برچسب: گام به گام فارسی هفتم

آموزش های درسی

جواب درس 1 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 1 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : زنگ آفرینش | موضوع : گام به گام درسی |

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 2 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 2 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : چشمه معرفت | موضوع : گام به گام درسی |

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 3 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 3 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : نسل آینده ساز | موضوع : گام به گام درسی

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 4 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 4 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن | موضوع

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 6 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 6 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ | موضوع :

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 8 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 8 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : زندگی همین لحظه‌هاست | موضوع : گام به گام درسی

ادامه مطلب »
آموزش های درسی

جواب درس 9 فارسی هفتم

جواب سوالات فارسی هفتم درس 9 جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم نام درس : نصیحت امام ، شوق خواندن | موضوع : گام به

ادامه مطلب »