دسته‌بندی نشده

سوالات فصل دهم علوم هفتم با جواب

سوالات فصل دهم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم درس 10

سوالات فصل دهم علوم هفتم با جواب

نام درس : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم درس 10

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ گرما چیست؟
جواب:  گرما صورتی از انرژی است که باعث افزایش جنب و جوش مولکول های یک جسم می شود و از جسم گرمتر به جسم سرد تر منتقل می شود.

2_ ساده ترین روش برای تشخیص دما چیست؟
جواب:  استفاده از حس لامسه

3_ دما سنج چیست؟
جواب:  دما سنج وسیله ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می گیریم؛ مثلاً با استفاده از دما سنج پزشکی می توانیم دمای بدن فرد بیمار را با دقت اندازه گیری کنیم.

4_ دما سنج جیوه ای و الکی چگونه کار می کند؟
جواب:  اگر این دما سنج ها را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آنها منبسط می شود و از لوله نازک بالا می رود. در این حالت ارتفاع الکل رنگی یا جیوه درون لوله، دمای محیط را نشان می دهد.

5_ دما چیست؟
جواب:  معیاری برای اندازه گیری انرژی گرمایی است.

6_ رایج ترین نوع دما سنج ها را نام ببرید.
جواب:  دما سنج الکلی، دما سنج جیوه ای

7_ دما سنج ها چگونه درجه بندی می شوند؟
جواب:  برای درجه بندی دما سنج های الکلی و جیوه‌ای، ابتدا مخزن آنها را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند؛ سپس دما سنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار می دهند و سطح مایع درون دما سنج را با عدد 100 علامت گذاری می کنند.

8_ نحوه استفاده از دما سنج را بنویسید.
جواب:  برای اندازه گیری دمای یک جسم با دما سنج الکلی یا جیوه ای، مخزن دما سنج را در تماس با جسم مورد نظر قرار می دهیم و مدتی صبر می کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دیگر تغییر نکند؛ آن گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد؛ می خوانیم. این عدد همان دمای جسم است.

9_ چرا لوله ی دما سنج ها را بلند و نازک انتخاب می کنند؟
جواب:  لوله دما سنج معمولاً بلند و نازک انتخاب می شود تا یک تغییر کوچک در حجم جیوه یا الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

10_ تعادل گرمایی چیست؟
جواب:  به یکسان شدن انرژی گرمایی و جنب و جوش مولکول های دو جسم گرم و سرد که در تماس با هم هستند، تعادل گرمایی می گویند.

11_ دمای تعادل چیست؟
جواب:  دمایی که در آن جنب و جوش و انرژی گرمایی دو جسم سرد و گرمی که در تماس با هم هستند یکسان می شوند.

12_ تعادل گرمایی را توضیح دهید.
جواب:  وقتی دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار می گیرند، دمای جسم گرم کم، و دمای جسم سرد زیاد می شود. این فرایند آن قدر ادامه پیدا می کند تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را دمای تعادل دو جسم می نامیم و در این حالت می گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی اند.

13_ برای کاهش خطای انسانی در خواندن دما چه روشی باید بکار برده شود؟
جواب:  برای دقت بیشتر باید لوله باریک دما سنج و خط نشان مایع دما سنجی را در خط افق در مقابل دیدگان قرار دهیم.

14_ جنب و جوش مولکول ها در اجسام گرم و سرد را باهم مقایسه کنید.
جواب:  جسمی که گرم تر است، دمای آن بیشتر است و مولکول هایش جنب و جوش بیشتری دارند؛ یعنی انرژی مولکول ها به طور متوسط بیشتر از جسمی است که سردتر است. در جسم سردتر، جنب و جوش مولکول ها کمتر است؛ یعنی به طور متوسط مولکل ها انرژی کمتری دارند.

15_ انواع روش های انتقال انرژی گرمایی را بنویسید.
جواب:  رسانش، همرفت، تابش

16_ انتقال گرمایی به روش رسانش را تعریف کنید.
جواب:  انتقال گرما از طریق جنب و جوش به مولکول های کناری در اجسام جامد را رسانش گرمایی می گویند.

17_ نحوه ی انتقال گرما از طریق ریانش (رسانش گرمایی)را توضیح دهید.
جواب:  در رسانش گرمایی، گرمای شعله سبب می شود که جنبش اتم‌ های سِر گرم شده میله، بیشتر شود و در اثر برخورد با اتم های مجاور، انرژی به آنها منتقل کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور شود؛ بدین ترتیب اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

18_ نارسانایی گرمایی (عایق) را تعریف کنید.
جواب:  به اجسامی مانند شیشه، چوب، لاستیک، هوا، پشم، چوب پنبه و.. که گرما را بسیار آهسته منتقل می کنند، نارسانا یا عایق گرما گویند.

19_ رسانایی گرمایی را تعریف کنید.
جواب:  به اجسامی مانند انواع فلز ها که گرما را بسیار سریع منتقل می کنند، رسانای گرمایی گویند.

20_ انتقال گرما را به روش همرفت تعریف کنید.
جواب:  انتقال انرژی گرمایی در مایعات و گازها که مولکول های آنها فاصله ی بیشتری دارند را انتقال گرمایی به روش همرفت می گویند.

21_ نحوه ی انتقال گرما به روش همرفت توضیح دهید.
جواب:  در انتقال گرما به روش همرفت قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن، که سرد ترند، جای آن را می گیرند.

22_ فرایند نسیم دریا را توضیح دهید.
جواب:  در طول روز، ساحل دریا (خشکی) زودتر از آب دریا گرم می شود و دمای آن از دمای آب بالاتر می رود در نتیجه هوای خنک بالای آب به طرف ساحل می آید و هوای گرم روی ساحل به طرف بالا می رود. حاصل این فرایند نسیم دریاست.

23_ برای جلوگیری از خراب شدن موتور خودرو از چه وسیله ای استفاده می کنند؟
جواب:  رادیاتور

24_ نحوه ی کار رادیاتور خودرو را توضیح دهید.
جواب:  رادیاتور ها به صورت پهن و در نتیجه با سطح زیاد ساخته می شوند. این طراحی سبب از دست دادن گرما به صورت همرفت و تابش خواهد شد. علاوه بر این، خودروها پنکه (فن)خنک کننده نیز دارند. هنگامی که موتور داغ شود، پنکه ها روشن می شوند و سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می گردند.

25_ راه های جلوگیری از اتلاف انرژی در خانه نام ببرید.
جواب:  سقف عایق – پنجره دوجداره – دیوار عایق – فرش و موکت – درزگیر

26_ اصلی ترین بخش فلاسک چیست؟
جواب:  اصلی ترین جزء دمابان (فلاسک) یک بطری شیشه ای دو جداره است که بین آن خلأ است و روی سطح آن، هم از درون و هم از بیرون نقره اندود است.

27_ یکی از شرایطی که جهت کار در یک محیط باید تنظیم شود چیست؟
جواب:  دمای محیط است (باید حدود 25 درجه باشد).

28_ چرا شکل گیاهان و جانوران مناطق گرمسیری و سردسیری با هم متفاوت است؟
جواب:  زیرا گیاهان و جانوران متاثر از محیطی هستند که در آن زندگی می کنند.

29_ وقتی می خواهیم ببینیم فردی تب دارد یا خیر چه می کنیم برای اینکه تشخیص دهیم چند درجه تب دارد چه می کنیم؟
جواب:  دست خود را روی پیشانی او قرار می دهیم و برای تشخیص درجه تب از دما سنج استفاده می کنیم.

30_ دما سنج پزشکی چه کاربردی دارد؟
جواب:  با استفاده از آن دمای بدن فرد بیمار را اندازه می گیرند.

31_ چرا لوله های دما سنج بلند و نازک انتخاب می شود؟
جواب:  برای اینکه یک تغییر کوچک در حجم جیوه و الکل بتواند به تغییر ارتفاع قابل ملاحظه ای در لوله بینجامد.

32_ چگونه نقطه صفر دما سنج را تعیین می کنیم؟
جواب:  مخزن دما سنج را در مخلوط آب و یخ قرار می دهند و سطح جیوه یا الکل را با صفر نشانه گذاری می کنند.

33_ چگونه نقطه 100 دما سنج را تعیین می کنند؟
جواب:  دما سنج را در مجاورت بخار آب در حال جوش قرار داده و سطح مایع درون دما سنج را با عدد 100 علامت گذاری می کنند.

34_ برای درجه بندی دما سنج های جیوه ای و الکلی چه می کنند؟
جواب:  بعد از مشخص کردن عدد صفر و 100 روی دما سنج بین این دو عدد را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس در نظر می گیرند.

35_ در فشار یک اتمسفر آب در چه دمایی یخ میزند و در چه دمایی می جوشد؟
جواب:  صفر درجه سلسیوس و صد درجه سلسیوس

36_ فشار هوای کنار دریا های آزاد چقدر است؟
جواب:  یک اتمسفر

37_ گرما را تعریف کنید؟
جواب:  به مقدار انرژی ای که بر اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود گرما می گویند.

38_ وقتی میخ داغ را درون آب سرد می اندازیم کدام انرژی می گیرد و کدام انرژی از دست می دهد؟
جواب:  آب انرژی می گیرد و میخ انرژی از دست می دهد.

39_ در انتقال گرما همواره چه قانونی بر قرار است.
جواب:  قانون پایستگی انرژی

40_ گرما به چه شکل هایی منتقل می شود؟
جواب:  1) رسانش
2) همرفت
3) تابش

41_ رسانش گرمایی چیست؟
جواب:  انتقال گرما است که به دلیل اختلاف دمای دو سر جسم صورت می گیرد و گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد جسم منتقل می شود. با انتقال گرما به روش رسانش گرمایی، اتم ها بدون رفتن از جایی به جای دیگر انرژی خود را منتقل می کنند.

