برچسب: تزریق تتابولین

سلامت

فواید و عوارض تزریق تتابولین

همه چیز در مورد تزریق تتابولین تزریق تتابولین (تتانوس – تتاگام) برای‌ ایجادایمنی‌ انتقالی‌ علیه‌ بیماری‌ کزاز در افراد زخمی‌ که‌ زخم‌ آنها با اسپور

ادامه مطلب »