دسته‌بندی: فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

معرفی فیلم آینه بغل

خلاصه داستان آینه بغل داستان فیلم «آینه بغل» درباره دختر و پسر جوانی از طبقه متوسط رو به پایین جامعه است. پسر، نگهبان یک گاراژ

ادامه مطلب »
فرهنگ و هنر

معرفی فیلم سمفونی نهم

خلاصه داستان سمفونی نهم مــرگ و عشــق دربانــی هســتند کــه در اصــل قهرمــان زن فیلــم را بــه بهشــت می برنــد.شاید عاشق شدن آخرین فرصت هرکسی

ادامه مطلب »