جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
عکس دختر برای پروفایل اینستا جذاب و دیدنی جهت گول زدن ببیننده!_6590baa5d84c4.jpeg
عکس دختر برای پروفایل اینستا جذاب و دیدنی جهت گول زدن ببیننده!_6590baa5d84c4.jpeg

عکس دختر برای پروفایل اینستا جذاب و دیدنی جهت گول زدن ببیننده!

سرفصل های این مقاله

عکس دختر برای پروفایل اینستا 2022

| عکس دختر برای پروفایل اینستا | در این مطلب مدل عکس دختر برای پروفایل اینستا در طرح های بسیار زیبا و جالب مد سال را می توانید مشاهده نمایید.

عکس دختر برای پروفایل اینستا

جدیدترین عکس دختر برای پروفایل اینستا

حالِ خوب!
همان چیزی که این روزها سخت پیدا می‌شود…
اما پیدا می‌شود!
حالِ خوب می‌خواهی یاد بگیر به خودت تکیه کنی،
روی پای خودت بایستی،
همه کاره‌ی دنیای خودت باشی!
یاد بگیر دلت که گرفت،
دنبال گوشی برای شنیدن حرف‌هایت نباشی!
اشکت که سرازیر شد،
منتظر دستی برای پاک کردن اشک‌هایت ننشینی!
اگر زخم خوردی،
دستی برای نوازش نجویی!
یاد بگیر خودت راه را از چاه تشخیص دهی،
یاد بگیر خودت دردهایت را درمان کنی!
توقع و انتظار از دیگران را دور بریز…
توقع از آدم‌ها،
رنجش،
از بین رفتن خودباوری و
ایجاد مانع برای ابتکارت است؛
نتیجه‌ی دیگری هم ندارد!
روی خودت حساب کن،
روی توانمندی‌های خودت.
با خودت تمرین کن تا به جای توضیح دادن،
دلیل آوردن،
ناراحت شدن و
بحث کردن با آدم‌هایی که قصد رفتن از زندگی‌ات را دارند،
آن‌ها را برای بار آخر در آغوش بگیری و
تشکر کنی که در آن مدت برایت خاطرات و تجربیات خوب و بد ساخته‌اند.
تمرین کن تا با لبخند دستی برایشان تکان بدهی و آن‌ها را بدرقه کنی!
آدم‌ها اگر قصد ماندن داشته باشند،
حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند،
بهانه‌ای کوچک برای ماندن پیدا می‌کنند

عکس دختر برای پروفایل اینستا

گالری از عکس دختر برای پروفایل اینستا 1401

وقتی برای اولین بار سعی کردم کاری رو به تنهایی انجام بدم و روی پای خودم وایسم
نمیدونم دقیقا چندمین سال زندگی بی سر و ته م بود
نمیدونم چه تاریخی بود
نمیدونم چه کاری بود
نمیدونم حالم چه جوری بود
نمیدونم چه فصلی بود
نمیدونم روز بود یا شب
ولی یه چیو خوب یادمه
خیلی ها گفتن نمیشه
خیلی ها گفتن عمرا
خیلی ها گفتن نمیتونی
خیلی ها گفتن محاله
خیلی ها حسادت کردنو حرفها و انرژی منفی هاشونو مثه مانع سر راهم قرار دادم ولی
تلاش کردم و از موفقیتم سیلی ساختم واسه تو دهنی زدن به افکار پوسیده و زنگ زده و عقب افتاده شون ……

عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

عکس دختر برای پروفایل اینستا عکس دختر برای پروفایل اینستا

اختصاصی: دلگرم

اگر از مقاله بالا لذت بردید، پس به مطالب زیر هم سر بزنید:

اشتراک گذاری: