برچسب: عمومی و داخلی

جدید ها

تشخیص بواسیر از سرطان

تشخیص بواسیر از سرطان، از این لحاظ اهمیت دارد که بواسیر و انواع خاصی از سرطان، به ویژه سرطان روده بزرگ و مقعد، می توانند

ادامه مطلب »
جدید ها

اختلال در عملکرد لنفاوی

اختلال در عملکرد سیستم لنفاوی به ضعف در عملکرد سیستم لنفاوی بدن اشاره دارد. اختلال در عملکرد سیستم لنفاوی، گاهی ممکن است ارثی و اولیه

ادامه مطلب »