برچسب: پرواز با بالن

ورزش

پرواز با بالن

مجموعه: تاریخچه رشته های ورزشی پروازبا بالن   یک بالون، گونه ای هواگرد است که به علت شناوری، در جو باقی می ماند. بالون با

ادامه مطلب »