاله

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هشتم

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8)

نام درس : آداب نیکان | موضوع : معنی شعر | پایه هشتم

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هشتم

معنی شعر های فارسی هشتم

گزارشدرس هشتم:: آزادگی

معنی درس ازادگی هشتم

معنی درس ازادگی هشتم

1- شخص پیری لباس پشمی خشنی پوشیده بود و کوله باری از خار را با خود حمل می کرد .
2- آن پیرمرد باهر قدمی که برمی داشت خدا را شکر می کرد
3-ای خدایی که این روزگار و آسمان را برافراشته ای و ای کسی که آرامش دهنده ی دلهای غمگین هستی
4-وقتی که از سر تا پای خود را نگاه می کنم می بینم که همه نوع بزرگواری در حقم کرده ای

معنی درس ازادگی هشتم

5- خوش بختی و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده ای و ارجمندی و بزرگی رامانند تاج بر سر من نهادی
6-من در حدی نیستم که بتوانم از عهده ی شکرگزاری و سپاس های تو برآیم
7-نوجوانی در حالی که اسب غرور را می راند به پیر نزدیک شد
8-جوان ستایش پیرمرد را شنید و به او گفت : ای پیر کودن خاموش شو
9-تو خار بر پشت نهاده ای و به سختی راه می روی ! بخت و اقبال و عزتت کدام است ؟

معنی درس ازادگی هشتم

10-تو عمرت را در خارکشی به سربرده ی و هنوز تفاوت خواری و سربلندی را نمی دانی ( زندگی را تلف کرده ای و بیهوده گذرانده ای)
11- پیر گفت چه سربلندی از این بهتر که محتاج به کسی چون تو نیستم
12-که ای فلانی به من صبحانه یا شام بده و یا نان و آبی که بخورم
13-خدا را شکر می گویم که مرا خوار و ذلیل نساخت و به شخصی پستی چون تو گرفتار نکرد
14-با وجود فقر و نداری خداوند به من آزادی و آزادگی بخشید ( آزادی : در گذشته به معنی : شکرگزاری و آسودگی )

 

 

درس هشتم:آزادگی صفحه 59
خارکش: حمال خار، خارکن
دلق:نوعی لباس پشمی زبر که فقیران می پوشند
درشت: زبر،خشن
پشته: توده
فرازنده:برپا کننده
نوازنده:نوازش کننده
رُخَم:صورتم
بگشادی: باز کردی
عزت:ارجمندی، مقام
حد:مرز،لیاقت، شایستگی
ثنا: ستایش کردن
سفتن:سوراخ کردن
مغرور:خود بینی
شکرگزاریش: تشکر کردن او
خِرِف:کم عقل
بالین: بالش
زین سان: این چنین،
دولت: اقبال، خوشبختی
خواری:پستی
زین: از این
فلان: بهمان، اشاره به شخص نامعلوم
خس: شخص پست و فرومایه
پشته: توده
چاشت:یک قسمت از چهار قسمت روز که در آن چیزی بخورند
افتادگی: ناتوانی
عز: سربلندی، عزت
نژند: غمگین
آزادگی: جوانمردی

همیار

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *