دسته‌بندی: تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب آب

اگر ببيند باغ و کشتزارها از جويها و رودها آب مي دهد تعبيرش آنست که به مال دست مي يابد و از غصه و اندوه

ادامه مطلب »
تعبیر خواب

تعبیر خواب آبادی

آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که

ادامه مطلب »
تعبیر خواب

تعبیر خواب آبشار

آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي

ادامه مطلب »
تعبیر خواب

تعبیر خواب آبگينه

معبران آبگينه رابه زن تعبير کرده اند و اين به خاطر ظرافت و شکنندگي آن است چرا که زن ظريف و شکننده است. از دانيال

ادامه مطلب »
تعبیر خواب

تعبیر خواب آبله

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا

ادامه مطلب »