دسته‌بندی نشده

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم درس 15

سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم با جواب

نام درس : تبادل با محیط | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم درس 15

سوالات متن علوم هفتم / فصل 15 /  در بخش زیر سوالات متن درس 15 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل پانزدهم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 15 علوم هفتم کلیک کنید.

فصل پانزدهم :: تبادل با محیط

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟
جواب:  دستگاه تنفس، اکسیژن را برای یاخته‌ها تأمین، و کربن دی‌اکسید را دفع می‌کند. همچنین مواد دفعی دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آنها را به خارج از بدن می‌فرستد.

2_ مسیر حرکت هوا را به ترتیب بنویسید.
جواب:  هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق وارد حنجره و سپس وارد نای می‌شود. نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها که به تعداد زیاد در شُش‌ها پراکنده‌اند، می‌رسانند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.

3_ وظیفه ی مویرگ های خونی اطراف کیسه هوایی چیست؟
جواب:  بین این مویرگ ها و کسیه های هوایی تبادل گازهای تنفسی انجام می شود.

4_ گاز های تنفسی در کیسه ی هوایی چگونه جا به جا می شوند؟
جواب:  اکسیژن از کسیه های هوایی وارد خون و کربن دی اکسید از خون وارد کیسه های هوایی می شود.

5_ جایگاه و وظایف شش ها را بنویسید.
جواب:  شش ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه ضمن محافظت از شش ها در باز و جمع شدن آنها نیز نقش دارد.

6_ جایگاه و وظیفه ی پرده ی دیافراگم را بنویسید.
جواب:  در پایین ققسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود باعث درم و بازدم می شود.

7_ دم و بازدم را تعریف کنید.
جواب:  ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

8_ پرده ی جنب چیست؟
جواب:  پرده جنب؛ پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

9_ حنجره در کجا بدن واقع شده است؟
جواب:  حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد.

10_ تار های صوتی چیست و چه کاربردی دارد؟
جواب:  درون حنجره دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود.

11_ هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟
جواب:  بازدم

12_ پس از تبادل گاز ها در کیسه ی هوایی چه فرایندی در خون اتفاق می افتد؟
جواب:  پس از مبادله اکسیژن و کربن دی‌اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی‌اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون با کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد. اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آنها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

13_ چه موادی از کلیه ها دفع می شود؟
جواب:  موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند همچنین گاز کربن دی‌اکسید آزاد می‌شود. کربن دی‌اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن خارج شود.

14_ کلیه ها به چه شکلی و کجا قرار دارند؟
جواب:  کلیه ها به صورت دو اندام لوبیایی شکل در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر قرار دارند.

15_ کدام سرخرگ ها و سیاهرگ هایی به کلیه ها وارد و خارج می شود؟
جواب:  به هر کلیه یک سرخرگ وارد می‌شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ، آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می‌آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می‌شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌ریزد.

16_ نفرون چیست؟
جواب:  در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون‌ها لوله پیچ در پیچ وجود دارد که به آنها لولۀ ادراری یا گُردیزه (نفرون) گویند.

17_ کار اصلی کلیه چیست و چه بخشی آن را انجام می دهد؟
جواب:  کار اصلی کلیه‌ها را این لوله‌ها انجام می‌دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می‌کنند.

18_ نحوه ی دفع مواد زاید در کلیه ها را بنویسید.
جواب:  گُردیزه‌ها، مواد زائد مثل اوره و نمک‌های اضافی خون را به همراه مقداری آب از مویرگ‌ها می‌گیرند و ادرار را می‌سازند. ادرار تشکیل شده در گُردیزه‌ها به لگنچه می‌ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می‌شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می‌شود، احساس دفع ادرار ایجاد می‌شود.

19_ محیط داخلی را تعریف کنید.
جواب:  یاخته های بدن در میان مایعی بین یاخته ای قرار دارند که به مجموع آن، محیط داخلی می گویند.

20_ کلیه چگونه باعث پایدار ماندن محیط داخلی بدن می شوند؟
جواب:  کلیه‌ها با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه، تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار این تنظیم را انجام می‌دهند.

21_ چه راهکاری در جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه و مثانه وجود دارد؟
جواب:  استفاده از آب های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری ها موثر است.

22_ هوا برای ورود به شش ها از چه مسیری عبور می کند؟
جواب:  1) بینی
2) حلق
3) حنجره
4) نای
5) نایژه
6)نایژک
7) کیسه های هوایی

23_ نایژه چیست؟
جواب:  نای دو شاخه دارد که به آنها نایژه می گویند.

24_ نایژک چیست؟
جواب:  قسمتی از دستگاه تنفسی بوده که بین نایژه و کیسه هوایی قرار گرفته است.

25_ کیسه های هوایی در کجا قرار دارد؟
جواب:  در انتهای نایژک ها قرار دارند.

26_ فضای داخل بینی چه تاثیری روی هوای وارد شده به بدن می‌گذارد؟
جواب:  فضای داخل بینی هوا را گرم و مرطوب و تصفیه می‌کند.

27_ ویژگی های کیسه‌های هوایی شش ها را بنویسید؟
جواب:  1) دیواره ی نازکی دارند
2) فقط یک لایه سلول های پهن با قطر اندک دارند
3) اطراف کیسه های هوایی را ، مویرگ‌های خون فراوانی فرا گرفته‌اند

28_ شش ها در کجا قرار دارند؟
جواب:  درون قفسه سینه جای دارند

29_ وظایف قفسه سینه چیست؟
جواب:  1) محافظت از شش ها
2)کمک به باز و بسته شدن شش ها

30_ قسمت های مختلف دستگاه تنفس را نام ببرید؟
جواب:  – مجاری تنفسی (بینی ، حلق ، حنجره ، نای ، نایژه ، نایژک کیسه های هوایی)
– شش
– قفسه سینه
– پرده جنب و پرده دیافراگم

31_ محل پرده دیافراگم کجاست؟
جواب:  در پایین قفسه سینه قرار دارد.

32_ پرده جنب چیست؟
جواب:  پرده ای دو لایه است که شش ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می کند.

33_ مایع جنب چیست؟
جواب:  مایعی که بین دو لایه ی پرده جنب را پر کرده است را مایع جنب می نامند.

34_ میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید؟
جواب:  در هوای سالم 21 درصد اکسیژن وجود دارد ولی در هوای آلوده درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

35_ چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید؟
جواب:  سرطان ریه ، سرطان حنجره و …

36_ در صحبت کردن هوای دم نقش دارد یا هوای بازدم؟
جواب:  هوای بازدم ؛ زیرا پرده صوتی در جهت خروج هوا باز شده و مرتعش می‌شوند

37_ وظیفه ی دستگاه تنفس چیست؟
جواب:  تامین اکسیژن لازم برای کار سلول ها و دفع گاز کربن دی اکسید حاصل از آنها وظیفه دستگاه تنفس است. کربن دی اکسید محصول همیشگی تنفس است.

38_ اکسیژن چه کمکی به سلول می‌کند؟
جواب:  در فرآیند آزاد کردن انرژی مواد مثل قندها شرکت می کند.

39_ وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید؟
جواب:  1) مواد دفعی مثل اوره را از بدن دفع می‌کند
2)نمک‌های اضافی بدن را هم به همراه آب مازاد از بدن درفع می کند

40_ دستگاه دفع ادرار شامل چه اجزایی است؟
جواب:  شامل کلیه – میزنای – مثانه – مجرای دفع ادرار

41_ کدام کلیه بالاتر قرار دارد؟
جواب:  چپ (دلیل این مطلب وجود کبد است کبد در داخل شکم سمت راست و در بخش فوقانی آن و ریز دنده هاست و پشت آن کلیه راست قرار گرفته است می توان گفت که در محفظه شکمی کبد به کلیه راست فشار می آورد و آن را به سمت پایین متمایل می کند)

42_ کلیه ها کجای بدن قرار دارد؟
جواب:  در طرفین ستون مهره ها و در بالای ناحیه کمر

43_ تفاوت خون سیاهرگی و سرخرگی در کلیه چیست؟
جواب:  خون سرخرگی شامل مواد دفعی است ولی خون سیاهرگی مواد دفعی ندارد

44_ وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید؟
جواب:  خون را برای تصفیه شدن به کلیه می برد

45_ ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید؟
جواب:  به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.

46_ کار اصلی کلیه ها را چه عنصری انجام می دهد؟
جواب:  نفرون ها یا لوله های ادراری

47_ کار نفرون چیست؟
جواب:  خون را تصفیه می کنند و مواد دفعی آن را جدا می کنند

48_ ترکیبات ادرار را بنویسید؟
جواب:  شامل مواد دفعی مثل اوره و نمک ‌های اضافی خون به همراه مقداری آب است.

49_ وظایف کلیه چیست؟
جواب:  1) تنظیم آب بدن
2) دفع اوره و مواد معدنی اضافی بدن
3)تنظیم ترکیب خون

50_ آب بدن چگونه تنظیم می شود؟
جواب:  توسط کلیه ها تنظیم می شوند

51_ چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟
جواب:  چون ممکن است باعث سنگ مثانه شود

52_ اندام های دفعی بدن را نام ببرید؟
جواب:  1) کلیه
2) شش
3) پوست

53_ دستگاه تنفس تبادل گازها را برعهده دارد واکنش های درون سلول مواد زاید دیگری هم تولید می‌کند که باید به وسیله دستگاه دفع ادرار از بدن خارج شود.

54_ تبادل هوایی در شش ها بین مویرگ ها و کیسه های هوایی انجام می شود.

55_ ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را دم و خروج آن از شش ها را بازدم گویند.

56_ ادرار از کلیه توسط میزنای از لگنچه به مثانه وارد می شود.

57_ سلول های بدن در میان مایع بین سلولی قرار دارند که به مجموعه آن محیط داخلی می گویند.

58_ اگر نوع و مقدار مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می‌دهد.

 

لینک های دانلود

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا