لیست و آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان_۵f6153d48b0d6.jpeg
لیست و آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان_۵f6153d48b0d6.jpeg

لیست و آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان

فهرست کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان به همراه آدرس

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه قطار خنجک زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و خاش ۱۰ کیلومتری زاهدان

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه جون آباد زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و خاش روستای جون آباد ۴۰ کیلومتری زاهدان

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه تله سیاه زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و بم نرسیده به بخش میرجاوه

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه شورو زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – زاهدان روستای شورو ۱۰ کیلومتری زاهدان به خاش

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه کورین زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – روستای کورین ۳۰ کیلومتری محور زاهدان به خاش

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه حصاروئیه زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – روستای حصاروئیه ۶۲ کیلومتری زاهدان

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه چشمه زیارت زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – روستای چشمه زیارت ۴۲ کیلومتری زاهدان

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه لواریاب زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و زابل ۹۲ کیلومتری

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۳ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – تقاطع خ آزادی میر حسینی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۴ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – خ امام – بازار

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۵ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – تقاطع خ امام و جام جم

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه تمین زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – بخش میر جاوه روستای تمین ۲۸ کیلومتری ف. بخش

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه کله پده زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – بعد از پاسگاه شورو و رودخانه رود ماهی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : ایست و بازرسی کوله سنگی زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و زابل ۵۲ کیلومتری

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : ایست و بازرسی شهید غفاری زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان و میرجاوه ۱۵ کیلومتری زاهدانم

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری اجرائیات زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – خ امام خمینی (بازار) جنب کلانتری ۱۴

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۲ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – انتهای جنوبی بلوار بعثت

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۶ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – تقاطع خ آزادگان و رازی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۷ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – تقاطع خ بدر و خ پاسدارن

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۸ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – شهر تقاطع شورای و سهروردی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۹ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – خیابان جمهوری

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : بخش میر جاوه زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – به بخش میر جاوه بلوار رسالت

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : بخش نصرت آباد زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور زاهدان به بم نصرت آباد خ ملک شاه جنب شهرداری

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه شهید تردست زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – انتهای شمال بلوار شهید طباطبایی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : کلانتری ۱۱ زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – خیابان دانشگاه جنب بانک ملی مرکزی

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه حرمک زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور ۷۲ کیلومتری زاهدان به زابل روستای حرمک

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه کهورک زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – محور ۱۰۲ کیلومتری محور زاهدان به بم

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه دومک زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – روستای دومک ۲۰ کیلومتری محور زاهدان به خاش

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه لادیز زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – بخش میر جاوه روستای لادیز ۱۰ کیلومتری فرماندهی بخش

 • نام کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : پاسگاه قلعه بید زاهدان استان سیستان و بلوچستان
 • آدرس کلانتری ها و پاسگاه های زاهدان : شهرستان زاهدان – بخش میر جاوه روستای قلعه بید ۲۰ کیلومتری فرماندهی بخش

separator line

بیشتر بخوانید :

آدرس و تلفن دفاتر پلیس فتا در استان سیستان و بلوچستان

لیست کامل آدرس و تلفن پلیس + ۱۰ در زاهدان و حومه

منابع سایت

بخشی از محتویات سایت با توجه به اجازه نامه موجود در بخش کپی رایت سایت های زیر از این سایت ها جمع آوری شده است اگر محتوایی از سایت شما اینجا منتشر شده است و منبع ذکر نشده است به ما از طریق نظرات اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.