برچسب: فال

علمی و آموزشی

ساعت 12:12 به چه معناست ؟

ساعت 12:12 با نمادگرایی عرفانی بزرگی عجین شده است. ما می توانیم شماره 12 را در متون مقدس سه دین اصلی توحیدی بیابیم. در ایمان

ادامه مطلب »