دسته‌بندی: سرگرمی

سرگرمی

اس ام اس و سخنان فلسفي8

*دلگرم***اس ام اس و سخنان فلسفي ***دلگرم* وقتی قدرت انتقام را داری … ،گذشت بالاترین درجه عقل توست ،و انتقام اولین نشانه ضعفت !‏ *دلگرم***اس

ادامه مطلب »
سرگرمی

اس تیکه سنگین فازغم (19)

— اس تیکه سنگین فازغم -19- ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد …‏فـقــط مـــی خـــوابـــــمکــــه بیـــــدار نبــــاشــــم!‏ — اس تیکه سنگین فازغم -19- دخـــــــــــــــــــــــتریکه تمام دغدغه

ادامه مطلب »