جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم_607ebd1727fbf.jpeg
جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم_607ebd1727fbf.jpeg

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

سرفصل های این مقاله

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

درس ششم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

نام درس : درس 6 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس ششم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 62 و 63 و 65 و 66 درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس ششم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 6 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم، بی نیاز، جهاد و تلاش می کند

1-حَسِبَ گمان کرد 4-یُجاهِدُ جهاد و تلاش می کند
2-ءامَنّا ایمان آوردیم 5-نَفس خود، جان، جمع: اَنفُس
3-جاهَدَ جهاد و تلاش کرد 6-غَنِیّ بی نیاز

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن هشتم : این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.
نَفسَ + ه : نَفسَهُ: خودش … اَنفُسَ + هُم: اَنفُسَهُم: خودشان
نَفسَ + ها : نَفسَها: خودش … اَنفُسَ + کُم: اَنفُسَکُم: خودتان
نَفسَ + کَ: نَفسَکَ: خودت …اَنفُسَ + نا: اَنفُسَنا: خودمان
نَفسَ + ی : نَفسی: خودم

جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن هشتم

💠 جواب فعالیت سوم درس 6 قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .اَحَسِبَ النّاسُ: آیا گمان کردند مردم

همیار

2 .اَن یَقُولُوا ءامَنّا: که (اینکه) بگویند ایمان آوردیم

3 .مَن جاهَدَ: هرکس تلاش کند(تلاش کرد)

4 .یُجاهِدُ لِنَفسِهِ: تلاش می کند برای خودش

5 .إِنَّ الله لَغَنِیٌ: قطعاً خدا بی نیاز است

6 .عَنِ العالَمینَ: از جهانیان

🧧 جواب انس با قرآن درس 6 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره عنکبوت را کامل کنید.

1 .اَ حَسِبَ النَّاسُ اَن یُترَکُوا اَن یَقُولُواءامَنّا:

آیا گمان کردند مردم که به حال خود رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم.

2 .وَ هُم الیُفتَنُونَ :

و آنها آزمایش نمی شوند؟

3 .وَ مَن جاهَدَ فَإنَّما یُجاهِدُ لِنَفسِهِ:

و هرکس تلاش کند پس فقط تلاش می کند برای خودش.

4 .إِنَّ اللهَ لَغَنِیٌ عَنِ العالَمینَ:

قطعاً خداوند بی نیاز است از جهانیان.

ج- از صفحه 398 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

اذ قالَ لِقومه : هنگامی که گفت به قومش

خیر لکم : بهتر است برای شما

پیام قرآنی درس ششم قرآن هشتم

پیام قرآنی درس ششم قرآن هشتم

جواب جلسه دوم درس ششم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس ششم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

دوستان، مثَل، گرفت

1-مَثَل مثل ، داستان 5-کَ مانند
2-اِتَّخَذوا گرفتند 6-اِتَّخَذَ، اِتَّخَذَت  گرفت
3-مِن دونِ  به جای، غیر از 7-لَو اگر، ای کاش
4-اَولِیاء سرپرستان، دوستان، جمع وَلِیّ 8-کانوا یَعلَمونَ  می دانستند

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس ششم  قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .مَثَلُ الَّذینَ: مَثَل کسانی که

2 .اتَّخَذُوا مِن دُونِ الله اَولیاءَ: گرفتند غیر از خدا سرپرستانی

3 .کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ: مانند مَثَل عنکبوت

4 .اتَّخَذَت بَیتًا: گرفت خانه ای را

5 .لَبَیتُ العَنکَبُوتِ: قطعاً خانه ی عنکبوت

6 .لَو کانُوا یَعلَمُونَ: اگر می دانستند

 

🧧 جواب انس با قرآن درس ششم قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی عنکبوت را کامل کنید.

1 .مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذوا مِن دُونِ الله اَولیاءَ:

مثل کسانی که گرفتند غیر از خدا سرپرستانی.

2 .کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت بَیتًا:

مانند مَثَل عنکبوت است که گرفت خانه ای را.

3 .وَ اِنَّ اَوهَنَ البُیُوتِ لَبَیتُ العَنکَبُوتِ:

و قطعاً سست ترین خانه ها، خانه ی عنکبوت است.

4 .لَو کانُوا یَعلَمُونَ:

اگر می دانستند

ج– از صفحه 403 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید. 

من اسماء : از آسمان

کُلُّ نَفس : خر شحصی

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *