دسته‌بندی نشده

تعبیر خواب حمام کردن و دیدن حمام | تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب حمام کردن و دیدن حمام | تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب حمام کردن و دیدن حمام

 به تعبیر معبرین کهن دیدن آب داغ و حمام کردن در ان بیانگر غم و اندوهی است که به بیننده خواب خواهد رسید. همچنین برخی معبرین و بزرگان قدیم تعبیر خواب  دیگری در  مورد حمام رفتن دارند.

 

برخی حمام رفتن را پاک شدن از آلودگی‌ها و گناهان می دانند و به گفته علامه مجلسی حمام کردن نشانه زیارت امامان معصوم است.

 

تعبیر خواب حمام کردن:

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 

دیدن گرمابه و حمام رفتن رنجوری پدید آید

دیدن حمام غم واندوه بود

 

لوک اویتنهاو :

 

حمام کردن در آب‌هاي‌ سرد: کامیابی

حمام کردن در آب‌هاي‌ گرم: شما سرما خواهید خورد

 

همواره تفسیر اشیایی که درکنار محوریت خواب قرار گرفته‌اند میتوانند مسیر درستی را از تعبیر خواب نشان دهند. دیدن صابون و از این دست موارد در رویاهای مربوط به شستن بدن و حمام کردن رایج است.

 

حمام کردن در آب‌هاي‌ عمیق: مراقب خودتان باشید

دریک رودخانه حمام کردن: قدرت و شجاعت

دریک چشمه حمام کردن: بازیافتن سلامتی

دریک محیط باز حمام کردن: ازدواج با شخصی ثروتمند

 

تعبیر خواب حمام علامه مجلسی «ره» 

 

علامه مجلسی «ره» حمام رفتن را توفیق زیارت امام میداند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه در برخی خواب‌ها دیدن استحمام و یا شستن بدن به معنای غسل کردن میباشد. اینگونه‌ خواب‌ها میتواند تعابیر متفاوتی داشته باشد که دانستن این تفاسیر ضروری است.

 

تعبیر خواب حمام کردن و دیدن حمام | تعبیر خواب استحمام

تعبیر خواب استحمام

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب استحمام کردن، می گوید:

 اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند، نشانه ان است كه از پیمان هاي‌ قبلی خود دست برداشته است ودر انتظار شوهری دیگر است.

 

 اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ؛ باید از گرفتن دوست بپرهیزند.

 

 استحمام با آب گرم طبق معمولً نشانه ان است كه وقایع بدی در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب حمام با آب سرد

 استحمام با آب سرد و پاكیزه نشانه ان است كه در مدتی طولانی سلامت خواهید بود. و با شادمانی زندگی خواهید كرد.

 

 آب تنی و شستشو در آب دریا ؛ نشانه ان است كه بعد از كسب دانش ؛ شغلی مورد علاقه به دست خواهید آور.

 

اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند، نشانه ان است كه به جنس مخالفی دل داده است، ودر هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد.

 

تعبیر خواب زن باردار در حال حمام کردن

اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می كند، دلالت بر ان دارد كه سقط جنین خواهد كرد. و اگر مردی در خواب خودرا در حال استحمام و شستشو ببیند، به این معناست كه مورد بیوفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله اي باید با احتیاط و محافظه كاری انجام شود.

 

اگر همراه دیگران در خواب خودرا مشغول شستشو و استحمام ببینید ؛ نشانه ان است كه باید از دوستان شرور دوری كنید ؛ این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.

 

اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید، دلالت بر ان دارد كه دشمنان در نزدیکی شما هستند.

 

تعبیر خواب چرک کردن بدن در حمام

 

مطیعی تهرانی:

 اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی ازبدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه زندگی‌تان بالا میرود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا