جواب بخش تو نیکی می کن تفکر هشتم ؛ صفحه ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۳_61e54b5657be3.jpeg
جواب بخش تو نیکی می کن تفکر هشتم ؛ صفحه ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۳_61e54b5657be3.jpeg

جواب بخش تو نیکی می کن تفکر هشتم ؛ صفحه ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۳

سرفصل های این مقاله

جواب بخش تو نیکی می کن تفکر هشتم ؛ صفحه 69 و 70 و 71 و 73

بخش سوم:: تو نیکی می کن و در دجله انداز

 جواب بخش تو نیکی می کن تفکر هشتم ؛ صفحه 69 و 70 و 71 و 73

نام درس : تو نیکی می کن و در دجله انداز | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هشتم

بخش سوم:: تو نیکی می کن و در دجله انداز

انتخاب سریع صفحه :

بخش سوم:: تو نیکی می کن و در دجله انداز / معنی صفحه ۶۹ جواب صفحه ۷۰ فعالیت در منزل صفحه ۷۱ صفحه ۷۳ تفکر و سبک زندگی هشتم

معنی صفحه 69 تفکر و سبک زندگی هشتم

به چشم خویش دیدم در گذرگاه *** که زد بر جان موری مرغکی راه
معنی: من این صحنه را به چشم خودم دیدم که روزی پرنده ی کوچکی، موری را شکار کرد

هنوز از صید منقارش نپرداخت *** که مرغ دیگر آمد کار او ساخت
معنی: و هنوز آن مور را کامل نخورده بود که پرنده ی دیگری آمد و او را صید کرد.

چو بد کردی مباش ایمن ز آفات *** که واجب شد طبیعت را مکافات
معنی: اگر تو بدی و فکر کردی در امانی، باید منتظر عکس العمل و پاسخ آن کارت هم باشی.
مفهوم: اگر فکر میکنی زرنگی و بد میکنی، باید منتظر زرنگی و بدی افراد دیگر هم باشی!

✅✅✅✅

تو نیکی می کن و در دجله انداز *** که ایزد در بیابانت دهد باز
معنی:  هرگاه کار خوبی انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و اگر کار بدی بکنیم اتفاق بدی برای ما پیش می آید.
مفهوم: نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز میگردند.

✅✅✅✅

از مکافات عمل غافل مشو *** گندم از گندم بروید جو ز جو
معنی: نتیجه کار خوب ، خوبی است و نتیجه کار بد نیز بدی میباشد که به خودمان باز میگردد.
مفهوم: یعنی هر چه از خوب و بد در این جهان بکاری، همان را برداشت می کنی.

✅✅✅✅

این جهان کوه است و فعل ما ندا *** سوی ما آِد نداها را صدا
معنی: این جهان در مثل مانند کوه است و اعمال و نیات ما مانند بانگ و فریادی است که در کوه طنین می افکند و بی گمان هر فریادی که در کوه بزنیم طنین آن دوباره به سوی ما باز می گردد.
مفهوم: بازتاب و نتیجه اعمال ما به خودمان باز میگردد.

جواب صفحه ۶۹ تفکر هشتم

جواب صفحه 70 تفکر و سبک زندگی هشتم

پیام کلی را که در همه این ابیات مشترک است در یک جمله بیان کنید. 
پاسخ: اگر دوست داریم که خوبی و نیکی ببینیم باید خوبی کنیم.

در جدول زیر با انتخاب گزینه مناسب نظر خود را ثبت کنید. 

جواب صفحه 70 تفکر و سبک زندگی هشتم

درباره علت و چرایی موافقت، مخالفت و جوانب مختلف جملاتی که باید درباره آن بیشتر فکر کرد، گفتوگو کنید. 
پاسخ: برخی انسان ها در این دنیا پاداش یا مجازات همه کار های خود را نمی بینند زیرا در بعضی موارد این دنیا ظرفیت پاداش یا مجازات را ندارد مثلا کسی که در راه خدا شهید شده چگونه میتوان به او در این دنیا پاداش بدهیم.

جواب صفحه ۷۰ تفکر هشتم

جواب فعالیت در منزل صفحه 71 تفکر هشتم

جواب فعالیت در منزل صفحه 71 تفکر هشتم

پاسخ: قانون عمل و عکس العمل نشان دهنده و ثابت کننده موضوع انجام یک عمل و یک کار هست که واکنش آن کار هم سریعا به شخص انجام دهنده کار بر می گردد ؛ در اصل هر کنش یک واکنش را در پی دارد . و قانون عمل و عکس العمل یک قانون ثابت شده است که در علم فیزیک هم کاربرد دارد .
و برای مثال اگر ما نیرویی به دیوار وارد کنیم همان نیرو از طرف دیوار به خودمان وارد میشود بنابراین اگر ما به یک انسان کمک کنیم جواب همان کمک را قطعا دریافت خواهیم کردیم

 

حکایت
آتش از کجا در خانه ام افتاد؟
ظالمی، هیزم فقیران را به قیمت بسیار ارزان میخرید و آن را به …

مفهوم حکایت: ما از هر دستی که بدیم از همون دست هم پس می گیرم

جواب صفحه ۷۱ تفکر هشتم

جواب خلاصه گزارش و پژوهش صفحه 73 تفکر و سبک زندگی هشتم

ارائه گزارش پژوهش

عنوان یا پرسش پژوهش:
برنامه ریزی در کارها

هدف یا اهداف پژوهش:
اگر درکارها برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم در زندگی موفق هستیم.
باعث میشود خداوند ما را بیشتر دوست داشته باشد.
برنامه ریزی باعث میشود استرس خود کم شود و به راحتی می تواند یه کار های دیگر خود بپردازد.

شیوه گرد آوری اطلاعات:
مجله _ گفتگو های پدر و مادر _اینترنت

جواب صفحه 74 تفکر و سبک زندگی هشتم 👇

نتایج پژوهش:
نتیجه برنامه ریزی در کارها:
۱_کم شدن استرس و به موقع انجام دادن کار های دیگر
۲_ رسیدن به یک هدف
۳_ کم شدن عجله در کارها

پیشنهاد ها یا پرسش های جدید:
برای اینکه برنامه ریزی درکارهایمان داشته باشیم چه کنیم؟
۱_توکل به خداوند دانا و کریم
۲_نوشتن کار های روزمره بر روی کاغذ(روز_تاریخ_ساعت)
۳_انجام دادن کار ها به موقع وقت خودش

جواب صفحه 75 تفکر و سبک زندگی هشتم

همانطور که در آخر این برگه نوشته شده ؛ این صفحه توسط معلم تکمیل میشود !

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *