دسته‌بندی نشده

آموزش بافت کشباف

کشباف فانتزی ,آموزش بافت کشباف ساده,کشباف انگلیسی

در بیشتر پوشاک بافتنی ، پائین بلوز ، سر آستینها و یقه معمولا کشباف بافته می شود ساده ترین نوع کشباف یکدانه از زیر یکدانه از رو است . نوع دیگر کشباف ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو است.

مثل کشباف ساده می باشد (یکی زیر یکی رو یا دوتا زیر دو تا رو) با این تفاوت که یک رج دانه های زیر را بصورت  ساده می بافیم و رج دیگر دانه های زیر را تودلی ( یعنی  از داخل دانه زیرین رج قبل  میل  را رد کرده و به زیر ببافید)این بافت شبیه  کشباف ساده است اما  پفکی تر و زیبا تر

آموزش کشباف آمریکایی :

در همه رج ها دانه های رو را رو می بافیم و دانه های زیر را تودلی می بافیم پیشرفت بافت کم و مخصوص شال ، لباس مردانه، و کلاه

تفاوت کشباف آمریکایی و انگلیسی:

 

( در کشباف آمریکایی در هر دو روی بافت دانه ها برجسته هستند ولی در کشباف انگلیسی یک طرف بافت برجسته و طرف دیگر ساده هستن)

آموزش کشباف پیچ :

 

این مدل برای مچ شلوار یا لباس یا یقه استفاده شده وبسیار محکم تر وزیبا تر از کشباف معمولی است.

روش بافت کشباف پیچ:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که برای بافتن دانه های زیر میل سمت راست را از سمت چپ نخی که روی میل قرار دارد وارد کرده و دانه زیر را میبافیم و
برای بافتن دانه رو میل سمت راست را از سمت چپ نخی که پشت میل قرار دارد وارد کرده ودانه رو را میبافیم.


کشباف تیغ ماهی:

این کشباف برای شال گردن وکلاه بسیار مناسب است چون حالت پفکی زیبایی دارد و گرما را بهتر نگه میدارد.

روش بافت کشباف تیغ ماهی:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که برای بافتن دانه زیر میل سمت راست را داخل دانه پایینی زده  ومیبافیم ودانه رو به صورت معمولی بافته میشود.

 آموزش کشباف فرانسوی

کشباف انگلیسی,کشباف آمریکایی,آموزش کشباف فرانسوی

کشباف تیغه ماهی ( روش دوم )

تعداد دانه ها باید فرد باشد و اولین دانه از رو شروع شود

رج اول :* ۱ رو ، ۱ زیر تا آخر

*رج دوم :* دانه اول را نبافته ، دانه رو را از رو می بافیم ، یک نخ روی میل می گیریم مثل اینکه بخواهیم یک ژوته بندازیم ، دانه زیر را نمی بافیم و در میل می گیریم … تا آخر

*رج بعد و بقیه رج ها* هم به همین ترتیب فقط دقت کنید دونه رو را با اونی که مثل ژته در رج قبل گرفته بودیم را یکی کنیم و از رو می بافیم.


کشبافت تیغ ماهی ( روش سوم )

انواع بافتهای تیغ ماهی که همه کشباف هستن پشت و روی لباس به یک شکل بافته میشن و این نوع بافت یعنی  (کشباف تیغ ماهی نوع ۳ بیشتر برای لباسهایی که پلیسه

داره بافته میشه . 

به تعداد دانه هایی که نیاز داریم دانه سر انداخته  بعد دانه های انتخابی باید حتما فرد باشه  مثلا(۳٫٫٫۵٫٫٫۷٫٫٫۹)

من تو این بافت از سه تایی استفاده کردم که به این شکله در رج اول یه دانه رو سه تا زیر

میتونه(۵٫٫٫۷٫٫٫۹ هم باشه)

در رج بعد هر جا دانه زیر دیدیم یکی از این طرف و یکی از انطرفش  و خود دانه وسطی رو زیر میبافیم …

این روش در پشت و جلوی لباس به یک شکل است در هر جا که تک دانه زیر دیدیم یکی از این طرف دانه و یکی از انطرف و خود دانه زیر را زیر میبافیم…

جلو و پشت کار به همین شکل میباشد این مدل بافت رو من برای دامن استفاده کردم

 کشباف آمریکایی

کشباف فانتزی,آموزش بافت کشباف ساده

کشباف سوراخدار یا توری 

برای این کشباف بهتر است دانه ها مضربی از ۵ + ۲ باشند.

تعداد مورد نظر را سر می اندازیم .

رج اول : (سمت روی بافت )،۲ دانه رو برای حاشیه ،*۱دانه زیر ، ۱ژوته بزنید ، ۲ دانه را یکی یکی بلند کنید و بعد باهم یکی کنید از زیر ، ۲دانه رو ، از * تکرارتا آخر رج .

رج دوم: *۲ دانه زیر ، ۳ دانه رو ، از * تا ۲دانه مانده به آخر تکرار میکنید ،و ۲دانه آخر را از زیر .

رج سوم : ۲دانه رو ، * ۲دانه راباهم یکی کنید از زیر ، ۱ژوته بزنید، ۱دانه زیر ، ۲دانه رو ، از * تا آخر تکرار.

رج چهارم : مثل رج دوم .

این چهار رج را مرتب تکرار کنید .

http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2019/01/1042142343617621323314087142017721919882235.jpg

کشباف آمریکایی,کشباف پیچ, بافت کشباف ساده

 

کشباف تگرگی 

اگر میخواهین که میزان برجستگی کشبافتون بیشتر از کشباف معمولی بشه بهتره از این کشباف استفاده کنین.


طریقه بافت کشباف تگرگی  :

برای بافت این کشباف تعداد دلخواه سر می اندازیم .من برای نمونه بافت ۲۴ عدد سر انداختم .
رج اول : یک دونه زیر یک دونه رو میبافیم تا آخر رج .
رج دوم : یک دونه رو بافته  به یک دونه زیر که می رسیم یک نخ می اندازیم روی میل مثل ژوته غانداختن ( در اصل یک دانه کنار هر دانه زیر اضافه میکنیم )
بعد دانه زیر را به زیر میبافیم . تعداد دانه هایمان در این رج دو برابر میشود مثلا” دانه های من ۴۸ تا شدند .

رج سوم : یکی زیر را میبافیم به دانه رو که رسیدیم دانه رو و اون دونه راه قبلی که زیاد کرده بودیم را باهم میگیریم و به زیر میبافیم تا آخر رج ادامه میدیم ،پس تعداد دانه هامون برمیگرده به تعداد رج اول یعنی ۲۴ دونه .
رج چهارم :تکرار رج دوم .
رج پنجم : تکرار رج سوم .
و به همین ترتیب رج دوم و سوم تکرار میشون تا آخر .

http://iranbanou.com/wp-content/uploads/2019/01/hou3629.jpg

کشباف انگلیسی,کشباف آمریکایی,کشباف پیچ

کشباف مدادی :

این کشباف برای  کت هایی که برای روی لباس هستند استفاده میشود.

روش بافت کشباف مدادی :

پایه این مدل ۲زیر-۲رو است و ۲ تایی که باید زیر بافته شوند ۲ تایکی شده ولی دانه دوم را از میل خارج نمیکنیم واز زیر می بافیم و۲ دانه رو می بافیم .
پشت وروی کار به یک شکل بافته میشود.

کشباف آمریکایی دولا :

این مدل برای کمر دامن یا شلوار مورد استفاده است که به راحتی میتونید کش یا بند از داخل آن رد کرد.

روش بافت:

همان ۱ زیر -۱رو است با این تفاوت که دانه های زیر را نمیبافیم و ازپشت برداشته وداخل میل سمت راست میکنیم و دانه های رو را به صورت عادی میبافیم.


۱ – کشباف Knotted
تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب سه به علاوه دو باشد. مثل ۳۲ دونه رج ۱ (روی کار): دو تا رو، *دونه بعد را دوبار ببافید یکبار از جلوی حلقه و یکبار از پشت حلقه، دو تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.


رج ۲: دو تا زیر، * دو تا یکی از رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای ۱ تا ۲ را تکرار کنید.

۲ – کشباف Chequered

تعداد دانه های سرانداخته شده باید مضرب ۵ به علاوه یکی باشد. مثل ۳۱ دونه
رج ۱ (روی کار): یک دونه به زیر از پشت حلقه، *یکی رو، دو تا زیر، یکی رو، یک دونه به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج ۲: یکی رو، *یکی زیر، دو تا رو، یکی زیر، یکی رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج ۳: یکی به زیر از پشت حلقه، *چهار تا رو، یکی به زیر از پشت حلقه* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج ۴: یکی به رو، *چهار تا به زیر، یکی به رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رجهای ۱ تا ۴ را تکرار کنید.


۳ – کشباف Bamboo

تعداددانه ها باید مضرب ۱۹ به علاوه ۶ باشد. مثل ۴۴ دونه رج ۱ (روی کار): *شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.

رج ۲: شش تا رو، *شش تا زیر، یکی رو، شش تا زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا انتهای رج تکرار کنید.
رج ۳: *شش تا زیر، شش تا رو، یکی زیر، شش تا رو* فاصله بین دو * را تا شش دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید و رج را با شش دونه زیر تمام کنید.
رج ۴: به زیر ببافید.
بعد رجهای ۱ تا ۴ را تکرار کنید

http://iranbanou.com/wp-content/uploads/old/thumbnail/204_hou3628.jpg

کشباف پیچ

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا