اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
معنی درس سیزدهم فارسی هفتم + معنی کلمات_607efc14895a9.jpeg
معنی درس سیزدهم فارسی هفتم + معنی کلمات_607efc14895a9.jpeg

معنی درس سیزدهم فارسی هفتم + معنی کلمات

معنی درس سیزدهم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 13 فارسی هفتم

معنی درس سیزدهم فارسی هفتم

نام درس : اسوه نیکو | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 13 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

گزارشدرس سیزدهم :: اسوه نیکو

 معنی کلمات درس 13 فارسی هفتم اسوه نیکو

آداب: (جمع ادب) روشها
اخلاق: (جمع خُلق) عادتهای خوب و پسندیده
اُسوه: نمونه، الگو / عالَمیان: مردم جهان
 آن چنان: آن طور، آنگونه
کریم: بخشنده
احزاب: )جمع حزب( گروهها
برخی: بعضی / بزرگوار: شرافتمند
 صَلَّی الله عَلَیْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم : درود خداوند بر او و خاندانش باد

مهر: محبت
عطوفت: محبت، مهربانی
میفرمود: میگفت
پارهی جگر: جگر گوشه، عزیز دل
سجده: سر بر زمین گذاشتن
برمیخاست: بلند میشد
دربرمیگرفت: بغل میکرد، در آغوش میکشید

رأفت: مهربانی
 تندخویی: بد اخالقی
 سخن درشت: حرف زشت و ناراحتکننده
گشادهرو: خوش اخالق، خوشرو / سیما: چهره
محزون: غمگین، غمناک، اندوهگین
متفکر: اندیشمند

اوقات: (جمع وقت) وقتها، زمانها
پیشدستی: اقدام زودتر
 اختیار میکرد: انتخاب میکرد
عیادت: به دیدار بیمار رفتن و احوالپرسی کردن

بیش از حدّ لزوم: بیشتر از ضرورت

 مقام دادخواهی: هنگام قضاوت کردن
حضور: نزد، پیشِ
 بد )بد بگوید(: بیادبی
دشنام: حرف زشت و ناسزا، فُحش
نمیآلود: آلوده نمیکرد
حریم: محدوده

تجاوز: دستدرازی، زیادهخواهی
گذشت: بخشیدن گناه کسی،
چشم پوشیدن از چیزی /
مُدارا: سازش، کنار آمدن، بخشش / تجمّل: ثروت اندوزی

دوری میجست: فاصله میگرفت
بانگ: صدا
ستایش: خوبی کسی را گفتن
فروماند: درمانده میشود /

​جمال: زیبایی / ا
عتدال: تناسب، هماهنگی و زیبایی
خلیل: لقب حضرت ابراهیم )ع(
مجموع: گردآمده، جمع شده
ظِلال: )جمع ظِل( سایه ها
بَس: کافی
مواعظ: (جمع موعظه) پندها و نصیحته

همیار

 

 معنی شعر اسوه نیکو

 

🔹۱-ماه فرو ماند از جمال محمد / سرو نباشد به اعتدال محمد
جوابماه در برابر زیبایی محمد(ص) زیبایی ندارد و درخت سرو با آن تناسب و زیبایی در برابر قامت پیامبر(ص) زیبا و خوش قامت نیست

🔹۲-آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی /  آمده مجموع در ظلال محمد
جوابهمه پیامبران ار آدم و نوح و ابراهیم خلیل و موسی و عیسی در زیر سایه حضرت محمد(ص) جمع شده اند .(مقام و مرتبه پیامبر (ص) از همه بالاتتر است)

🔹۳-سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد بس است و آل محمد
جوابای سعدی اگر می خواهی عاشق کسی باشی و جوانی شور و نشاط را تجربه کنی عشق به حضرت محمد(ص) و خاندن او برای تو کافی است

 

 

معنی حکایت چراغ

جوابنابینایی در شب چراغ به بر دست و کوزه ای بر دوش داشت و راهی را طی میکرد.
یک فرد او را دید و گفت:تو که نابینایی چیزی نمیبینی چراغ به چه دردت میخورد؟
نابینا گفت: این چراغ برای نادانان هست که در تاریکی به من آسیبی نرسانند و کوزه ی مرا نشکنند

 

 

 

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.