برچسب: حمام

سلامت

مضرات حمام کردن بعد از ورزش

هرگز بعد از ورزش کردن دوش نگیرید ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ رفتن به باشگاه بخشی از فرایند رسیدن به تناسب

ادامه مطلب »