جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶_61e54d6441b8f.jpeg
جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶_61e54d6441b8f.jpeg

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

سرفصل های این مقاله

جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک های ارتباطی ما)

 جواب فعالیت سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم ؛ ۵۳ ، ۵۴ ، ۵۵ و ۵۶

نام درس : سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت های بخش 2 تفکر هفتم(سبک های ارتباطی ما)

انتخاب سریع صفحه :

سبک های ارتباطی ما با دیگران چگونه است؟ جواب فعالیت ۱ صفحه ۵۳ جواب موقعیت های صفحه ۵۴ جواب صفحه ۵۵ جواب فعالیت صفحه ۵۶ سبک های ارتباطی تفکر هفتم

جواب فعالیت 1 صفحه 53 سبک های ارتباطی تفکر هفتم

فیلم کوتاه سبکهای رفتاری را مشاهده کنید، سپس موقعیتهای زیر را بخوانید و ارزیابی خود را درباره سبک رفتاری هریک از افراد زیر بیان کنید.

جواب موقعیت های صفحه 54 سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتمفرهاد دانش آموز عجیبی است. او نه تنها با خودش قهر است، بلکه به بهانه های مختلف با همه درگیر می شود…
ارزیابی رفتار فرهاد از نظر من … سبک رفتاری او سلطه جویانه (زورگو) و خشن است .

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم سارا با مادرش برای خرید لباس به خیابان رفته است. بلوز جالبی توجه او را به خود جلب میکند. از مادر خود تقاضا میکند اگر صلاح می داند، این بلوز را برای او بخرد.
ارزیابی رفتار سارا … منطقی یا انسانی است

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم مهشید یک کتاب کمک درسی خریده است. دوست او سودابه با دیدن کتاب، از وی می خواهد که این کتاب را چند روز در اختیار او قرار دهد … 
ارزیابی رفتار سودابه … سبک رفتاری او سلطه جویانه (زورگو) است .

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتمخانواده ی تازه ای، همسایه خانواده سحر شده اند. دختر این خانواده هم سن و سال سحر است و اتفاقاً در مدرسه ای که سحر درس می خواند، خانواده اش او را ثبت نام کرده است…
ارزیابی رفتار سحر و فاطمه … رفتار آنها نشان میدمد که روابط اجتماعی بالایی دارند. و رفتار آنها منطقی است.

جواب صفحه 55  تفکر هفتم

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتمچنگیز همکلاسی خود حمید را مسخره میکند. او اخلاق تندی دارد. معلوم نیست که چرا هر روز، این رفتار خود را ادامه می دهد. حمید حرفی نمیزند؛ زیرا میترسد که دعوایی اتفاق بیفتد، او نمی داند با این مشکل چگونه برخورد کند.
ارزیابی رفتار حمید و راه حل شما برای حل این مشکل حمید ترسو است و سبک رفتاری اش منفعلانه است . او باید بر ترس خودش قلبه کند .

سبک های ارتباطی ما تفکر هفتم تیمور بچه ی بی ادبی است. کارهایش عجیب و غریب است. هر کسی با او دوست می شود، حتماً برایش مشکلی به وجود می آید. با انسان های خوبی هم رفت و آمد نمیکند. …
ارزیابی رفتار کامران … سبک رفتاری او عاقلانه و منطقی است و مودبانه و جسورانه است و توانایی نه گفتن را دارد.

جواب فعالیت صفحه 56 سبک های ارتباطی تفکر هفتم

🔵 شیوه ی رفتاری خود، یک همکلاسی، پدر یا مادر و یا همسایه خود را در یک موقعیت ارزیابی کنید و نتیجه را در کلاس بخوانید.
پاسخ: همکلاسی من فردی باهوش و با اعتماد به نفس بالا است. او به دیگران احترام میگذارد و بسیار فرد مودبی است. همیشه در فکر کمک کردن به دیگران است و به دوستانش در درس هایشان کمک میکند. او ترسو نیست و در مقابل زودرگویی می ایستد و مقاومت میکند. او دارای روحیه بالا در کار گروهی است و توانایی نه گفتن به خواسته های غیر منطقی دیگران را دارد.

🔵  من از این درس آموختم که:

پاسخ: 1-رفتار خوب و مودبانه داشته باشم.2
2-درهر موقعیتی تصمیم درست بگیرم.
3-هدف های خودم را مشخص کنم.
4-شیوه ارتباطی قاطعانه داشته باشم.
5-اگر کسی از من درخواست نابجایی کرد نه بگویم.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: