دسته‌بندی: قوانین و حقوقی و روند کار اداری

قوانین و حقوقی و روند کار اداری

حکم فرار دختر و پسر از خانه چیست؟

فرار دختر و پسر؛ بایدها و نبایدهای قانونی عشق‌هایی که بنا به مصالح خانوادگی و یا بعضا مخالفت‌های متعصبانه به بن بست‌های عاطفی منتهی می‌شوند

ادامه مطلب »
قوانین و حقوقی و روند کار اداری

آیا ندادن نفقه زندان دارد ؟

جرم عدم پرداخت نفقه چیست؟ عدم پرداخت نفقه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود و باید با شخص مجرم طبق قانون رفتار شود.در زندگی

ادامه مطلب »