جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم_607ec137c5365.jpeg
جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم_607ec137c5365.jpeg

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

سرفصل های این مقاله

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم

نام درس : درس ششم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

گام به گام درس ششم قرآن نهم

گام به گام قرآن نهم

جواب فعالیت های درس 6 قرآن نهم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 66 و 67 و 69 و 70 و 71 درس ششم آموزش قرآن پایه نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم جلسه اول

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس ۶ قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
سجده می کند، ترازو، یاد داد، طغیان نکنید، سخن

1-عَلَّمَ یاد داد، آموخت 5-رَفَعَ برافراشت
2-بَیان سخن، سخن گفتن 6-وَضَعَ قرارداد، نهاد
3-نَجم علف، گیاه بدون ساقه 7-میزان ترازو، معیار
4-یَسجُدُ سجده می کند 8-لاتَطغَوا طغیان نکنید، از حد نگذرید

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس ۶ قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَلرَّحمنُ: خدای مهربان  
2 .عَلَّمَ القُرءانَ: آموخت قرآن را

3 .خَلَقَ الاِنسانَ: خلق کرد انسان را  
4 .عَلَّمَهُ البَیانَ: آموخت به او سخن گفتن را

5 .الشَّمسُ وَ القَمَرُ: خورشید و ماه
 6 .وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ: گیاه و درخت

7 .یَسجُدانِ: سجده می کنند
8 .رَفَعَها: برافراشت آن را

9 .وَضَعَ المیزانَ: قرار داد معیار را 
10 .اَلّا تَطغَوا: تا از حد نگذرید

11 .وَ اَقیمُوا الوَزنَ: و برپا دارید وزن کردن(سنجس را)
12 .بِالقِسطِ: به عدل

همیار

  جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس ۶ قرآن نهم: ترجمه آیات سوره الرحمن را کامل کنید.
1 .الرَّحنُ * عَلَّمَ القُرءانَ * خَلَقَ اإلنسانَ * عَلَّمَهُ البَیانَ:

خدای مهربان* آموخت قرآن را * خلق کرد انسان را *آموخت به او سخن گفتن را.

2 .الشَّمسُ وَالقَمَرُ بِحُسبانٍ:

خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.

3 .وَالنَّجمُ وَالشَّجَرُ یَسجُدانِ:

و گیاه و درخت سجده می کنند.

4 .وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المیزانَ:

و آسمان را بر افراشت و قرار داد معیار را.

5 .اَلّا تَطغَوا فِی المیزانِ :

که از حد نگذرید در معیار.

6 .وَ اَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ:

و برپا دارید وزن کردن را(سنجش را) به عدالت.

7 .وَ لا تُخسِرُوا المیزانَ:

و در معیار(وزن کردن و سنجیدن) کم و کاست نگذازید.

ج- از صفحه 532 و 533 قرآن کریم چند آیه یا عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید. 

فَبایِ الاء رَبِکما تُکَذبان =  پس کدامین نمعت های خدا را انکار میکنید.

پیام قرآنی درس 6 قران نهم

پیام قرآنی درس 6 قران نهم

جواب انس با قرآن و فعالیت های درس ششم جلسه دوم

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت اول درس 6 قرآن نهم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
می آشامید،می رویانید، دیدید، شکر می کنید،می خواهیم، کشاورز

1-رَاَیتُم دیدید، دقت کردید 4-نَشاءُ می خواهیم
2-تَزرَعونَ می رویانید، زراعت می کنید 5-تَشرَبونَ می آشامید،می نوشید
3-زارِع کشاورز، رویاننده 6-تَشکُرونَ شکر می کنید، سپاسگزاری می کنید

 

جواب فعالیت های قرآن نهم

جواب فعالیت دوم درس 6 قرآن نهم: ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .اَفَرَاَیتُم: پس آیا دقت کردید
2 .ءَاَنتُم: آیا شما

3 .تَزرَعُونَهُ: می رویانید آن را
4 .اَم نَحنُ الزّارِعُونَ: یاما می رویانیم

5 .لَو نَشاءُ: اگر بخواهیم
6 .لَجَعَلناهُ: قطعاً قرار می دهیم آن را

7 .نَحنُ مَحرُومُونَ: ما نیازمندیم
8 .فَلَو التَشکُرُونَ: پس چرا شکر نمی کنید؟  جواب فعالیت های قرآن نهمجواب انس با قرآن درس 6 قرآن نهم: ترجمه آیات سوره ی واقعه را کامل کنید.
1 .اَفَرَاَیتُم ما تَحرُثُونَ: پس آیا دقت کردید به آنچه می کارید؟

2 .ءَاَنتُم تَزرَعُونَهُ اَم نَحنُ الزّارِعُونَ:

آیا شما می رویانید آن را یا ما می رویانیم؟

3 .لَو نَشاءُ لَجَعَلناهُ حُطامًا فَظَلتُم تَفَکَّهُونَ:

اگر بخواهیم قرار می دهیم آن را هیزم خرد و خشک شده و شما ناراحت و متعجب می شوید.

4 .إِنّا لَمُغرَمُونَ:

و(می گفتید): واقعاً ما زیان کردیم.

5 .بَل نَحنُ مَحرُومُونَ:

بلکه ما نیازمندیم.

6 .اَفَرَاَیتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبُونَ:

پس آیا دقت کردید به آبی که می نوشید؟

7 .ءَاَنتُم اَنزَلتُمُوهُ مِنَ المُزنِ اَم نَحنُ المُنزِلُونَ:

آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو می فرستیم؟

8 .لَو نَشاءُ جَعَلناهُ اُجاجًا فَلَو التَشکُرُونَ:

ج- از صفحه 537 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و آنها را همراه با معنای هر یک بنویسید.

فی کتب مکنون : در کتابی محفوظ

د- پیام قرآنی از صفحه 537 قرآن نهم

د- پیام قرآنی از صفحه 537 قرآن نهم

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *