دسته‌بندی نشده

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

نام درس : درس ششم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس ششم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 66 و 67 و 69 و 70 و 71 درس ششم آموزش قرآن پایه نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس ۶ قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
سجده می کند، ترازو، یاد داد، طغیان نکنید، سخن

1-عَلَّمَ یاد داد، آموخت 5-رَفَعَ برافراشت
2-بَیان سخن، سخن گفتن 6-وَضَعَ قرارداد، نهاد
3-نَجم علف، گیاه بدون ساقه 7-میزان ترازو، معیار
4-یَسجُدُ سجده می کند 8-لاتَطغَوا طغیان نکنید، از حد نگذرید

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۶ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَلرَّحمنُ: خدای مهربان  
2 .عَلَّمَ القُرءانَ: آموخت قرآن را

3 .خَلَقَ الاِنسانَ: خلق کرد انسان را  
4 .عَلَّمَهُ البَیانَ: آموخت به او سخن گفتن را

5 .الشَّمسُ وَ القَمَرُ: خورشید و ماه
 6 .وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ: گیاه و درخت

7 .یَسجُدانِ: سجده می کنند
8 .رَفَعَها: برافراشت آن را

9 .وَضَعَ المیزانَ: قرار داد معیار را 
10 .اَلّا تَطغَوا: تا از حد نگذرید

11 .وَ اَقیمُوا الوَزنَ: و برپا دارید وزن کردن(سنجس را)
12 .بِالقِسطِ: به عدل

همیار

  جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس ۶ قرآن نهم: ترجمه آیات سوره الرحمن را کامل کنید.
1 .الرَّحنُ * عَلَّمَ القُرءانَ * خَلَقَ اإلنسانَ * عَلَّمَهُ البَیانَ:

خدای مهربان* آموخت قرآن را * خلق کرد انسان را *آموخت به او سخن گفتن را.

2 .الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ:

خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.

3 .وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ یَسجُدانِ:

و گیاه و درخت سجده می کنند.

4 .وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المیزانَ:

و آسمان را بر افراشت و قرار داد معیار را.

5 .اَلّا تَطغَوا فِی المیزانِ :

که از حد نگذرید در معیار.

6 .وَ اَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ:

و برپا دارید وزن کردن را(سنجش را) به عدالت.

7 .وَ لا تُخسِرُوا المیزانَ:

و در معیار(وزن کردن و سنجیدن) کم و کاست نگذازید.

ج- از صفحه 532 و 533 قرآن کریم چند آیه یا عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید. 

فَبایِ الاء رَبِکما تُکَذبان =  پس کدامین نمعت های خدا را انکار میکنید.

پیام قرآنی درس 6 قران نهم

پیام قرآنی درس 6 قران نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس 6 قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
می آشامید،می رویانید، دیدید، شکر می کنید،می خواهیم، کشاورز

1-رَاَیتُم دیدید، دقت کردید 4-نَشاءُ می خواهیم
2-تَزرَعونَ می رویانید، زراعت می کنید 5-تَشرَبونَ می آشامید،می نوشید
3-زارِع کشاورز، رویاننده 6-تَشکُرونَ شکر می کنید، سپاسگزاری می کنید

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَفَرَاَیتُم: پس آیا دقت کردید
2 .ءَاَنتُم: آیا شما

3 .تَزرَعُونَهُ: می رویانید آن را
4 .اَم نَحنُ الزّارِعُونَ: یاما می رویانیم

5 .لَو نَشاءُ: اگر بخواهیم
6 .لَجَعَلناهُ: قطعاً قرار می دهیم آن را

7 .نَحنُ مَحرُومُونَ: ما نیازمندیم
8 .فَلَو التَشکُرُونَ: پس چرا شکر نمی کنید؟  جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس 6 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی واقعه را کامل کنید.
1 .اَفَرَاَیتُم ما تَحرُثُونَ: پس آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟

2 .ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَم نَحنُ الزّارِعُونَ:

آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم؟

3 .لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ حُطامًا فَظَلتُم تَفَکَّهُونَ:

اگر بخواهیم قرار می دهیم آن را هیزم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب می شوید.

4 .إِنّا لَمُغرَمُونَ:

و(می گفتید): واقعاً ما زیان کردیم.

5 .بَل نَحنُ مَحرُومُونَ:

بلکه ما نیازمندیم.

6 .اَفَرَاَیتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبُونَ:

پس آیا دقت کردید به آبی که می نوشید؟

7 .ءَاَنتُم اَنزَلتُمُوهُ مِنَ المُزنِ اَم نَحنُ المُنزِلُونَ:

آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو می فرستیم؟

8 .لَو نَشاءُ جَعَلناهُ اُجاجًا فَلَو التَشکُرُونَ:

ج- از صفحه 537 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و آنها را همراه با معنای هر یک بنویسید.

فی کتب مکنون : در کتابی محفوظ

د- پیام قرآنی از صفحه 537 قرآن نهم

د- پیام قرآنی از صفحه 537 قرآن نهم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا