دسته‌بندی نشده

سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم با جواب

سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم با جواب

سوال و جواب درس 13 علوم هشتم

سوالات فصل سیزدهم علوم هشتم با جواب

نام درس : هوا زدگی | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوال و جواب درس 13 علوم هشتم

سوالات متن علوم هشتم / فصل سیزدهم :: هوا زدگی

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ مقدار فرسایش در کوه پیر را با کوه جوان مقایسه کنید.
جواب:  میزان فرسایش در کوه پیر بیشتر بود و در اثر آب و باد تغییرات زیادی کرده است.

2_ هوازدگی چیست؟
جواب:  به تغییراتی که در سنگ های ایجاد می شود و باعث تغییر فیزیکی یا شیمیایی و یا هر دو آنها می شود. هوازدگی می گویند. هوازدگی سنگ ها باعث خرد شدن آن ها می شود.

3_ قطعات خرد شده سنگ ها چگونه از بالای کوه به پایین می آیند؟
جواب:  این قطعات و ذرات را عواملی مثل باد، آب و یخچال و … از بالای کوه به پایین منتقل می کنند.

4_ آب چگونه سنگ را متلاشی می کند؟
جواب:  وقتی آب در شکاف سنگ نفوذ می کند، بر اثر سرما منجمد می شود و به افزایش حجم (9 درصد افزایش حجم)، فشار زیادی به سنگ وارد کرده و سنگ را متلاشی می کند.

5_ یک سنگ ممکن است در طول زمان به چند صورت دچار تغییرات شود؟ (انوع هوازدگی را نام ببرید.)
جواب:  1)هوازدگی فیزیکی 2) هوازدگی شیمیایی

6_ هوازدگی فیزیکی چیست؟
جواب:  در این نوع هوازدگی سنگ فقط به قطعات کوچک تبدیل می شود. و ترکیب شیمیایی سنگ تغییر نمی کند.

7_ چرا در هوازدگی فیزیکی ترکیب شیمیایی سنگ ها عوض نمی شود؟
جواب:  زیرا مولکول های سازنده سنگ ها تغییر نمی کنند.

8_ گیاهان چگونه سنگ ها را متلاشی می کنند؟
جواب:  ریشه گیاهان در شکاف سنگ ها نفوذ کرده و بر اثر رشد به سنگ فشار می آورد و آن را متلاشی می کند.

9_ عوامل موثر بر هوازدگی فیزیکی را نام ببرید.
جواب:  1) تغییرات دمای شبانه روز
2)یخ بستن آب در شکاف سنگ ها (عامل اصلی)
3)گیاهان و حیوانات
4) باد

10_ حیوانات (جانوران) چگونه می توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟
جواب:  با بالا آوردن ذرات زیرزمینی به سطح زمین آن ها را در معرض آب و هوا قرار می دهند و دچار هوازدگی می شود.

11_ ورقه ورقه شدن سنگ ها در پاره ای از مناطق در اثر چیست؟ شرح دهید.
جواب:  سنگ‌های زیرین تحت فشار وزن لایه‌های بالایی قرار دارند. اگر در اثر فرسایش سنگ‌های بالایی، فشار از روی لایه‌های زیرین برداشته شود، سنگ‌های زیرین به دلیل انبساط ورقه ورقه می‌گردند و شبیه پوست پیاز از هم جدا می‌شوند.

12_ باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می گردد؟
جواب:  برخورد مداوم باد و ذراتی که به وسیله باد حمل می شوند با سطح خام و سنگ موجب فرسایش آنها می شود. این عمل سایش، بیشتر به وسیله ذرات ماسه انجام می گیرد.

13_ مهمترین عامل در هوازدگی فیزیکی سنگ ها چیست؟
جواب:  یخ بستن آب در شکاف سنگ ها

14_ عوامل موثر در هوازدگی شیمیایی را نام ببرید.
جواب:  آب (عامل اصلی) – اکسیژن – کربن دی اکسید هوا

15_ جنس پوسته تخم مرغ از چیست؟ و واکنش آن را با سرکه بنویسید.
جواب:  از جنس کلسیم کربنات است. با سرکه واکنش می دهد و به صورت کلسیم بی کربنات محلول در می آید.

16_ مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی سنگ ها چیست؟ و چگونه بیشترین اثر را روی سنگ ها می گذارد؟
جواب:  مهمترین عامل هوازدگی شیمیایی آب است. آب به همراه کربن دی اکسید، اسید کربنیک ضعیفی را تشکیل می دهد که این سید با کانی های مختلف واکنش داده و از آن ها خاک به وجود می آورد.

17_ غارهای آهکی چگونه ایجاد می شوند؟
جواب:  آب باران که دارای کربن دی اکسید است. در زمین های آهکی نفوذ می کند و با انحلال سنگ های آهکی غارها را به وجود می آورد.

18_ محاسن هوازدگی را بنویسید.
جواب:  هوازدگی باعث تشکیل خاک بر سطح زمین و رویش گیاهان می شود.

19_ به نظر شما در نواحی مرطوب خاک ضخیم تری یا در نواحی خشک؟ چرا؟
جواب:  نواحی مرطوب – زیرا در آنجا بارندگی بیشتر و در نتیجه هوازدگی شیمیایی هم بیشتر است.

20_ در کدام منطقه هوازدگی فیزیکی بیشتر است؟
الف) تهران ب) ساری ج)بروجرد د) کرمان
جواب:  ب) ساری

21_ چرا سنگ های آسمانی که به زمین برخورد کرده اند دارای آهن خالص اند؟
جواب:  چون با اکسیژن در تماس نبوده اند.

22_ نقش اکسیژن در هوازدگی شیمیایی سنگ ها را بیان کنید.
جواب:  سنگ هایی که دارای کانی های آهن می باشند با اکسیژن هوا ترکیب شده و ترکیبات اکسیژن دار را به وجود می آورند. ترکیب با کانی های آهن دار در نواحی مرطوب و گرم با سرعت بیشتری انجام می شود.

23_ نقش گاز کربن دی اکسید را بر هوازدگی شیمیایی سنگ ها توضیح دهید.
جواب:  آب با همراه داشتن مقداری کربن دی اکسید خاصیت اسیدی پیدا می کند و قدرت انحلال آن زیاد می شود. در نتیجه می تواند بر بیشتر کانی ها اثر بگذارند و آن ها را تغییر دهد.

24_ فرسایش چیست؟
جواب:  ساییده شدن سنگ ها و حمل و نقل آن ها از جایی به جای دیگر است. به عبارت دیگر فرسایش شامل هوازدگی و انتقال سنگ ها است.

25_ چه عواملی باعث حرکت رسوبات می شوند؟
جواب:  باد – آب – یخچال – نیروی جاذبه

26_ سنگ هایی که توسط آب و یخچال حمل می شوند از نظر شکل ظاهری چه تفاوتی با هم دارند؟
جواب:  سنگ هایی که توسط آب و یخچال حمل می شوند لبه های تیز خود را از دست داده و گردتر شده اند. وای سنگ هایی که توسط یخچال ها حمل می شوند معمولا زاویه دار (تیز)هستند و سطح کافی دارند.

27_ رسوباتی را که یخچال ها حمل می کنند به چه شکلی هستند؟
جواب:  مثل کشمش هایی هستند که داخل کیک به هم برخورد نمی کنند و فقط روی زمین کشیده می شوند که معمولا زاویه دار هستند.

28_ رسوبات (نهشته ها) چگونه در محیط های رسوبی ته نشین می شوند؟
جواب:  بر اساس اندازه ته نشین می شوند (ابتدا ذرات درشت، سپس ذرات ریزتر)و لایه رسوبی را به وجود می آورند.

29_ چرخه سنگ چیست؟
جواب:  به مجموعه تغییرات و تبدیل شدن سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی به یکدیگر چرخه سنگ گفته می شود.
در این فرایند سنگ های آذرین فرسایش، حمل و رسوب گذاری به سنگ رسوبی و سپس سنگ های رسوبی در اثر گرما و فشار به سنگ های دگرگون تبدیل شده و سپس سنگ های دگرگون شده در اثر ذوب به ماده مذاب و سپس ماده در اثر انجماد به سنگ های آذرین تبدیل می شود و این چرخه همچنان ادامه دارد.

30_ وقتی آب یخ می زند حجم آن 9 درصد افزایش می یابد.

31_ عواملی مانند آب های جاری و باد و یخچال و نیروی جاذبه سنگ ها را جا به جا می کند.

32_ در هوازدگی فیزیکی ترکیب شیمیایی سنگ تغییر نمی کند.

33_ پوسته تخم مرغ از جنس کلسیم کربنات است.

34_ به وجود آمدن غارهای آهکی نوعی هوازدگی شیمیایی است.

35_ در هوازدگی شیمیایی ترکیب سنگ عوض می شود.

36_ تبدیل سنگ به خاک نوعی هوازدگی شیمیایی است.

37_ در اثر هوازدگی سنگ ها به قطعات ریزتر تبدیل می شود.

38_ آب باران که دارای کربن دی اکسید است باعث انحلال سنگ های آهکی می شود.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)

بعدی همچنین برای این فصل شما میتوانید جواب فعالیت های فصل 13 علوم هشتم را مشاهده نمایید و برای سوالات درس بعدی نیز سوالات فصل 14 علوم هشتم را پیشنهاد می کنیم.

لینک های دانلود

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا