معرفی ۱۳ نوع بیسکویت پتی بور فوق العاده از برندهای مختلف

بیسکویت های پتی بور یکی از انواع بیسکویت های قدیمی و خوش طعم هستند که بسیاری از افراد از سنین مختلف آن ها را مصرف می نمایند. تا انتها با ما همراه باشید تا بهترین آن ها را معرفی کنیم.

معرفی ۱۳ نوع بیسکویت پتی بور فوق العاده از برندهای مختلف

بیسکویت پتی بور

بیسکویت پتی بور و انواع آن ها موضوع مورد بحث ماست. این بیسکویت ها بسیار نازک بوده و خوردن آن ها سخت نیست. همچنین کودکان به راحتی می توانند از آن ها استفاده کنند.

انواع بیسکویت پتی بور

1. بیسکویت شیری پتی بور وزن 125 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است

ویژگی های بیسکویت شیری پتی بور:

 • طعم: شیری
 • مناسب برای پذیرایی: بله

2. بیسکویت کاکائویی پتی بور وزن 125 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت کاکائویی پتی بور:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: بله

3. بیسکویت پتی بور با روکش کاکائو شوکوبور آناتا مقدار 200 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور با روکش کاکائو شوکوبور آناتا:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: بله

4. بیسکویت بوک پتی بور فرخنده مقدار 600 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت بوک پتی بور فرخنده:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله
 • قیمت حدودی: ۱۶,۷۰۰ تومان

5. بیسکویت پتی بور شیرین عسل با طعم وانیل مقدار 125 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور شیرین عسل با طعم وانیل:

 • طعم: وانیل
 • مناسب برای پذیرایی: بله

6. بیسکویت پتی بور مینو مقدار 100 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور مینو:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: خیر

7. بیسکویت پتی بور دلاتو مقدار 170 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور دلاتو:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله

8. بیسکویت پتی بور مینو وزن 38 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور مینو:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: خیر

9. بیسکویت پتی بور آوند مقدار 100 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور آوند:

 • طعم: ساده
 • مناسب برای پذیرایی: بله

10. بیسکویت کره ای پتی بور وزن 125 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت کره ای پتی بور:

 • طعم: کره ای
 • مناسب برای پذیرایی: خیر

11. بیسکویت پتی بور شیرین عسل با طعم کره مقدار 50 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور شیرین عسل با طعم کره:

 • طعم: کره ای
 • مناسب برای پذیرایی: بله

12. بیسکویت پتی بور عسلی مینو مقدار 100 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور عسلی مینو:

 • طعم: عسلی
 • مناسب برای پذیرایی: خیر

13. بیسکویت پتی بور کاکائویی مینو مقدار 100 گرم

بیسکویت پتی بور/انواع بیسکویت پتی بور/مشخصات بیسکویت پتی بور/قیمت بیسکویت پتی بور/خرید بیسکویت پتی بور/بهترین بیسکویت پتی بور/بیسکویت پتی بور چیست/بیسکویت پتی بور شیرین عسل/بیسکویت پتی بور شکلاتی/بیسکویت پتی بور چاق کننده است/بیسکویت پتی مانژ/انواع بیسکویت پتی مانژ/قیمت بیسکویت پتی مانژ/بیسکویت پتی مانژ چیست

ویژگی های بیسکویت پتی بور کاکائویی مینو:

 • طعم: شکلاتی
 • مناسب برای پذیرایی: خیر

بیشتر بخوانید:

پر فروش ترین بیسکویت های آوند و مشخصات آن ها

بیسکویت آناتا : انواع بیسکویت آناتا و ویژگی های آن ها

درمورد بیسکویت امپایر بیشتر بدانید !

درباره ی بیسکویت ساقه طلایی بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *