برچسب: روانشناسی و روانپزشکی

جدید ها

میگرن ناشی از ورزش

میگرن ناشی از ورزش غالباً در ارتباط با ورزش یا فعالیت های خاص شدید رخ می دهد. در این شرایط ورزش منجر به تشدید علائم

ادامه مطلب »