دسته‌بندی نشده

پاسخ سوالات تشریحی درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم

پاسخ سوالات تشریحی درس یازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم

سوالات درس یازدهم « نمازجماعت» پیام آسمان هفتم

امام علی علیه السلام فرمودند: حضور در نماز جمعه هم زیارت است و هم زیبایى.

خودت را امتحان کن

1 ـ نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ ( شیوه اقامه نماز جمعه چگونه است؟)
پاسخ: دو رکعت نماز جمعه همانند دو رکعت نماز جماعت (مثلاً نماز صبح) است .فقط فرق آن این است که پیش از نماز دو خطبه خوانده می شود . امام جمعه در صورت توانایی می ایستد و خطبه را با ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر(صلی الله علیه و آله ) و آل و اصحاب او شروع کرده و با سفارش مردم به تقوی و خواندن آیاتی از قرآن و دعا برای مؤمنان تمام می کند . او در خلال مواردی که ذکر شد، براساس نیازهای مردم در مورد مسائل عقیدتی ، اخلاقی و اجتماعی ، صحبت می کند.
ـ در نماز جماعت مأموم باید غیر از ..حمد .. و ..سوره .. همه چیز نماز را خودش بخواند.

2 ـ شیوه انجام غسل را توضیح دهید.
پاسخ: غسل چهار مرحله دارد:
اول: نیت می کنیم یعنی قصد می کنیم برای خشنودی خداوند ، غسل می کنیم.
دوم: سر و گردن خود را می شوییم. سوم: طرف راست بدن را شست و شو می دهیم.
چهارم: و در پایان سمت چپ بدن را می شوییم.

سوالات متن درس یازدهم پیام هفتم

1ـ امام رضا علیه السلام درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ: هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

2ـ .. نماز جماعت.. یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است.

3 ـ فواید نماز جماعت را بنویسید.
پاسخ: یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است. ـ به صورت هماهنگ با خدا به راز ونیاز پرداخته می شود. ـ قلب های مؤمنان به خدا توجه پیدا می کند. ـ خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد. ـ از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند.

4 ـ چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود؟
پاسخ: زیرا در این حالت قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند،خداوند ما را بیشتر دوست می دارد و ما بهتر از حال همدیگر مطلع می شویم.

5 ـ پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله همولره نماز را به .. جماعت .. اقامه می کرد.

6 ـ چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نمازهای فردی دوست دارد؟
پاسخ: زیرا نماز جماعت یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر است .وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خدا همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

7ـ اهمیت و ارزش نماز جماعت تا چه حدی است؟
پاسخ: آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نمازش را به تنهایی خوانده باشد وبعد نمازجماعت شروع شود، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند.

8ـ دو مورد از احکام نماز جماعت را بیان کنید؟
پاسخ: 1)مأموم نباید تکبیره الاحرام را پیش از امام بگوید.
2)مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بگوید ،ولی اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد ،باید حمد و سوره را بخواند.

9 ـ اگر موقعی که امام در رکوع است و ذکر امام تمام شده باشد،مأموم اقتدا کند و به رکوع برسد،نمازش به جماعت.. صحیح.. است.

10 ـ مأموم اگر در رکعت دوم به امام اقتدا کند ،نمازش را باید چگونه ادامه دهد.
پاسخ: قنوت و تشهد را با امام می خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، سپس با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده ، تشهد بخواند و برخیزد.

11ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ، وظیفه اش چیست؟
پاسخ: باید به رکوع برگردد و با امام سر بر دارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند.

12ـ مأموم پیش از امام می تواند تکبیره الاحرام را بگوید .
پاسخ: ص غ

13 ـ اگر مأموم به رکوع امام جماعت برسد، اگر چه ذکر رکوع تمام شده باشد، نمازش به جماعت چه حکمی دارد؟
پاسخ: نمازش به جماعت صحیح است.

14 ـ اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد، باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن نماز است نماز را .. باطل نمی کند .. .

15ـ یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر نماز جمعه انجام شود، .. غسل جمعه.. است.

16 ـ تفاوت غسل های واجب و مستحب .. تنها در نیت آنها.. است.

17ـ مستحب است قبل از نماز جمعه نمازگزار چه عملی را انجام دهد؟
پاسخ: غسل جمعه

18 ـ آیا شیوه انجام غسل ها متفاوت است ؟
پاسخ: خیر ، فقط نیت آنها فرق دارد.

19 ـ در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد؟
پاسخ: قبل از غسل باید آن را برطرف کرد چون در غسل آب باید به تمام قسمت های بدن برسد.

20 ـ در غسل ، هنگام شستشوی یک طرف از بدن اگر آب به طرف دیگر بدن برسد اشکالی دارد؟
پاسخ: خیر ، برای اینکه مطمئن شویم هرطرف کاملاً شسته شده ، لازم است کمی از طرف دیگر را نیز در هر مرحله شستشو دهیم.

21 ـ نیت چیست ؟
پاسخ: یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند، کاری یا عبادتی را انجام دهیم.

22 ـ نماز جمعه چند رکعت است؟
پاسخ: دو رکعت

23 ـ در شستن سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند؟
ج ـ شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود، برای غسل کافی است و لازم نیست که داخل گوش ها و بینی و دهان شسته شود.

24 ـ اگر در غسل چیزی به بدن چسبیده باشد که نگذارد آب به بدن برسد ،چه باید کرد؟
پاسخ: باید قبل از شروع ،آن را برطرف کنیم.

25 ـ آیا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم ؟ توضیح دهید.
پاسخ: بلی، برای اینکه مطمئن شویم هر طرف کاملاً شسته شده است.

سری دوم سوالات این درس

1 – دین اسلام از مؤمنان چه می خواهد؟
پاسخ: از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند .

2 – امام رضا (غ) درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ: هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

3- چرا مستحب است نماز به صورت جماعت خوانده شود؟
پاسخ: وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

4 – ارزش نماز جماعت چگونه است ؟
پاسخ: نماز جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نماز را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود ، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند .

5-ن ماز جمعه چند خطبه و چند رکعت دارد؟
پاسخ: دو خطبه و دو رکعت دارد.

6 – خطبه اول نماز جمعه چگونه خوانده می شود و درباره چیست ؟
پاسخ: پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم اهل بیت او (ع) مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند . آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و روی صندلی می نشیند.

7 – موضوع خطبه ی دوم چیست و چگونه خوانده می شود؟
پاسخ: امام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران و جهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره ا ی کوتاه از قرآن خطبه را تمام می کند.

8- شیوه ی اقامه نمازجمعه چگونه است؟
پاسخ: نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد . در رکعت اول پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم و سجده ها را بجا می آوریم .( حمد و سوره + قنوت +رکوع+ دو سجده )
در رکعت دوم: بعد از حمد و سوره امام به رکوع می رویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از آن به سجده رفته و دو سجده به جا آورده و در آخر تشهد و سلام نماز را می خوانیم .(حمد و سوره + رکوع + قنوت + سجده + تشهد و سلام )

9- یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود چیست ؟
پاسخ: انجام غسل جمعه

10 -مأموم در نماز جماعت چه موقع باید حمد و سوره را بخواند ؟
پاسخ: اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد.

11 – یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر نماز جماعت است .

12- پیامبر اکرم (ص) همواره نمازش را…………… اقامه می کرد.
پاسخ:1) تنها
2 ) در خانه
3 ) جماعت ✅
4) فرادی

13 -مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟

پاسخ: 1) حمد
2 ) قنوت
3) رکوع
4 ) تکبیره الاحرام ✅

14– در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ: باید قبل از شروع غسل آن مانع را برطرف کرد.

separator line

حتماً بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا