گام به گام درس ششم عربی نهم_607ef5176be09.jpeg
گام به گام درس ششم عربی نهم_607ef5176be09.jpeg

گام به گام درس ششم عربی نهم

گام به گام درس ششم عربی نهم

جواب تمرینات درس 6 عربی نهم

گام به گام درس ششم عربی نهم

نام درس : درس ششم | موضوع : گام به گام | پایه نهم

جواب تمرینات درس 6 عربی نهم

گام به گام عربی نهم

گزارشدرس ششم

ترجمه صفحه 62 عربی نهم

ترجمه صفحه 62 عربی نهم 

تَغْییرُ الْحَیاهِ
تغییر زندگی

اِبتَدَأَ الْعامُ الدِّراسیُّ الْجَدیدُ وَ ذَهَبَ تَلامیذُ الْقَریَهِ إِلَی الْمَدرَسَهِ. کانَتِ الْقَریَهُ صَغیرَهً وَ جَمیلَهً. دَخَلَتِ الْمُدَرِّسَهُ فِی الصَّفِّ الرّابِعِ. کانَ الصَّفُّ مُزدَحِماً. قالَتِ الْمُدَرِّسَهُ لِلْبَنینَ: «اِجْلِسوا عَلَی الْیَمینِ.» وَ قالَتْ لِلْبَناتِ: «اِجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ.»
پاسخسال تحصیلی جدید آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. آن روستا کوچک و زیبا بود. خانم معلم وارد کلاس چهارم شد. کلاس شلوغ بود. خانم معلم به پسرها گفت: «سمت راست بنشینید.» و به دخترها گفت: «سمت چپ بنشینید.»

هیَ شاهَدَتْ تِلمیذَهً راسِبَهً باِسْمِ «ساره» عِندَها فِی السَّنَهِ الْماضیهِ؛ فَحَزِنَتْ وَ ذَهَبَتْ لِمُشاهَدَهِ مِلَفِّها لِلاِطّلاعِِ عَلَی ماضیها.
پاسخاو دانش آموزی مردود به نام ساره را دید. ناراحت شد و برای دیدن پرونده‌اش و برای آگاه شدن بر گذشته‌اش رفت.

فی مِلَفِّ السَّنَهِ الْأُولَی: هیَ تِلمیذهٌ جَیِّدَهٌ جِدّاً. تَکتُبُ واجِباتِها جَیِّداً. هیَ نَشیطَهٌ و ذَکیَّهٌ.
پاسخدر پروندۀ سال نخست: او دانش آموزی بسیار کوشاست. تکلیف‌هایش را خوب می‌نویسد. او فعال است.

وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الثّانیَهِ: هیَ تِلمیذهٌ جَیِّدَهٌ جِدّاً. لکِنَّها حَزینَهٌ. أُمُّها راقِدَهٌ فیِ الْمُستَشفَی.
پاسخدر پرونده سال دوم: او دانش آموزی بسیار کوشاست. ولی غمگین است. مادرش در بیمارستان بستری است.

ترجمه صفحه 63 عربی نهم

وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الثّالِثَهِ: هیَ فَقَدَتْ والِدَتَها فی هذِەِ السَّنَهِ. هیَ حَزینهٌ جِدّاً.
پاسخدر پرونده سال سوم: او مادرش را در این سال از دست داد. او بسیار غمگین است.

وَ فی مِلَفِّ السَّنَهِ الرّابِعَهِ: هیَ تَرَکَتِ الدِّراسَهَ وَ لا تُحِبُّ الْمَدرَسَهَ وَ تَنامُ فِی الصَّفِّ.
پاسخو در پرونده سال چهارم: او درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کلاس می‌خوابد.

الْمُدَرِّسَهُ لامتَْ نَفْسَها وَ غَیَّرَتْ طَریقَهَ تَدریسِها.
پاسخخانم معلم خودش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغییر داد.

همیار

بَعدَ مُدَّهٍ فی حَفْلَهِ میلادِ الْمُدَرِّسَهِ جَلَبَ التَّلامیذُ هَدایا لَها وَ جَلَبَتْ ساره لِمُدَرِّسَتِها هَدیَّهً فی وَرَقَهِ صَحیفَهٍ.
پاسخپس از مدتی دانش آموزان در جشن تولد خانم معلم برایش هدیه‌هایی آوردند و ساره برای خانم معلمش هدیه‌ای در ورقهٔ روزنامه‌ای آورد.

کانَتِ الْهَدیَّهُ زُجاجَهَ عِطرِأُمِّها، فیها قَلیلٌ مِنَ الْعِطرِ، فَضَحِکَ التَّلامیذُ؛ فَقالَتِ الْمُدَرِّسَهُ لِلْبَنینَ: «لا تَضْحَکوا» وَ قالَتْ لِلْبَناتِ: «لا تَضحَکْنَ». اَلْمُدَرِّسَهُ عَطَّرَتْ نَفْسَها بِذٰلِکَ الْعِطْرِ.
پاسخآن هدیه شیشه عطر مادرس بود که اندکی عطر در آن بود و دانش آموزان خندیدند؛ خانم معلم به پسرها گفت: نخندید و به دخترها گفت: «نخندید» خانم معلم از آن عطر به خودش عطر زد.

ترجمه صفحه 63 عربی نهم 

جاءَتْ ساره عِندَ مُدَرِّسَتِها وَ قالَتْ: «رائِحَتُکِ مِثلُ رائِحَهِ أُمّی.»
پاسخساره نزد معلمش آمد و گفت: « بوی تو مانند بوی مادرم است.»

شَجَّعَتِ الْمُدَرِّسَهُ ساره؛ فَصارَتْ تِلمیذهً مِثالیّهً وَ بَعدَ سَنَواتٍ؛ اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَهُ رِسالَهً مِنْ ساره مَکْتوباً فیها: «أَنتِ أَفضَلُ مُعَلِّمَهٍ شاهَدْتُها فی حَیاتی. أَنتِ غَیَّرْتِ مَصیری. أَنا الْآنَ طَبیبَهٌ.»
پاسخخانم معلم ساره را تشویق کرد و او دانش آموزی موفق شد. و پس از چند سال؛ خانم معلم نامه‌ای از ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود: «تو بهترین معلمی هستی که در زندگی‌ام دیدم، تو سرنوشتم را تغییر دادی. من حالا پزشک هستم.»

وَ بَعدَ مُدَّهٍ، اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَهُ رِسالَهً أُخْرَی مِنَ الطَّبیبَهِ ساره؛ طَلَبَتْ مِنْهَا الْحُضورَ فی حَفلَهِ زَواجِها وَ الْجُلوسَ فی مَکانِ أُمِّ الْعَروسِ.
پاسخو پس از مدتی، خانم معلم نامه‌ای دیگر را از خانم دکتر ساره دریافت کرد که در آن از وی حضور در جشن عروسی‌اش و نشستن در جایگاه مادر عروس را خواسته بود.

عِندَما حَضَرَتْ مُدَرِّسَتُها فی حَفلَهِ زَواجِها؛ قالَتْ لَها ساره: شُکراً جَزیلاً یا سَیِّدَتی؛ أَنتِ غَیَّرْتِ حَیاتی. فَقالَتْ لَها الْمُدَرِّسَهُ:
پاسخهنگامی که خانم معلم در جشن عروسی‌اش حاضر شد؛ ساره به او گفت: ای خانم! تو زندگی‌ام را تغییر دادی. پس خانم معلم به او گفت:

«لا یا بِنتی؛ أَنتِ غَیَّرْتِ حَیاتی؛ فَعَرَفْتُ کَیفَ أُدَرِّسُ.»
پاسخ« نه ای دخترم؛ تو زندگی‌ام را تغییر دادی؛ پس فهمیدم که چگونه درس بدهم.»

 

جواب صفحه 64 عربی نهم

با توجّه به متن درس پاسخ درست را انتخاب کنید.

جواب صفحه 64 عربی نهم

معنی تصاویر صفحه 64 عربی نهم

معنی تصاویر صفحه 64 عربی نهم

معنی صفحه 65 عربی نهم

ترجمه کنید

لا تَرْقُدوا تَحتَ الشَّجَرِ فِی اللَّیلِ. در شب زیر درخت دراز نکشید.
یا أَخَواتی، لا تَظْهَرْنَ بِدونِ حِجابٍ. ای خواهرانم، بدون حجاب ظاهر نشوید.
یا أَخی، لا تَضْحَکْ بِصَوتٍ مُرتَفِعٍ. برادرم، با صدای بلند نخند.
لا تَخْرُجی وَحْدَکِ؛ اُخْرُجی مَعَ زَمیلاتِکِ. تنها بیرون نرو، همراه هم شاگردانت برو.

 

تمرینات

جواب صفحه 66 عربی نهم

تمرینات عربی نهم

تمرینات عربی نهمتوضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

1- الاِمْتِناعُ عَنِ الطَّعامِ وَ الشَّرابِ لِفَریضَهٍ دینیَّهٍ. (صَوم)
جلوگیری از خوردن غذا و آب برای فریضه دینی. (روزه)

2- اَلشَّخصُ الَّذی یُحِبُّ الْعَمَلَ وَ یُحاوِلُ کَثیراً. (مثالی)
شخصی که کار را دوست دارد و زیاد تلاش می‌کند. (نمونه)

3- صِفَهٌ لِلْمَکانِ الْمَملوءِ بِالأشَخاصِ وَ الْأَشَیاءِ. (مُزْدَحِم)
ویژگی یک مکان پر از اشخاص و اشیاء (شلوغ)

4- اَلطّالِبُ الَّذی لا یَنْجَحُ فِی الاِمْتِحاناتِ.  (راسِب)
دانش آموزی که در امتحانات پایان سال موفق نشود. (مردود)

5- اِجتِماعُ النّاسِ لِفَرَحٍ. (حَفلَه)
اجتماع مردم برای شادی. (جشن)

تمرینات عربی نهم

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب صفحه 66 عربی نهم

جواب صفحه 67 عربی نهم

جواب صفحه 67 عربی نهم

 

تمرینات عربی نهم

آیات زیر را ترجمه، سپس فعل‌های ماضی، مضارع، امر و نهی را معلوم کنید.

1- اکْتُبْ لَنَا فِی هَـذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الْآخِرَهِ
در این دنیا و در آخرت برای ما نیکی بنویس.

2- رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
پروردگارا ما را با قوم ستم کار قرار مده.

3- قالَ اللهُ لِآدَمَ وَ حَوّاءَ: «لاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَهَ»
خداوند به آدم و حوا فرمود: به این درخت نزدیک نشوید.

4- وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ…
و بر آنچه می‌گویند صبر کن.

5- وَ اشْکُروا نِعمَهَ اللهِ…
و نعمت خداوند را شکر گزار باشید.

آیات زیر را ترجمه، سپس فعل‌های ماضی، مضارع، امر و نهی را معلوم کنید.

جواب صفحه 68 عربی نهم

تمرینات عربی نهم

فعل‌های زیر را در جدول قرار دهید و معنایشان را بنویسید.
سَوفَ یسَْکتُُ / اُتْرُ کْ / لا یَدْرُسُ / ظَهَرَ / تَعْرِفینَ / لا تَحْضُرْ / ما طَبَخَتْ / یَنْفَعُ / لا یَصْرُخُ / لا تَحْسَبْ / قَذَفْتُم / سَتَحْفَظونَ / ما رَسَمْنا / اشِْربَْ

ماضی ظَهَر

آشکارشد

قَذَفْتُم

انداختید

ماضی منفی ما طَبَخَت

نپخت

ما رَسَمْنا

نقاشی نکردیم

مضارع تَعْرِفین

می‌شناسی

یَنْفَع

سود می‌رساند

مضارع منفی   لا یَدرُسُ

درس نمی‌خواند

لا یَصْرُخُ

فریاد نمی‌زند

امر اُترُک

ترک کن

اِشرَب

بنوش

نهی لا تَقطَع

قطع نکن

لا تَحْسَبْ

گمان نکن

مستقبل سَوفَ یسَکت

سکوت خواهد کرد

سَتَحْفَظونَ

حفظ خواهید کرد

 

ترجمه صفحه 69 عربی نهم

بخوانید و ترجمه کنید.
1- لاتَنْظُروا إِلَی کَثْرَهِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثْرَهِ الْحَجِّ …. وَلکِنِ انْظُروا إِلَی صِدْقِ الْحَدیثِ وَ أَداءِ الْأَمانَهِ.
پاسخبه زیادی نمازشان و روزه‌شان و بسیاری حج نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانت داری نگاه کنید.

2- عَلَیکُم بِالصَّبرِ فَإِنَّ الصَّبرَ مِنَ الْإیمانِ کَالرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ.
پاسخبر شما باد شکیبایی زیرا شکیبایی در ایمان همچون سر در بدن است.

3- اُنْظُرْ إلَی ما قالَ وَ لا تَنْظُرْ إِلَی مَنْ قالَ.
پاسخبه آن چه که گفته شد نگاه کن و به گوینده نگاه نکن.

4- لا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لا میراثَ کَالْأَدَبِ.
پاسخهیچ فقری مانند جهل (نادانی) نیست و هیچ میراثی همچون ادب نیست.

5- مَنْ دفَعَ غََضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذابَهُ.
پاسخکسی که خشمش را دفع کند، خداوند عذابش را از او دفع می‌کند.

 

جواب تحقیق کنید صفحه 70 عربی نهم

جواب تحقیق کنید صفحه 70 عربی نهم

هرکه به محاسبه نفس خود پردازد به عیب هایش آگاه شود و به گناهانش پى ببرد وگناهان را جبران کند و عیبها را برطرف سازد. (امام علی علیه السلام)

 

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.