برچسب: داستانهای خواندنی

داستان آموزنده ترحم!

مجموعه: داستانهای خواندنی داستان آموزنده   یک پیر مرد کار گر که تقرباً ۵۰ سال داشت در یک گوشه ای از شهر زندگی میکرد. روزگار

ادامه مطلب »