علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون _5d90fd6124f16.jpeg
علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون _5d90fd6124f16.jpeg

علت مثبت و منفی بودن Rubella IgG & Rubella IgM در آزمایش خون 

علت درخواست آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

Rubella IgG & Rubella IgM آزمایشی است که برای تشخیص بیماری سرخجه انجام می شود. سرخچه یک بیماری ویروسی بسیار مسری است. این بیماری می تواند باعث ایجاد ناهنجاری های مادرزادی وخیم در جنین خانم های بارداری گردد که در 4-3 ماه اول بارداری به آن مبتلا شده اند. این بیماری در همه سنین دیده می شود، ولی در کودکان شایع تر است. واکسیناسیون علیه این بیماری باعث شده است تا تعداد موارد آن به طور قابل توجهی کاهش یابد. سرخجه، سرخک آلمانی یا سرخک سه روزه نیز نام دارد، زیرا تب بیماری بعد از سه روز قطع می شود.

تشخیص بالینی سرخجه در اغلب مواقع درست انجام نمی شود. در موارد حاد بیماری، تنها با کمک آزمایشگاه می توان بیماری را تشخیص داد. تشخیص بیماری بر اساس افزایش پادتن های اختصای ضدویروس سرخجه در دو بار آزمایش تایید می شود. در فاصله 2-1 هفته پس از ظهور ضایعات پوستی، می توان ویروس را از ترشحات گلوی بیمار جدا کرد.

سایر نام ها: آنتی بادی ضد ویروس روبلا، آنتی بادی ضد ویروس سرخجه، آنتی بادی ضد ویروس سرخک آلمانی ، Anti Rubella Virus, Ab -Anti German Measles Virus Ab

تفسیر آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

خون، ادرار و مدفوع بیمار می تواند حاوی ویروس باشد، اما جدا کردن ویروس بسیار وقت گیر بوده و به 14 -10 روز وقت احتیاج دارد. برای تشخیص سرخجه ی مادرزادی، در نوزاد تازه متولد شده می توان خون بیمار را مورد آزمایش قرار داد و در صورت وجود آنتی بادی اختصاصی ضدویروس سرخجه در یک نمونه خون، بیماری را تشخیص داد.

مقادیر طبیعی Rubella IgG & Rubella IgM

تفسیر ایندکس
منفی
مشکوک ۹ – ۱۱
مثبت > 11
  • IgG واکسینه شده: ۱۱
  • IgG واکسینه نشده: ۹>

IgG مثبت همراه با IgM مثبت، نشاندهنده عفونت اخیر به ویروس سرخجه می باشد. این نتیجه به تنهایی جهت تشخیص عفونت سرخجه کافی نمی باشد و باید در چارچوب تظاهرات بالینی تفسیر گردد.

IgG مثبت همراه با IgM منفی نشاندهنده واکسیناسیون و یا عفونت پیشین به ویروس سرخجه می باشد. این افراد نسبت به عفونت مجدد مصونیت دارند.

IgG منفی به همراه IgM منفی نشاندهنده در معرض قرار نگرفتن فرد به ویروس سرخجه و عدم ایمنی می باشد. با این وجود یک نتیجه منفی ابتلا به عفونت سرخجه و یا پاسخ به واکسیناسیون را رد نمی کند. زیرا ممکن است نمونه گیری قبل از ظهور آنتی بادی در خون گرفته شده باشد. نتایج منفی(۹>) مشکوک به عفونت اخیر و یا پس از واکسیناسیون جهت ارزیابی پاسخ سیستم ایمنی می بایست طی ۲ الی ۳ هفته بعد تکرار گردد. نتایج مشکوک(۹-۱۱) باید با انجام آزمایش نمونه ای جدید در طی۱۰ تا ۱۴ روز بعد پیگیری گردد.

  • IgM نرمال ← فقدان عفونت
  • IgM بالا ← عفونت فعال یا عفونت مادرزادی
  • IgG کمتر از Cutoff ← عدم مصونیت به سرخجه
  • IgG بیش از Cutoff ← مصونیت به سرخجه

نمونه خون

شرایط نمونه گیری در آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

1. نیازی به شرایط خاص از نظر تغذیه و مصرف مایعات نمی باشد.
2. نمونه گیری میباست در نوبت اول ۳ روز پس از ظهور بثورات جلدی و در نوبت دوم ۲ تا ۳ هفته بعد ( دوره نقاهت) صورت گیرد.

ملاحظات نمونه گیری در آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

1. مطابق دستورالعمل آزمایشگاه در مورد بیماران مسری، از بیمار نمونه خون وریدی گرفته شود. و به لوله با درب قرمز انتقال یابد.
2. نمونه گیری باید در مکانی مجزا و در شرایط استریل، همراه با تکنیک های آسپتیک صورت گیرد.
3. محل خونگیری را از نظر خونریزی بررسی نمایید.
4. سرم جدا شده باید شفاف و عاری از فیبرین ، همولیز و یا لیپمیک باشد.
5. نمونه گیری می بایست شرح حالی از وضعیت بالینی بیمار از وی پرسیده و در صورت لزوم در برگه آزمایش یادداشت نماید.

