عکس پروفایل شاخ بدون متن پسرونه – دخترونه ((بسیار خفن – تخس))_6235fe60555bb.jpeg
عکس پروفایل شاخ بدون متن پسرونه – دخترونه ((بسیار خفن – تخس))_6235fe60555bb.jpeg

عکس پروفایل شاخ بدون متن پسرونه – دخترونه ((بسیار خفن – تخس))

سرفصل های این مقاله

عکس پروفایل شاخ 2023

| عکس پروفایل شاخ | استوری تخس عکس شاخ دخترونه جدید + عکس استوری شاخ بدون متن + عکس پروفایل شاخ بدون متن پسرانه در این مطلب عکس پروفایل شاخ بدون متن پسرونه در طرح های بسیار زیبا و جالب مد سال را می توانید مشاهده نمایید.

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401

جدیدترین عکس پروفایل شاخ

امروز در نهایتِ قباحت، بدون اِبایی از دریده خطاب شدن، به مادرم گفتم:«حاضرم ناامیدانه، تمام انسان‌های زنده‌ی روی این کُره‌ی غمگین را چشم بسته ببوسم،تا شاید به احتمال یک در هفت ملیارد، در آخر “او” را بوسیده باشم.»
مادرم اما گفت:«مرد ها از زنانی که هفت ملیارد نفر را بوسیده باشند، هیچ خوش‌شان نمی‌آید!»
بدحال و بی حواس، سرگردان و سرگشته، در را پشت سرم بستم و در حالی که بغض‌م از گلو رسیده بود به پشت چشم‌هایم، یک نفس عمیق کشیدم و توی ظرف اسید پرت شدم! امید کوچکی که ته قلبم جان داشت، مثل آتش بی قوّتی زیر خاکستر که چند ساعت پیش بابا، رویش جوجه‌ها را کباب کرد و حالا گربه‌ی چشم سفیدی بی خبر از همه جا، روی آن شاشید!
می‌بینی؟ دلتنگی‌ات محزون و مجنون‌م کرده. روح‌م وا مانده و جسم‌م از تو جا مانده!
بیزارم از چهارشنبه‌هایی که برایت نامه می‌نویسم، آخر اگر این‌جا بودی به جای نوشتن کلماتی که حاصل نفس نفس زدن‌هایم است، در آغوش‌ت نفس می‌کشیدم.

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401

گالری از عکس پروفایل شاخ 1401

دوردستِ بوسیدنی من؛
باز امروز، آفتاب وقیحانه صورتم را بوسید.نمی‌خواهم. چون دوسْت دارم اگر قرار است کسی مرا ببوسد، آن تو باشی.
از این بی‌حوصلگی کش دار کلافه‌ام. دل آشوب‌تر از همیشه‌ام و همه چیز برایم تلخ است. سرم سنگین است و دستم کوتاه.این‌ها را نمی‌نویسم که تو بخوانی و غمگین‌تر شوی، می‌دانی که من از زندگی تنها خنده‌های عمیق تو را می‌خواهم.
دست‌های کم جانم، مُعلق است و من دیگر تاب حمل‌شان را ندارم. اجازه دارم این حجمِ پراکنده از خودِ شکسته‌ام را در آغوشت، پهن کنم؟ اجازه دارم به بوسیدنت فکر کنم؟ به تماسِ لب‌های بلاتکلیفم با رگ های گردنت؟
کاسه‌ی سرم پُر شده است از همین فکرها، که تو را یک قدم بیشتر به من نزدیک می‌کند و دل‌خوشم به همین چهارشنبه‌های روشنی که برایت نامه می‌نویسم.
دل گوشه‌ی من؛ خسته‌ام از صخره بودن در مسیر طوفانی نبودنت. پس کِی تمام می‌شود بختکِ دوری ؟بیا و کاری کن تمام تنش را از روی آوار من بردارد.

عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

عکس پروفایل شاخ 2022 -1401 عکس پروفایل شاخ (پسرانه – دخترانه) / پروفایل شاخ لاتی بدون متن

منبع: delgarm.com

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری:

محسن

محسن

خوشحالم که توانستم برای مردم عزیز کشورم کمی مفید باشم و با اشتراک گذاری مقالات از مراجع معتبر یا با تحقیق در رابطه با آن موضوع در پیشرفت آگاهی مردم ایران عزیز گامی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *