برچسب: بامبو

علمی و آموزشی

زمان و نحوه ی قلمه زدن بامبو

آموزش هرس کردن و تکثیر ساقه‌های بامبو “بامبو شانس می‌آورد، اما بامبوی فرد! “ برای شانس آوردن باید تعداد بامبوهایی که در خانه نگهداری می‌کنید

ادامه مطلب »