برچسب: طرز بافت یقه هفت

سبک زندگی

طرز بافت یقه گرد

طرز بافت یقه گرد ساده :  قاعده کلی برای بافت یقه گرد معمولی : برای بافت و شکل دادن یقه گرد، یک روش آن است

ادامه مطلب »