دسته‌بندی نشده

گام به گام درس 2 عربی هفتم

گام به گام درس 2 عربی هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 2

گام به گام عربی هفتم درس 2 عربی هفتم

نوشته های مشابه

نام درس : درس دوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

جواب تمرینات عربی هفتم درس 2

گام به گام عربی هفتم

گزارش درس دوم

 

جواب صفحه 16 عربی هفتم

 

جواب صفحه 16 عربی هفتم

 

جواب صفحه 16 عربی هفتم

1- هَلْ جَزاءُ الْاحْسانِ إلّا الْاحْسانُ.
آیا سزای نیکی جز نیکی است؟! آیا پاداش خوبی کردن غیر از خوبی است؟!

2- الْمؤمِنُ قَلیلُ الْکَلامِ کَثیرُ الْعَمَلِ.
مؤمن، کم سخن و پرکار است.

3- سُکوتُ اللِّسانِ سَلامهُ الْانْسانِ.
خاموشی زبان، تندرستی انسان است. سکوت زبان، سلامتی انسان است.

4- رُبَّ کَلامٍ جَوابُهُ السُّکوتُ..
چه بسا سخنی که پاسخ آن خاموشی باشد. چه بسا حرفی که جوابش سکوت است.

همیار

5- الْوَقْتُ مِنَ الذَّهَبِ.
وقت، طلاست. وقت از طلاست. وقت طلاست اگر آن را به دست نیاوری، از دست می‌رود.

جواب صفحه 17 عربی هفتم

جواب صفحه 17 عربی هفتم

آیا این درخت انگور است؟ بله

جواب صفحه 17 عربی هفتم

آیا اینجا شهر شیراز است؟ خیر

 

جواب صفحه 18 عربی هفتم

 

جواب صفحه 17 عربی هفتم

آیا اینجا باغ است؟ بله

جواب صفحه 17 عربی هفتم

آیا او فروشنده‌ی چمدان (کیف) است؟ خیر

 

صفحه 18 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی 

ترجمه کنید.

1- الْمَکتَبَهُ بَعیدَهٌ وَ الْمَدرَسَهُ قَریبهٌ.
کتابخانه دور است و مدرسه نزدیک است.

2-. هَلْ هُنا أشْجارُ الْعِنَبِ وَ الرُّمّانِ؟ لا.
آیا این جا درختان انگور و انار وجود دارد؟ بله

3- هَلْ فی هذِهِ الْمَدینَهِ فُنْدُقٌ؟ نَعَم.
آیا در این شهر، هتل وجود دارد؟ بله

التَّمْرینُ الثّالث صفحه 18 عربی هفتم
صفحه 18 عربی هفتم

1-به معنی باغ

2-ستون دین

3- وقت طولانی

 

 

 

جواب صفحه 19 عربی هفتم *

التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 19 عربی هفتم

با استفاده از کلمات زیر، جدول را کامل کنید و رمز را به دست بیاورید.

غُرفه – لِسان – کَلام – یَوْم – صِحَّه – عَمود – صَلاه – طُلّاب – قَریب – هُنا – مُجالَسَه – بَعید – نِسْیان – أُولٰئِکَ – عَداوه

1- زبان 2- دانشجویان 3- تندرستی 4- سخن 5- نماز 6- اتاق 7- ستون 8- روز 9- آنها 10- دور 11- فراموشی 12- همنشینی 13- دشمنی 14- نزدیک 15- اینجا

جواب صفحه 19 عربی هفتم*

رمز: الصلاه عَمودُ الدینِ
(نماز ستون دین است.)

 

جواب صفحه 20 عربی هفتم

جواب صفحه 20 عربی هفتم

کُنوزُ الْحِکَمِ
گنج‌های دانایی
جواب صفحه 20 عربی هفتم

1- الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السُّوءِ.
تنهایی (تنها بودن) از همنشین بد بهتر است.

2- إنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإیمانِ.
خوش پیمانی از ایمان است. خوش قولی نشانهٔ ایمان است.

3- حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإیمانِ.
دوست داشتنِ میهن از ایمان است. عشق به وطن نشانهٔ ایمان است.

4- الْعَجَلَهُ مِنَ الشَّیْطانِ.
عجله از شیطان است.

5- رُبَّ کَلامٍ کَالْحُسامِ.
چه بسا سخنی مانند شمشیر باشد. (است)

 

جواب صفحه 22 عربی هفتم

التَّمْرینُ الْأوَّلُ صفحه ۲۲ عربی هفتم

جواب صفحه 22 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی صفحه 22 عربی هفتم

ترجمه کنید.

1- (مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْرْضِ) الرعد/ 16
پروردگار آسمان‌ها و زمین کیست؟

2-. لِمَنْ ذٰلِکَ الْجَوّالُ الْجَمیلُ؟ – لِلسَّیِّدِ أخلاقیّ.
آن تلفن همراه زیبا برای کیست؟ برای آقای اخلاقی

3- مَنْ هٰذِهِ البِنْتُ الصَّغیرهُ؟ – هیَ أُخْتُ سینا.
این دختر کوچک کیست؟ – او خواهر سینا است.

4- مَنْ فی الغُرفَهِ؟ – الضُّیوفُ فی الْغُرْفَهِ.
چه کسی در اتاق است؟ مهمان‌ها در اتاق هستند.