موارد عدم پذیرش نمونه در آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

1. نمونه ای که به طور مکرر ذوب و فریز گردد.
2. سرم های با همولیز و لیپمیک شدید.
3. نمونه هایی که در معرض حرارت بالا قرار گرفته باشند.

کاربردهای بالینی آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

1. آزمون غربالگری برای شناسایی آنتی بادیهای سرخجه به منظور تشخیص مصونیت در مقابل سرخجه (ارزیابی سیستم ایمنی)، به ویژه در مورد زنان باردار یا کارمندان خدمات بهداشتی که با زنان باردار سروکار دارند.
2. تشخیص سرخجه در نوزادان ( سندروم سرخجه مادرزادی)، کودکان و بزرگسالان.
3. افتراق عفونت فعال از عفونت در گذشته (غیر فعال) و یا عدم عفونت به ویروس.

آزمایش

اطلاعات تکمیلی در رابطه با آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

ویروس سرخجه (Rubella) عامل بیماری واگیرداری است که در بچه ها و جوانان مشاهده می شود. ویروس از طریق دستگاه تنفسی انتقال می یابد و تکثیر آن در اپیتلیوم دستگاه تنفسی فوقانی می باشد. از طریق خون به نواحی مختلف از قبیل پوست رفته و ایجاد راشهای جلدی می کند. دوره نهفته بیماری ۱۴ تا ۲۱روز می باشد و پس از آن راشهای پوستی تظاهر می یابند.

همزمان با بروز راشها، آنتی بادیهای ضد سرخجه در سرم افراد آلوده ظاهر می شود. آنتی بادیهای اولیه از کلاس IgM و بتدریج با IgG جایگزین می شود. این بیماری از یک هفته قبل تا ۱۴ روز پس از ظهور راشها واگیردار می باشد. نوزادانی که از مادران ایمن متولد می شوند، آنتی بادی ضد سرخجه از نوع IgG که از جفت عبور می کند از مادر دریافت می کند. این آنتی بادیها نوزاد را به مدت ۶۶ ماه در برابر بیماری محافظت می کند.

سندروم سرخجه مادرزادی: در طی حاملگی، ابتلای مادر به ویروس سرخجه می تواند باعث عفونت جفت و جنین گردد. هرچه عفونت در مراحل ابتدایی تر حاملگی رخ دهد (۳ ماه اول بارداری)، خطر درگیری وسیعتر و تولد نوزاد دچار ناهنجاری های شدیدتر بیشتر می باشد. در صورت عفونت در ماه اول حاملگی احتمال ناهنجاری در جنین به ۸۰ درصد می رسد. در حالیکه این میزان در شیرخوارانی که در سه ماهه سوم بارداری به بیماری مبتلا شده اند به ۱۵ درصد تقلیل می یابد.

عوامل مداخله گر در آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM

  • نمونه های دارای همولیز و لیپمیک شدید و ذرات فیبرین ممکن است در آزمایش ایجاد تداخل نماید.
  • نمونه های سرمی جمع آوری شده در اوایل فاز حاد بیماری یا بالافاصله پس از واکسیناسیون ممکن است در روشهای سرولوژیک در تعیین کلاس آنتی بادیهای IgG و IgM منفی باشد.
  • آنتی بادیهای IgG سرخجه ممکن است در نمونه های سرمی افرادی که در ماههای گذشته خون یا محصولات آن را دریافت کرده اند مشاهده گردد. در حالی که این افراد ممکن است ایمن نباشند و سابقه ابتلا به عفونت سرخجه را نداشته باشند.
  • آنتی بادیهای اختصاصی سرخجه از طریق رحم از مادر به جنین انتقال می یابد. بنابراین شناسایی آنتی بادیهای اختصاصی سرخجه در اطفال کمتر از ۶ ماه ممکن است نتیجه مثبت کاذب دهد.

توضیحات در مورد آزمایش Rubella IgG & Rubella IgM


1. روشهای سرولوژیک جهت تشخیص پاسخ ایمنی، میزان حساسیت و عفونت اولیه ویروس سرخجه بکار می رود.
2. نتایج آزمایش باید منطبق با علائم بالینی و آزمایشهای تشخیصی تکمیلی تفسیر گردد.
3. افزایش ۴ برابری تیتر IgM به همراه IgG اختصاصی بر علیه سرخجه نشاندهنده عفونت اخیر (فعال) می باشد.
4. به دلیل انکوباسیون طولانی مدت کشت ویروس جهت مشاهده نتایج مثبت و و مشکلات در جداسازی ویروس ، روش های سرولوژیک با حساسیت و اختصاصیت بالا از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.

separator line

بیشتر بخوانید:

علائم + درمان بیماری سرخجه

خطرات سرخجه در بارداری چیست و چگونه درمان میشود ؟

واکسیناسیون و بارداری – ایمنی در برابر ویروس ها در دوران بارداری

separator line

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *