اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
معنی درس دوازدهم فارسی هفتم | معنی شعر رستگاری + کلمات_607efe866b296.jpeg
معنی درس دوازدهم فارسی هفتم | معنی شعر رستگاری + کلمات_607efe866b296.jpeg

معنی درس دوازدهم فارسی هفتم | معنی شعر رستگاری + کلمات

معنی درس دوازدهم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 12 فارسی هفتم

معنی درس دوازدهم فارسی هفتم

نام درس : خدمت متقابل اسلام و ایران | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 12 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

گزارشدرس دوازدهم :: خدمت متقابل اسلام و ایران

🍂 معنی کلمات درس دوازدهم
🍂 اسوه: نمونه، الگو
🍂 سیما: چهره
🍂 دادخواهی: گرفتن حق، عدالت خواهی
🍂 عالمیان: جهانیان
🍂 محزون: غمگین
🍂 تجمل: زیبایی ظاهری زندگی
🍂 عطوفت و رافت: مهربانی
🍂 حد لزوم: اندازه ی ضرورت و نیاز
🍂 بانگ: صدا
🍂 برمی خاست: بلند می شد
🍂 حریم: مرز
🍂 جمال: زیبایی
🍂 گشاده رو: خندان، خوش رو
🍂 مدارا: گذشت
🍂 ظلال: ج ظل: سایه، سایه ها
معنی کلمات حکایت چشمه ی زاینده
🍂 حکیم: دانشمند
🍂 چشمه ی زاینده: چشمه ی جوشان لقمه چیدن: کنایه از گدایی کردن
🍂 جانان پدر: عزیزان پدر

🍂 دولت پاینده: سعادت همیشگی
🍂 به تفاریق: اندک اندک
🍂 ملک: سرزمین
🍂 صدر: بالا
🍂 به محل خطر: در معرض خطر
🍂 سیم: نقره
🍂 زر: طلا
🍂 هنر: مهارت، برتری
🍂 قدر بیند: ارزش واحترام بیند
🍂 خواجه: آقا
🍂 در نفس خود: در ذات خود، به خودی خود

 

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

🔹تو را دانش و دین رهاند درست        /       در رستگاری ببایدت جست
جواببه راستی علم و دین در زندگی نجات بخش توست.باید به دنبال راه رهایی و نجات خویش باشی

🔹چو خواهی که یابی ز هر بد رها     /        سر اندر نیاری به دام بلا
جواباگر می خواهی از همه بدی ها دور باشی و گرفتار بلا نشوی

🔹بوی در دو گیتی ز بد رستگار    /            نکو کار گردی بر کردگار
جوابدر دنیا وآخرت از بدی رها باشی و در نزد پروردگار انسان نیکوکار و خوبی باشی

🔹به گفتار پیغبرت راه جوی          /           دل از تیرگی ها بدین آب شوی
جوابسخنان پیامبر(ص) را در زندگی به کار ببر و دلت را از تیرگی های گناه پاک کن

🔹اگر چشم داری به دیگر سرای      /       به نزد نبّی و وصی گیر جای
جواباگر توقع داری که در جهان آخرت آسوده و سرافراز باشی با عمل به دستورات و سفارش های پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) به آنان نزدیک شو

🔹بر این زادم وهم بر این بگذارم       /       چنان دان که خاک پی حیدرم
جواببا این فکر و باور به دنیا آمده ام و با این فکر و باور هم از دنیا خواهم رفت و بدان من در برابر حضرت علی علیه السلام سر تعظیم فرود می آورم و از دوست داران وی هستم.

همیار

 

معنی دوم (اگر بالایی را دوست نداشتید)

جوابمعنی بیت اول: دانش و دین تو را از هر حادثه ی خطرناکی کاملا نجات می‌دهد؛ پس باید مسیر رهایی و نجات را جست و جو کنی.

جوابمعنی بیتهای دوم، سوم و چهارم: اگر می خواهی از بدی ها دور باشی و گرفتار بال و سختی نشوی، اگر می خواهی در دو جهان )این دنیا و آخرت( از بدی در امان باشی و در حضور خداوند، انسان خوب و ستوده باشی، به سخنان پیامبر خود ]حضرت محمد(ص)[ عمل کن و درون خود را از پلیدیها و گناه پاک کن.

جوابمعنی بیت پنجم: اگر امیدواری و انتظار داری که در جهانِ آخرت، آسوده خاطر باشی، به گفتار پیامبر )ص( و جانشین وی ]حضرت
علی)ع([ عمل کن.
جوابمعنی بیت ششم: من به این عقیده و اعتقاد به دنیا آمدم و با همین عقیده خواهم مرد و تو آگاه باش که من از پیروان امیرالمومنین،
حضرت علی (ع)هستم.

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.