برچسب: فقر

دین و مذهب

احادیثی پیرامون فقر

از دیدگاه علی(ع) تمامی افراد جامعه مسلمان و غیرمسلمان باید در تامین نیازهای اولیه معیشت خویش در وضعیت اقتصادی مطلوب و مناسب با شرافت و

ادامه مطلب »