برچسب: آموزش حرکت لندماین

ورزش

آموزش حرکت لندماین

مجموعه: زیبایی اندام حرکت لندماین   لندماین ترکیبی از تمرین مقاومت، پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بل، تمرین

ادامه مطلب »