 

جواب صفحه 23 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّالث صفحه 23 عربی هفتم

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

جواب صفحه 23 عربی هفتم

التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 23 عربی هفتم

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)

1- مَنْ هوَ مُدیرُ الْمَدرَسَهِ؟ (مَنْ هیَ مُدیرهُ الْمَدرَسَهِ؟)
چه کسی مدیر مدرسه است؟ (السیده الأسدی)

2- هَلِ الْوَحْدَهُ خَیْرٌ مِنْ جَلیسِ السّوءِ؟
آیا تنهایی بهتر از همنشین بد است؟ (نعم)

3- مَنْ أَنتَ؟ (مَنْ أَنتِ؟)
تو کیستی؟ (أنا محمدٌ)

4- مَنْ خالِقُ السَّماواتِ وَ الَْأَرضِ؟
آفریدگار آسمان و زمین کیست؟ (اللهُ)

5- مَنْ هُوَ مُدَرِّسُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟ (مَنْ هیَ مُدَرِّسَهُ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ؟)
چه کسی معلم زبان عربی است؟ (السیده محمدیٌ)

جواب صفحه 24 عربی هفتم
جواب صفحه 24 عربی هفتم

جواب صفحه 24 عربی هفتم

1- أفْضَلُ النّاسِ أنْفَعُهُم لِلنّاسِ.
بهترینِ مردم، سودمندترینِ آنها برای مردم است.
برترین مردم، پرمنفعت ترینشان برای مردم است.

2- الْخَیرُ کَثیرٌ وَ فاعِلُهُ قَلیلٌ.
خیر، بسیار است و انجام دهندهٔ آن کم است. خیر، زیاد است و انجام دهنده‌اش اندک است.

3- الْإنسانُ عَبْدُ الْإحْسانِ.
انسان، بندهٔ نیکی کردن است.

4- بَلاءُ الْإنسانِ فی لِسانِهِ.
بلای انسان در زبانش است.

5- سَلامَهُ الْعَیْشِ فی الْمُداراهِ.
سلامت زندگی در مدارا کردن است.

جواب صفحه 25 عربی هفتم

بدانیم
….

این جمله‌ها را ترجمه کنید.
ما هیَ اللُّغَهُ الرَّسمیَّهُ فی إیران؟ – الْفارسیَّهُ. زبان رسمی در ایران چیست؟ فارسی
ماذا عَلَی الْمِنضَدَهِ؟ جَوّالُ أُمّی. چه چیزی روی میز است؟ تلفن همراه مادرم.
ما هوَ حَوْلَ الْبَیتِ؟ عَمودٌ کَبیرٌ. اطراف خانه چه چیزی است؟ یک ستون بزرگ.

التَّمْرینُ الْأوَّلُ صفحه 25 عربی هفتم

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک کلمه)
جواب صفحه 25 عربی هفتم

1- ما ذٰلِکَ؟ آن چیست؟
عمودٌ – (ستون)

جواب صفحه 25 عربی هفتم

٢- ما تِلکَ عَلَی الْجَبَلِ؟ آن چیست روی کوه؟
شَجَرَهٌ – (درخت)

جواب صفحه 25 عربی هفتم

3- ما هٰذا؟ این چیست؟
عِنبٌ – (انگور)

جواب صفحه 25 عربی هفتم

4- ما هٰذِهِ؟ این چیست؟
مَنضَدهٌ – (میز)

التَّمْرینُ الثّانی صفحه 26 عربی هفتم

ترجمه کنید.

1- ما هاتانِ؟ – هاتانِ، هَدیَّتانِ غالیَتانِ.
این‌ها چیست؟ اینها دو هدیه‌ی گرانبهاست.

2-. ما هٰذِهِ؟ – هٰذِهِ، جائِزهٌ ذَهَبیَّهٌ لِلْفائِزِ الْأوَّلُ.
این چیست؟ این جایزه‌ی طلا برای برنده‌ی اول است.

3- ماذا فی تِلْکَ السَّیّارَهِ الْکَبیرَهِ؟ – حَقائِبُ الْمُسافِرینَ.
در آن اتومبیل بزرگ چیست؟ چمدان‌های مسافران

التَّمْرینُ الثّالث صفحه 26 عربی هفتم

متضادّ کلمات زیر کدام است؟

(حُسْن – رَخیصَه – کَثیر – جالِس – جَماعَه – بَعید)
قَریب ≠ بَعید (دور) قَلیل≠ کَثیر (زیاد) وَحْدَه≠ جَماعَه (گروه)
واقِف≠ جالِس (نشسته) سوء≠ حُسن (نیکی) غالیَه≠ رَخیصَه (ارزان)

التَّمْرینُ الرّابِعُ صفحه 26 عربی هفتم

معادل مؤنّث هر کلمه را از میان کلمات زیر پیدا کنید و بنویسید.

(الْبِنْت – الْبَنات – الْمَرْأَه – النِّساء – هٰذِهِ – أنتِ – هیَ – الْأُخْت – هاتانِ – تِلْکَ)
الرَّجُل: الْمَرْأَه. الْوَلَد: الْبِنْت. الرِّجال: النِّساء. الْأَولاد: الْبَنات. أنتَ: أنتِ
هٰذا: هٰذِهِ. ذٰلِکَ: تِلْکَ. هٰذانِ: هاتانِ. الْأَخ: الْأُخْت. هوَ: هیَ

التَّمْرینُ الْخامِسُ صفحه 26 عربی هفتم

در جای خالی گزینۀ مناسب قرار دهید. سپس جمله را ترجمه کنید.
صفحه 26 عربی هفتم

1بهترین مردم سودمندترین مردم است. (سودمندترین / کوچک)
2تعداد مسافران در هتل زیاد است. (نزدیک / زیاد)
3 انسان بنده‌ی نیکی است. (زندگی / بنده)
4ارزش انسان به عقل اوست. (عقل او / سن او)
5وفای به پیمان (خوش قولی)، از نشانه‌های ایمان است. (از / چه کسی)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا