دسته‌بندی نشده

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

درس ششم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم

نام درس : درس 6 | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس ششم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 62 و 63 و 65 و 66 درس ششم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس ششم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 6 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم، بی نیاز، جهاد و تلاش می کند

1-حَسِبَ گمان کرد 4-یُجاهِدُ جهاد و تلاش می کند
2-ءامَنّا ایمان آوردیم 5-نَفس خود، جان، جمع: اَنفُس
3-جاهَدَ جهاد و تلاش کرد 6-غَنِیّ بی نیاز

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن هشتم : این ترکیب ها را مانند نمونه کامل کنید.
نَفسَ + ه : نَفسَهُ: خودش … اَنفُسَ + هُم: اَنفُسَهُم: خودشان
نَفسَ + ها : نَفسَها: خودش … اَنفُسَ + کُم: اَنفُسَکُم: خودتان
نَفسَ + کَ: نَفسَکَ: خودت …اَنفُسَ + نا: اَنفُسَنا: خودمان
نَفسَ + ی : نَفسی: خودم

جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن هشتم

💠 جواب فعالیت سوم درس 6 قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .اَحَسِبَ النّاسُ: آیا گمان کردند مردم

همیار

2 .اَن یَقُولُوا ءامَنّا: که (اینکه) بگویند ایمان آوردیم

3 .مَن جاهَدَ: هرکس تلاش کند(تلاش کرد)

4 .یُجاهِدُ لِنَفسِهِ: تلاش می کند برای خودش

5 .إِنَّ الله لَغَنِیٌ: قطعاً خدا بی نیاز است

6 .عَنِ العالَمینَ: از جهانیان

🧧 جواب انس با قرآن درس 6 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره عنکبوت را کامل کنید.

1 .اَ حَسِبَ النَّاسُ اَن یُترَکُوا اَن یَقُولُواءامَنّا:

آیا گمان کردند مردم که به حال خود رها می شوند وقتی که بگویند ایمان آوردیم.

2 .وَ هُم الیُفتَنُونَ :

و آنها آزمایش نمی شوند؟

3 .وَ مَن جاهَدَ فَإنَّما یُجاهِدُ لِنَفسِهِ:

و هرکس تلاش کند پس فقط تلاش می کند برای خودش.

4 .إِنَّ اللهَ لَغَنِیٌ عَنِ العالَمینَ:

قطعاً خداوند بی نیاز است از جهانیان.

ج- از صفحه 398 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

اذ قالَ لِقومه : هنگامی که گفت به قومش

خیر لکم : بهتر است برای شما

پیام قرآنی درس ششم قرآن هشتم

پیام قرآنی درس ششم قرآن هشتم

جواب جلسه دوم درس ششم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس ششم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

دوستان، مثَل، گرفت

1-مَثَل مثل ، داستان 5-کَ مانند
2-اِتَّخَذوا گرفتند 6-اِتَّخَذَ، اِتَّخَذَت  گرفت
3-مِن دونِ  به جای، غیر از 7-لَو اگر، ای کاش
4-اَولِیاء سرپرستان، دوستان، جمع وَلِیّ 8-کانوا یَعلَمونَ  می دانستند

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس ششم  قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .مَثَلُ الَّذینَ: مَثَل کسانی که

2 .اتَّخَذُوا مِن دُونِ الله اَولیاءَ: گرفتند غیر از خدا سرپرستانی

3 .کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ: مانند مَثَل عنکبوت

4 .اتَّخَذَت بَیتًا: گرفت خانه ای را

5 .لَبَیتُ العَنکَبُوتِ: قطعاً خانه ی عنکبوت

6 .لَو کانُوا یَعلَمُونَ: اگر می دانستند

 

🧧 جواب انس با قرآن درس ششم قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی عنکبوت را کامل کنید.

1 .مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذوا مِن دُونِ الله اَولیاءَ:

مثل کسانی که گرفتند غیر از خدا سرپرستانی.

2 .کَمَثَلِ العَنکَبُوتِ اتَّخَذَت بَیتًا:

مانند مَثَل عنکبوت است که گرفت خانه ای را.

3 .وَ اِنَّ اَوهَنَ البُیُوتِ لَبَیتُ العَنکَبُوتِ:

و قطعاً سست ترین خانه ها، خانه ی عنکبوت است.

4 .لَو کانُوا یَعلَمُونَ:

اگر می دانستند

ج– از صفحه 403 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید. 

من اسماء : از آسمان

کُلُّ نَفس : خر شحصی

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا