دسته‌بندی نشده

معنی سفر شکفتن فارسی هشتم + شعر شوق مهدی (درس 4)

معنی درس 4 فارسی هشتم

معنی شعر و کلمات درس 4 فارسی هشتم

معنی درس 4 فارسی هشتم

نام درس : سفر شکفتن | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هشتم

معنی شعر و کلمات درس 4 فارسی هشتم

در مطالب قبلی برای شما گام به گام فارسی هشتم را قرار داده بودیم که از طریق لینک زیر میتوانید به آن مراجعه نمایید. در این قمست جهت تکمیل شدن مطلب معنی شعر این درس آماده شده است.

گام به گام درس 4 فارسی هشتم (به زودی)

معنی کلمات سفر شکفتن

درس چهارم: سفر شکفتن صفحه 36
پند: نصیحت
انرژی: قدرت
رؤیایی: خیالی
آرمان: آرزو/ امید
منظقی: آنچه از روی منظق باشد
استعداد: توانایی
جدید: نو طراوت: شادابی
مهار: کنترل
نفرت: متنفربودن از کسی
نصیب: قسمت
تصویر: شکل
مبادا: هرگز
اصول: جمع اصل
بنیاد: ریشه
فراز: بلندی
نشیب: سرازیری
حکیمی: دانشمندی
سرشار: پر
خاص: ویژه
آداب :جمع ادب: شیوه، رسم
آراسته: زیبا
اطلاع: خبر
نامدار: مشهور
شیوع: فاش شدن، پراکنده شدن
جهل: نادانی
طفل: کودک
رسا: واضح، آشکار
آبله: نوعی بیماری که به صورت تاول روی پوست ظاهر می شود

 

معنی شعر مهدی

معنی شعر صفحه 42 فارسی هشتم

جوابمعنی بیت اول : گفتم ( ای امام ) چرا روی زیبای تو از دیده ی من  پنهان است؟  او گفت  موجود ( دل بستگی تو به دنیا )  همانند حجابی است که مانع  دیدن می شود و گرنه چهره ی من آشکار است.

دانش ادبی : نهان و عیان ( قافیه ) / است و است ( ردیف ) / نهان و عیان ( تضاد ) 

دانش زبانی : بیت دارای پنج جمله است ( گفتم ) ( پنهان است ) ( گفتا) ( هستی که حذف است)     ( عیات است ) /از من ( حرف اضافه و متمم ) نهان و پنهان ( مسند ) ورنه ( و اگر نه ) 

جوابمعنی بیت دوم: گفتم ( ای امام)   عزیز تر از جان  نشانی محل اقامت تو را از چه کسی بپرسم؟ گفت :  بیهوده به دنبال نشانی  هستی ؛ زیرا آن مکان نشان  ندارد.

دانش ادبی : نشان چه پرسی ؟  ( پرسش انکاری ) / نشان و بی نشان ( تضاد ) / جانا ( منادا) حرف ندا حذف شده است . 

دانش زبانی : که ( ضمیر پرسشی ) / بیت شش جمله است ( گفتم ) ( پرسم ) ( جانا ) ( گفتا ) ( پرسی ) ( است ) 

همیار

جوابمعنی بیت سوم : گفتم ( ای امام )  برای من غم عشقت  از شادمانی  دوست داشتنی تر است  گفت : در راه پیروی  از ائمه  غم نیز  همانند شادی است .

دانش ادبی : غم شادمان است ( تشخیص ) / غم  و شادی در مصرع اول ( تضاد ) که با هم فاصله دارد / غم و شادمان در مصرع دوم ( تضاد و متناقض نما یا  دانش ادبی پارادوکس ) 

دانش زبانی : مرا ( من را ) را حرف اضافه است و من متمم / غم تو ( ترکیب اضافی ) حضور تو / شادمان ( مسند ) / ا ست در مصرع اول حذف شده است به قرینه لفظی  و شادمانی در مصرع  مسند است .

جوابمعنی بیت چهارم: گفتم  ( ای امام ) جان من از آتش اشتیاق دیدار تو سوخت .گفت : کسی که ( واقعا  سوخته عشق ما  باشد)  ناله واندوهی ندارد.

دانش ادبی : مصرع دوم ( استفهام انکاری ) 

دانش زبانی : بیت  هفت  جمله است ( گفتم ) ( سوخت ) ( نهانم است ) ( گفت ) (سوخت ) ( است ) که محذوف ا ست ( است ) در پایان بیت / فغان ( ناله ) و مسند / 

جوابمعنی بیت پنجم : گفتم : ( ای امام )  این نیم  جان( ناقابل و بی ارزش )  را از فیض قبول کن .  گفت: جان خود را نگه دار زیرا که جان تو خانه عشق ( غم )  امام است.

دانش ادبی : تخلص شاعر در بیت آخر آمده که نام خودش را بیان کرده ( فیض )

دانش زبانی : نگاه دارش ( ش ) ضمیر متصل که به جان بر می گردد/ غم خانه ( ترکیب وصفی مغلوب ) خانه ی غم / ( ز ) مخفف ( از ) 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا