دسته‌بندی نشده

سوالات فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم درس 14

سوالات فصل چهاردهم علوم هفتم با جواب

نام درس : گردش مواد | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم درس 14

سوالات متن علوم هفتم / فصل چهاردهم /  در بخش زیر سوالات متن درس 14 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل چهاردهم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 14 علوم هفتم کلیک کنید.

فصل چهاردهم :: گردش مواد

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ وظایف دستگاه گردش مواد را بنویسید.
جواب:  جذب مواد مغذی گوارش یافته و انتقال آن به سلول ها، انتقال گازهای تنفسی، انتقال و دفع مواد

2_ دستگاه گردش مواد برای ایجاد ارتباط به چه چیزی نیاز دارد؟
جواب:  دستگاه گردش مواد برای اینکه بتواند با تمام یاخته های بدن ارتباط برقرار کند به مایعی نیاز دارد تا مواد را با خود جا به جا کند. این مایع در بیشتر جانوران، خون است. دستگاه گردش مواد در انسان شامل قلب، رگ‌ها و خون است.

3_ دستگاه گردش مواد شامل چه اجزایی است
جواب:  شامل قلب، رگ ها و خون است.

4_ رگ های خونی است؟
جواب:  خون در شبکه‌ای از لوله های مرتبط با هم جریان دارد. به این لوله ها، رگ های خونی می گویند.

5_ وظیفه ی اصلی قلب چیست؟
جواب:  برای به گردش در آوردن خون درون رگ ها به نوعی پمپ نیاز است که همان قلب است.

6_ قلب چیست و شامل چه قسمت هایی است؟
جواب:  قلب، تلمبه‌ای ماهیچه‌ای و توخالی است و چهار حفره دارد، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین. حفره های بالایی و پایینی با کمک دریچه هایی با هم ارتباط دارند.

7_ بافت های تشکیل دهنده ی قلب را نام ببرید.
جواب:  از داخل به بیرون بافت پوششی، بافت ماهیچه ای، بافت پیوندی

8_ وظیفه ی بافت پوششی قلب را بنویسید.
جواب:  درون حفره های قلب را بافت پوششی می پوشاند که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت می کنند.

9_ وظیفه ی بافت پیوندی قلب را بنویسید.
جواب:  وجود بافت پیوندی در اطراف قلب نیز به حفاظت از آن کمک می کند.

10_ وظیفه ی بافت ماهیچه ای قلب را بنویسید.
جواب:  وقتی بافت ماهیچه های قلب منقبض می شود، نیرویی ایجاد می کند که به خون فشار می آورد و آن را به درون سرخرگ ها می راند.

11_ مسیر حرکت خون را به ترتیب بنویسید.
جواب:  بطن راست – سرخرگ های ششی – شش ها – سیاهرگ های ششی – دهلیز چپ – بطن چپ – سرخرگ آئورت – سلول ها – سیاهرگ زیرین – دهلیز راست
جهت راهنمایی :
گردش خون ششی : بطن راست — سرخرگ ششی – شبکه مویرگی شش ها — سیاهرگ های ششی — دهلیز چپ
گردش خون عمومی : بطن چپ — سرخرگ آئورت — شبکه مویرگی اندام های بدن — سیاهرگ های زیرین و زبرین و کرونری — دهلیز راست

12_ وظایف سرخرگ و سیاهرگ را بنویسید.
جواب:  سرخرگ ها خون ر از قلب خارج می کنند و سیاهرگ ها خون را به قلب برمی گردانند.

13_ رگ های کرونر چیست؟
جواب:  رگ هایی که به بافت قلب خونرسانی می کنند، اکلیلی (کرونر) نامیده می شوند.

14_ گردش عمومی خون را توضیح دهید.
جواب:  خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد، اکسیژن بیشتری دارد و روشن است. این خون از طریق بزرگ سرخرگ و آئورت به تمام بدن فرستاده می‌شود تا نیاز یاخته‌های بدن را به مواد مغذّی و اکسیژن تأمین کند (گردش عمومی خون).

15_ گردش ششی خون را توضیح دهید.
جواب:  در سمت راست قلب، خون تیره (دارای کربن دی‌اکسید) جریان دارد. این خون را بزرگ سیاهرگ‌ها به دهلیز راست می‌آورند. این خون، که اکسیژن کمتری دارد، وارد بطن راست می‌شود و از طریق سرخرگ ششی به شش‌ها می‌رود تا از آنجا اکسیژن را جذب کند. خون اکسیژن‌دار و روشن از طریق سیاهرگ‌های ششی به دهلیز چپ، و سپس به بطن چپ می‌رود تا دوباره در بدن به گردش درآید (گردش ششی خون).

16_ انواع رگ در دستگاه گردش مواد را نام ببرید.
جواب:  در دستگاه گردش مواد سه نوع رگ وجود دارد: سرخرگ، سیاهرگ و مویرگ

17_ تفاوت سرخرگ ها و سیاهرگ ها را بنویسید.
جواب:  سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها نیز کمتر است.

18_ خون در اندام ها چگونه به سلول ها می رسد؟
جواب:  سرخرگ‌ها پس از ورود به هر اندام انشعاب زیادی پیدا می‌کنند و به مویرگ‌ها تبدیل می‌شوند. دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند؛ سپس مویرگ‌ها با اتصال به همدیگر سیاهرگ را به وجود می‌آورند که خون را از اندام خارج می‌کنند.

19_ جنس دیواره ی مویرگ ها از چیست و چه ویژگی دارد؟
جواب:  دیواره مویرگ‌ها فقط از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است. این دیواره‌ها به قدری نازک و نفوذ پذیرند که مواد می‌توانند از آن خارج یا به آن وارد شوند.

20_ نبض چگونه بوجود می آید (احساس می شود)؟
جواب:  خون متناسب با کار قلب بر دیواره سرخرگ‌ها فشار می‌آورد که درنتیجه آن قطر سرخرگ به طور متناوب کم و زیاد می‌شود. تنگ و گشاد شدن سرخرگ‌ها به صورت موجی در طول سرخرگ به حرکت در می‌آید. این وضعیت به صورت نبض در نقاطی از بدن احساس می‌شود که با استفاده از آن می‌توانیم تعداد نبض را اندازه‌گیری کنیم.

21_ خون چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
جواب:  خون نوعی بافت پیوندی است که از یک بخش مایع به نام خوناب (پلاسما) و یک بخش یاخته‌ای ساخته شده است.

22_ فشار خون چیست؟
جواب:  فشار خون نیرویی است که از طرف خون بر دیواره رگ وارد می شود.

23_ پلاسما (خوناب) چیست و از چه موادی تشکیل شده است؟
جواب:  خوناب یا پلاسما بخش مایع خون است و از آب، مواد محلول به ویژه قند، نمک و پروتئین تشکیل شده است. یاخته‌های خونی در خوناب شناورند.

24_ کاربرد های خون در بدن را بنویسید.
جواب:  خون با انتقال مواد، ارتباط بین دستگاه‌های متفاوت بدن را برقرار می‌کند و در ایمنی بخشی و تنظیم دمای بدن نقش اساسی دارد.

25_ درصد اجزای تشکیل دهنده ی خون را بنویسید.
جواب:  خوناب (پلاسما) 55 درصد
یاخته های خونی 45 درصد

26_ چرا دستگاه گردش مواد در بدن ما لازم است؟
جواب:  چون سلول های درونی بدن انسان با محیط اطراف ارتباط ندارد و نمی تواند مواد لازم خود را از محیط جذب کند.

27_ جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام می دهند؟
جواب:  به طور مستقیم با محیط

28_ صحیح یا غلط بودن عبارت زیر را با دلیل بنویسید؟
جواب:  صحیح چون تک سلولی بوده و تبادلات خود را به طور مستقیم با محیط انجام می دهند.

29_ در هر دقیقه قلب چند بار می زند؟
جواب:  75 تا 90 بار

30_ قلب انسان چند حفره ای است؟
جواب:  چهار حفره دارد (2 دهلیز و 2 بطن)

31_ دستگاه گردش مواد در اسفنج و کیسه تنان چگونه است؟
جواب:  در این جانوران به جای خون آب در بدن به گردش در می آید.

32_ بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد؟
جواب:  – بافت ماهیچه ای در وسط
– بافت پوششی درون حفره های قلب
– بافت پیوندی که در اطراف (بیرون) قلب قرار دارد

33_ منظور از ماهیچه قلبی چیست؟
جواب:  بخش عمده قلب از نوعی بافت ماهیچه ای تشکیل شده که به آن ماهیچه قلبی می گویند و تنها در قلب وجود دارد.

34_ کدام بافت بیشتر قلب را تشکیل داده است؟
جواب:  بافت ماهیچه ای

35_ کدام بافت درون حفره های قلب را پوشانده است؟
جواب:  بافت پوششی

36_ کدام بافت در اطراف قلب وجود دارد و به حفاظت از آن کمک می کند؟
جواب:  بافت پیوندی

37_ ویژگی های قلب کدامند؟
جواب:  – بافت ماهیچه ای و توخالی است
– چهار حفره دارد ، دو حفره در بالا و دو حفره در پایین
– حفره های بالایی و پایینی به کمک دریچه ها با هم ارتباط دارند
– درون حفره از بافت پوششی است که در تشکیل دریچه های قلبی نیز شرکت دارد
– بافت پیوندی در اطراف قلب وجود دارد که به حفاظت آن کمک می کند

38_ گردش خون عمومی را توضیح دهید؟
جواب:  خون سمت چپ اکسیژن بیشتری دارد و روشن است و از طریق سرخرگ آئورت به تمام نقاط بدن فرستاده می شود تا نیاز سلولهای بدن را به مواد مغذی و اکسیژن تامین کند.

39_ از سمت راست قلب خون به کجا فرستاده می شود؟
جواب:  به شش می رود تا تصفیه شود

40_ خون بطن راست توسط کدام سرخرگ ها به شش ها می رود؟
جواب:  از طریق سرخرگ ششی

41_ گردش خونی که از سمت راست قلب شروع میشود چه نام دارد؟
جواب:  گردش شنی خون

42_ سه مرحله ای که یک ضربان قلب را تشکیل می دهند را نام ببرید؟
جواب:  1) انقباض دهلیزها
2) انقباض بطن ها
3) استراحت عمومی

43_ سه نوع رگ دستگاه گردش خون را نام ببرید؟
جواب:  1) سرخرگ
2) سیاهرگ
3) مویرگ

44_ سرخرگ ها با سیاهرگ ها چه فرقی دارند؟
جواب:  سرخرگ ها دیواره ضخیم و قابل ارتجاع دارند ولی سیاهرگ ها دیواره نازک تری دارند و خاصیت ارتجاعی آنها کمتر است.

45_ مویرگ ها با اتصال به همدیگر چه چیزی را به وجود می آورند؟
جواب:  سیاهرگ

46_ ویژگی و وظیفه مویرگ چیست؟
جواب:  دیواره مویرگ ها تنها از یک لایه بافت پوششی ساخته شده است و وظیفه آن مبادله مواد است.

47_ کدام جانوران مویرگ ندارند؟
جواب:  برخی جانوران مانند حشرات

48_ واحد فشار خون و عدد فشار خون طبیعی چیست؟
جواب:  – میلی متر جیوه
– با دو عدد نشان میدهند ، مثلا : 120 روی 80

49_ در بدن هر فرد چند لیتر خون وجود دارد؟
جواب:  5 لیتر

50_ خون چه نوع بافتی است؟
جواب:  نوعی بافت پیوندی است

51_ دو قسمت بافت خون کدامند؟
جواب:  1) قسمت مایع به نام پلاسما
2) قسمت سلولی

52_ هار مورد از کارهای دستگاه گردش خون و خون و نام ببرید؟
جواب:  1) انتقال مواد
2) ارتباط دادن دستگاه های مختلف به هم
3) ایمنی دادن به بدن
4) تنظیم دمای بدن

53_ سه وظیفه خون را نام ببرید؟
جواب:  1) انتقال مواد که باعث ارتباط بین دستگاه های بدن میشود
2) ایمنی بخشی
3) تنظیم دمای بدن

54_ وظیفه گلبول سفید را بنویسید؟
جواب:  دفاع از بدن در برابر میکروب ها

55_ وظیفه گلبول قرمز را بنویسید؟
جواب:  انتقال گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن)

56_ مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه گردش خون به سلول های بدن منتقل می شوند

57_ خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام رگ ها و به وسیله‌ نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

58_ اکسیژن خون به کمک دستگاه تنفس ، افزایش می یابد.

59_ قند خون به کمک دستگاه گردش گوارش ، افزایش می یابد.

60_ اوره خون به کمک دستگاه دفع ، کاهش می یابد.

61_ دی اکسید کربن خون به کمک دستگاه تنفسی ، کاهش می یابد.

62_ رگ هایی که خون را از قلب خارج می کند سرخرگ نام دارد و رگ هایی که خون را به قلب برمی گرداند سیاهرگ نام دارد.

63_ هر خونی که بخواهد از بطن خارج شود از بطن ها خارج می شود.

64_ فشاری که از طرف خون به دیواره رگ‌ها وارد می‌شود و به صورت موجی در طول رگ به حرکت در می‌آید نبض گویند.

65_ سلول های خونی در پلاسما شناورند.

66_ سلول های خونی شامل گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاکت ها است.

لینک های دانلود

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا