دسته‌بندی نشده

سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 14 علوم هشتم

سوالات فصل چهاردهم علوم هشتم با جواب

نام درس : نور و ویژگیهای آن | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 14 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم / فصل چهاردهم :: نور و ویژگیهای آن

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ علم نورشناسی چیست؟
جواب:  علمی است که رفتار نور را بررسی می کند.

2_ به چه اجسامی منیر یا چشمه نور می گویند؟
جواب:  اجسامی که از خود نور تولید می کنند. مانند خورشید، لامپ، شمع روشن، چوب در حال سوختن

3_ به چه اجسامی غیر منیر می گویند؟
جواب:  اجسامی که از خود نوری تابش نمی کنند جسم غیر منیر نامیده می شوند. مانند مداد، کتاب و سنگ و ماه و غیره

4_ اجسام غیر منیر چه موقع دیده می شوند؟
جواب:  هنگامی که نور یک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آن ها برگردد و به چشم ما برسد.

5_ چشمه نور نقطه ای چیست؟
جواب:  اگر صفحه ای از مقوا را که روی روزنه کوچکی ایجاد شده است در مقابل چراغ روشنی قرار دهیم پرتوهای نور پس از خروج از روزنه از هم دور می شوند. به این روزنه چشمه نقطه ای نور می گویند. ستارگانی که در آسمان شب می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتا دوری از ما قرار دارد از جمله چشمه های نقطه ای نور هستند.

6_ چشمه گسترده نور چیست؟
جواب:  به چشمه های نور مانند خورشید و لامپ روشن که نور را به تمام اطراف خود پخش می کنند چشمه نور گسترده می گویند.

7_ چگونه می توانیم چشمه گسترده نور ایجاد کنیم؟
جواب:  اگر روزنه ایجاد شده روی صفحه مقوا را بزرگتر کنیم یا صفحه را از مقابل چشمه نور برداریم چشمه گسترده نور خواهیم داشت.

8_ پرتو نور چیست؟
جواب:  باریک ترین باریکه نور را که بتوان تصور کرد را پرتو نور می گویند.

9_ آیا می توان پرتوهای نور را از هم جدا کرد؟
جواب:  نخیر هرگز نمی توان پرتوهای نور را به طور جداگانه ایجاد کرد.

10_ از مدل پرتو نور برای چه کاری استفاده می شود؟
جواب:  برای نمایش مسیر نور روی کاغذ

11_ هنگام کار با لیزر مدادی چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
جواب:  هیچ گاه باریکه نور را به طور چشم خود یا دیگران نگیریم.

12_ نور چگونه منتشر می شود؟
جواب:  نور به خط راست منتشر می شود.

13_ چند دلیل بیاورید که نشان دهد نور به خط راست منتشر می شود.
جواب:  1) عبور نور از لا به لای شاخ و برگ درختان
2)تشکیل سایه
3)خورشید گرفتگی
4)ماه گرفتگی

14_ سایه چگونه تشکیل می شود؟
جواب:  هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار گیرد در پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گویند.

15_ جسمی کدر در مقابل یک منبع نور قرار دارد اگر جسم را از منبع نور دور کنیم، اندازه سایه ….
الف) تغییر نمی کند.
ب) کوچک تر خواهد شد.
ج) بزرگ تر خواهد شد.
د) ابتدا بزرگ تر، سپس کوچک تر خواهد شد.
جواب:  ب)کوچک تر خواهد شد.

16_ تقسیم اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آن ها را بنویسید.
جواب:  اجسام شفاف: اجسامی که نور از آنها عبور می کند مانند شیشه هوا و آب
 اجسام نیمه شفاف:‌ اجسامی که نور از آنها عبور می کند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شود مانند شیشه های مات
 اجسام کدر: اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند. مانند آجر و مقوا و چوب

17_ خورشید گرفتگی (کسوف) چیست؟
جواب:  هر گاه ما، زمین و خورشید روی یک خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد. در نتیجه کسانی که در سایه ی ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند. در این صورت می گوییم که خورشید گرفتگی رخ داده است.

18_ ماه گرفتگی (خسوف) چیست؟
جواب:  اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

19_ انواع بازتاب نور را نام ببرید؟
جواب:  1) بازتاب منظم
2) بازتاب نامنظم

20_ بازتاب منظم چیست؟
جواب:  اگر سطح یک جسم مانند آینه تخت، کاملا صاف و هموار باشد, همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند را به صورت پرتوهای موازی باز می تابند. این بازتاب منظم می نامند.

21_ بازتاب نامنظم چیست؟
جواب:  وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناصافی بتابد بازتاب های نور در جهت های مختلف و به طور نامنظم برمی گردند. این بازتاب را بازتاب نامنظم می نامند.

22_ زاویه تابش نور چیست؟
جواب:  به زاویه بین پرتوی تابش و خط عمود گفته می شود.

23_ زاویه بازتاب نور چیست؟
جواب:  به زاویه بین پرتوی بازتاب و خط عمو گفته می شود.

24_ قانون بازتاب نور چه چیزی را بیان می کند؟
جواب:  این قانون بیان می کند که زاویه تابش با زاویه بازتاب برابر است.

25_ زاویه تابش 30 درجه است زاویه بازتاب چند درجه است؟
جواب:  30 درجه

26_ زاویه بازتاب 42 درجه است. زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چقدر است؟‌
جواب:  84 درجه

27_ انواع آینه را نام ببرید.
جواب:  1) آینه تخت
2) آینه کروی (آینه مقعر (کاو) – آینه محدب (کوژ))

28_ ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید.
جواب:  1) طول تصویر با طول جسم برابر است. 2) فاصله تصویر تا آینه با فاصله جسم تا آینه برابر است. 3) تصویر مجازی 4) تصویر مستقیم

29_ تصویر مجازی چیست؟
جواب:  به تصویری گفته می شود که پشت آینه تشکیل می شود و از آنجایی که می دانیم در پشت آینه چیزی وجود ندارد به این تصویر مجازی می گویند.

30_ تصویر حقیقی در کجا ایجاد می شود؟
جواب:  در جلوی آینه ایجاد می شود یا تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می شود. مانند پخش فیلم در سینماها

31_ فاصله تصویر تا آینه تخت برابر فاصله شی تا آینه است.

32_ طول تصویر در آینه تخت با طول جسم برابر است.

33_ تصویر شی در آینه تخت مستقیم و مجازی است.

34_ اگر فاصله بین جسم تا آینه تخت 2 متر باشد فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟
جواب:  2 متر

35_ عدد 8771 در آینه تخت تبدیل به چه عددی می شود؟
جواب:  1778

36_ آینه های کروی چگونه اند و چند نوع هستند؟‌
جواب:  آینه های کروی قسمتی از سطح یک کره هستند و بر دو نوع مقعر (کاو) و محدب (کوژ)هستند.

37_ اگر سطح بیرونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود. در این صورت به آن آینه مقعر یا کاو می گویند.

38_ اگر سطح درونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینه محدب یا کوژ گفته می شود.

39_ در آینه های محدب سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهنده نور است.

40_ کانون آینه مقعر چیست؟
جواب:  هر گاه یک دسته پرتو نور موازی به سطح آینه مقعر تابیده شوند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه همدیگر را در یک نقطه قطع می کنند و همگرا می شوند. به این نقطه کانون می گویند. و با حرف f نمایش می دهند.

41_ فاصله کانونی چیست؟
جواب:  به فاصله کانون تا آینه فاصله کانونی می گویند.

42_ ویژگی های تصویر در آینه مقعر را بنویسید.
جواب:  در آینه مقعر ویژگی تصویر به مکان آن جسم در محور اصلی بستگی دارد. در این جا مکان شیء به دو صروت کلی در فاصله کانونی و دورتر از کانون در نظر گرفته شده است.
حالت اول: اگر جسم در فاصله کانونی (بین کانون تا آینه) باشد: 1‍) تصویر مجازی است. 2) تصویر بزرگتر از جسم است.
حالت دوم: اگر جسم خارج از کانون باشد: 1) تصویر حقیقی است. 2) تصویر وارونه است (کله پا) 3) تصویر بزرگتر از جسم است.

43_ نور خورشید وقتی به آینه مقعر برخورد کند تصویر آن روی کانون می افتد.

44_ کاربرد آینه مقعر را بنویسید.
جواب:  دندانپزشکی – کاسه چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

45_ وقتی یک دسته پرتو نور موازی به آینه محدب (کوژ) بتابد چگونه از آینه برمی گردند؟‌
جواب:  پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا واگرا می شوند و امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند که به آن کانون مجازی آینه کوژ می گویند.

46_ تصویر در آینه محدب چند حالت دارد؟‌
جواب:  فقط یک حالت دارد. آینه محدب از جسمی که در مقابل آن قرار دارد، همیشه تصویری مجازی و مستقیم و کوچکتر از جسم در پشت آینه و در داخل فاصله کانون مجازی تشکیل می دهد.

47_ ویژگی های تصویر در آینه محدب را بنویسید.
جواب:  مجازی است – مستقیم می باشد – کوچکتر از جسم است – پشت آینه است و در فاصله کانونی می باشد.

48_ کاربرد آین محدب را بنویسید.
جواب:  آینه بغل اتومبیل ها – آینه سرپیچ های تند جاده های کوهستانی و پارکینگ ها

49_ چرا از آینه های محدب در جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ استفاده می شود؟
جواب:  آینه های محدب اجسام را کوچکتر نشان می دهند و میدان دید را افزایش می دهند و لذا در خودروها و آینه های جاده ای به کار می روند.

50_ تصویر در آینه های کوژ همواره کوچکتر از جسم مجازی و مستقیم است.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

بعدی همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 14 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 15 علوم هشتم را پیشنهاد میکنیم

لینک های دانلود

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا