برچسب: سلامت مردان و اورولوژی

جدید ها

لبه زدن

لبه زدن عملی است که قبل از توقف و شروع مجدد در تحریک جنسی تا حد انزال انجام می شود. لبه زدن، شامل چرخه های تحریک

ادامه مطلب »