برچسب: اطلاعات دارویی کامل تنوکسیکام

اطلاعات دارویی کامل تنوکسیکام

موارد مصرف تنوکسیکام تنوکسیکام (Tenoxicam) به عنوان مهارکننده آنزیم‌های سیکلواکسیژناز شناخته شده است. این دارو با مسدود کردن عمل آنزیم‌های سیکلواکسیژناز کار خود را انجام

ادامه مطلب »