برچسب: خرید و فروش

قوانین و حقوقی و روند کار اداری

سن قانونی برای معامله و سند زدن خودرو و موتور سیکلت از چند سالگی است؟

قطعا افراد مختلف با داشتن هرگونه شرایطی، مجاز به انجام معامله نیستند. به دلیل وجود حساسیت‌های فراوان در خصوص معامله، قانون گذار داشتن یک‌سری شرایط

ادامه مطلب »