42_ رسانش گرمایی چگونه صورت می گیرد؟
جواب:  وقتی یک جسم از جسم گرمتر از قسمت دیگر آن باشد جنبشی اتم های قسمت گرم بیشتر شده و در اثر برخورد با اتم های مجاور انرژی به آنها منتقل می کند و در نتیجه سبب افزایش جنبش اتم های مجاور می شود به این ترتیب گرما از قسمت گرم جسم به قسمت سرد آن منتقل می شود.

43_ چرا پشم شیشه و فایبرگلاس نارسانای خوبی برای گرما هستند؟
جواب:  به علت داشتن هوای محبوس

44_ انتقال گرما به روش همرفت را توضیح دهید؟
جواب:  انتقال گرما به روش همرفت: قسمتی از مایع یا گاز که گرم شده است به طرف بالا حرکت می کند و قسمت های اطراف آن که سر تر هستند جای آن را می گیرند.

45_ با انبساط یک ماده چگالی آن چه تغییری می کند؟
جواب:  کاهش می یابد

46_ نسیم دریا چگونه به وجود می آید؟
جواب:  در سواحل چون در طول روز ماسه سریع تر از آب دریا گرم می شود هوای نزدیک ماسه نیز گرمتر شده و به بالا صعود می کند و هوای بالای آب دریا که خنک تر است به سمت ساحل می آید تا جای هوای بالا رفته ساحل را بگیرد که حاصل این فرایند نسیم دریاست.

47_ انرژی خورشید چگونه (به چه روشی) به زمین می رسد؟
جواب:  به روش تابش

48_ چگونه گرما از یک اتوی داغ به دست ما که در چند سانتی متری آن قرار دارد می رسد؟
جواب:  به روش تابش

49_ چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات در اثر حرارت زودتر می افتد یا چوب پنبه چسبیده به پشت سطح صیقلی و براق؟
جواب:  چوب پنبه چسبیده به پشت سطح سیاه و مات

50_ میزان تابش اجسام به چه عواملی بستگی دارد؟
جواب:  دمای اجسام و رنگ اجسام

51_ بالا رفتن دمای موتور خودرو چه مشکلی ایجاد می کند؟
جواب:  اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا رود موتور آسیب جدی می بینند و حتی ممکن است بسوزد.

52_ چرا رادیاتور به صورت پهن ساخته می شود؟
جواب:  برای اینکه سطح زیادی داشته باشند تا بتوانند گرمای بیشتری را منتقل کنند.

53_ رادیاتورها به چه روش هایی گرما را منتقل می کنند؟
جواب:  با روش همرفت و تابش

54_ دمای مناسب برای داخل خانه یا محل های کار و مدرسه چقدر است؟
جواب:  حدود 22 درجه سانتیگراد

55_ در روزهای سرد چه عاملی باعث اتلاف گرمایی خانه می شود؟
جواب:  اختلاف زیاد دمای داخل خانه و محیط بیرون

56_ اصلی ترین جزء فلاسک چیست؟
جواب:  یک بطری شیشه دوجداره است که بین آن خلا است و روی سطح آن ، هم از داخل و هم از بیرون نقره اندود است.

57_ در فلاسک های خلاء، به کدام روش از انتقال گرما جلوگیری می شود؟
جواب:  هر سه روش انتقال گرما

58_ هر چه جسمی گرم تر باشد دمای آن بیشتر است.

59_ به طور طبیعی گرما همواره از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود.

60_ گرما شکلی از انرژی است.

61_ در روش همرفت با جابجا شدن مایع یا گاز ، گرما منتقل می شود.

62_ وقتی آب را گرم میکنیم مولکول های آن تندتر حرکت می کنند و بیشتر از هم دور می شوند یعنی آب منبسط می شود.

63_ وقتی جسمی گرم می شود چگالی آن کاهش می یابد.

64_ جریان های همرفتی می توانند هوا را به حرکت درآورده و باد تولید کنند.

65_ بیشتر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است.

66_ برای انتقال گرما به روش همرفت و رسانش به محیط مادی نیاز است.

67_ انرژی گرمایی خورشید از خلاء عبور می کند و به ما می رسد.

68_ همه اجسام می توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند اما اجسام گرمتر مقدار بیشتری انرژی تابشی منتشر می کنند.

69_ سطوح صاف و براق مقدار کمتری از انرژی تابشی را جذب می کنند و بیشتر آنها را بازتابش می کنند.

70_ علاوه بر رادیاتورها فن خنک کننده نیز از داغ شدن موتور جلوگیری می کند.

سوالات متن علوم هفتم / فصل دهم :: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی /  در بخش زیر سوالات متن درس 10 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل دهم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 10 علوم هفتم کلیک کنید.

لینک های دانلود

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت “همگام درس” در گوگل جست و جو کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا