جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم_607ebb81d8d07.jpeg
جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم_607ebb81d8d07.jpeg

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم

سرفصل های این مقاله

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم

درس یازدهم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم

نام درس : درس یازدهم | موضوع : گام به گام | پایه هشتم

درس یازدهم قرآن هشتم

گام به گام قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 106 و 107 و 109 و 110 درس یازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس یازدهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس 11 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
تبعیّت نکن، راه، هوی و هوس، جانشین

1-خَلیفَه خلیفه، جانشین 4-هَوی هوی و هوس
2-اُحکُم حکم کن، قضاوت کن 5-یُضِل گمراه می کند
3-لاتَتَّبِع تبعیت نکن، پیروی نکن 6-سَبیل راه، جمع: سُبُل

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس 11 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .یا داوُدُ: ای داوود

2 .إِنّا جَعَلناکَ: قطعاً ما قرار دادیم تو را

3 .خَلیفَهً فِی الاَرضِ: جانشینی در زمین

4 .فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ: پس داوری کن میان مردم به درستی

همیار

5 .وَ لاتَتَّبِعِ الهَوی: و پیروی نکن از هوی و هوس

6 .فَیُضِلَّکَ: پس گمراه می کند تو را

7 .عَن سَبیلِ اللهِ: از راه خدا

🧧 جواب انس با قرآن درس 11 قرآن هشتم: ترجمه ی آیه ی سوره ی ص را کامل کنید.

1 .یا داوُدُ إِنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الاَرضِ:

ای داوود قطعاً ما قرار دادیم تو را جانشینی در زمین.

2 .فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ:

پس داوری کن میان مردم به درستی.

3 .وَ التَتَّبِعِ الهَوی:

و پیروی نکن از هوی و هوس.

4 .فَیُضِلَّکَ عَن سَبیلِ اللهِ:

پس گمراه می کند تو را از راه خدا.

5 .إِنَّ الَّذینَ یَضِلّونَ عَن سَبیلِ اللهِ:

قطعاً کسانی که گمراه شدند از راه خدا.

6 .لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ:

برای آنها عذابی سخت است.

7 .بِما نَسوا یَومَ الحِسابِ:

زیرا فراموش کردند روز حساب(قیامت) را.

ج- از صفحه  455 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

قالَ رَبِّ اغفِرلی:گفت پروردگار من ببخش برای من

لِلَّذینَ کَفَروا: برای کسانی که کافر شدند

د- پیام قرآنی تدبر در آیات قرآن 

پیام قرآنی تدبر در آیات قرآن 

 

جواب جلسه دوم درس یازدهم

جواب فعالیت اول

💠 جواب فعالیت اول درس یازدهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
سخن ، عبادت می کنند ، هدایت کرد ، اجتناب کردند از ، تبعیت می کنند

1-اِجتَنَبوا اجتناب کردند از، دوری کردند از 5-قَول سخن، گفتار
2-یَعبُدونَ عبادت می کنند 6-یَتَّبِعونَ تبعیت می کنند، پیروی می کنند
3-اَنابوا بازگشتند 7-هَدی هدایت کرد
4-یَستَمِعونَ گوش می دهند به 8-اُولُوا الاَلبابِ  خردمندان

 

فعالیت دوم

💠 جواب فعالیت دوم درس یازدهم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ: دوری کردند از طاغوت

2 .اَن یَعبُدوها: که عبادت کنند آن را

3 .وَ اَنابُوا إِلَی اللهِ: و بازگشتند به سوی خدا

4 .لَهُمُ البُشری: برای آنها بشارت است

5 .فَبَشِّر عِبادِ: پس بشارت بده بندگان مرا

6 .یَستَمِعُونَ القَولَ: می شنوند سخن را

7 .فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ: پس پیروی می کنند بهترین آنرا

8 .هَداهُمُ اللهُ: هدایت کرد آنها را خدا

🧧 جواب انس با قرآن درس یازدهم قرآن هشتم: ترجمه آیه ی 17 و 18 سوره ی زمر را کامل کنید.

1 .وَالَّذینَ اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ اَن یَعبُدوها:
و کسانی که دوری کردند از طاغوت، که عبادت کنند آن را.

2 .وَ اَنابُوا اِلَی اللهِ:

و بازگشتند به سوی خدا.

3 .لَهُم البُشری:

برای آنها بشارت است.

4 .فَبَشِّر عِبادِ:

پس بشارت ده بندگان مرا.

5 .اَلَّذینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ:

کسانی که می شنوند سخن را، پس پیروی می کنند بهترین آن را.

6 .اُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللهُ

: آنان کسانی هستند که هدایتشان کرد خدا.

7 .وَ اُولئِکَ هُم اُولُوا الاَلبابِ:

و آنان همان خردمندان هستند.

ج ـ از صفحه 462 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید. 

:أُولئِکَ ھُمُ المُتَّقونَ آنها همان پرھیز کارانند

مِن دونِ اللهِّ از غیر خدا

پیام قرآنی فقط خدا !

پیام قرآنی فقط خدا !

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: