معنی درس نام آوران دیروز فارسی پنجم(درس 9 )_607f0107f02a4.jpeg
معنی درس نام آوران دیروز فارسی پنجم(درس 9 )_607f0107f02a4.jpeg

معنی درس نام آوران دیروز فارسی پنجم(درس 9 )

سرفصل های این مقاله

معنی درس نام آوران دیروز فارسی پنجم(درس 9 )

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس نهم

معنی درس نام آوران دیروز فارسی پنجم(درس 9 )

نام درس : نام آوران دیروز ، امروز ، فردا | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پنجم ابتدایی

معنی کلمات | هم معنی | مخالف و شعر های درس نهم

معنی شعر های فارسی پنجم

گزارشدرس نهم ::نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

معنی کلمات درس نهم فارسی پنجم

موضوع: مطلب
خوش نما: زیبا و آراسته
خیره : زل زدن
محو شدن: با تمام وجود تماشا کردن
بزرگ مردان: مردان بزرگ
دیروز و امروز: گذشته و آینده
جلب کرد: جذب کرد
معاصر: هم زمان و هم دوره
هسته ای: مربوط به انرژی هسته ای
لحن: نوع آهنگ
نگاهم دوخته شد: کنایه از زل زدن
تحویل دادم: سپردم
روانه شدیم: حرکت کردیم
منظم: مرتب
چیده شده بود: مرتب شده بود
مزاحم نمی شوم :زحمت نمیدهم
متوجه کرد: توجهش را جلب کرد
دلاوران: جنگجویان و دلیران
کشمکش: دعوا

فصل کتاب: قسمتی از کتاب
فناوری: بهره از دانش جدید در کارهای صنعتی و کشاورزی و پزشکی
جالب: جذاب و شایسته
تعریف: بازگو کردن ، معنی کردن
ناگزیر: حتما
انشاالله: اگر خدا بخواهد

کلمات مخالف درس نهم فارسی پنجم

بلندتر# کوتاه تر
بیشتر # کمتر
خوش اخلاق # بد اخلاق
ایستاد # حرکت کرد
پشت # جلو ، روی
منظم # نا منظم
مناسب # نامناسب
امروز # دیروز
برخاست # نشست
گذشته # حال

کلمات هم خانواده درس نهم فارسی پنجم

گفت: گفتار ، گفتگو
منظم: ناظم، نظم
لطف: الطاف، لطیف
معاصر: عصر
مخصوص: خاص، خصوص
صبر: صابر ، صبور
جمع: مجموع ، جمیع

پیشنهاد میشود حتما از جواب درس 9 فارسی پنجم دیدن فرمایید همچنین برای یافتن معنی درس بعدی میتوانید از معنی شعر سرای امید دیدن کنید.

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *