برچسب: تزریق بولوس

سلامت

تزریق بولوس چیست؟

از تزریق بولوس چه می دانید؟ تزریق بولوس یا تزریق وریدی مستقیم باید با دقت صورت گرفته و باید کنترل دقیقی قبل از تجویز دارو

ادامه مطلب »